Proti přípravě války financované ze škrtů ve veřejném sektoru a z důchodů a mezd Ukrajinců!

Avatar
Původní autoři

1. 4. 2014  zdroj zde

Stanovisko organizace “Borotba” k politickým rozhodnutím a ekonomickým opatřením na Ukrajině. 
Předseda vlády a hlava kyjevské junty Jatseňuk oznámil vytvoření zvláštního fondu „národní obrany“. Parlament za vedení Turčinova a člena strany „Svoboda“ Košulinského okamžitě nařídil převod 6,8 miliard hřiven (zhruba 700 milionů dolarů) právě do tohoto fondu. Ministři a poslanci v tu chvíli nezastírali skutečnost, že k opatření peněz využijí škrty v sociální oblasti. Jinými slovy jde o to, že pravicová vláda, která se dostala k moci na vlně šovinistické hysterie, ta samá vláda, která násilně dostala Ukrajinu na práh války, nyní po Ukrajině chce, aby za tuto válku zaplatili. Na názor zbídačených ukrajinských občanů se vláda nikdy neptala.

V průběhu Majdanu vyzývali současní vládci Ukrajiny občany, aby bojovali proti oligarchům. Skutečností ale je, že nejbohatší Ukrajinci byli mezi hlavními sponzory euromajdanu. Není tak překvapující, že neoliberálové a neonacisté oligarchům z jejich bohatství, které získali plundrováním země, nesebrali jedinou hřivnu. Místo toho dnes naopak oligarchové získali neomezenou moc nad průmyslovými oblastmi země a kapitalisté tak mohou dokončit rozkradení těchto regionů.

Vláda si přeje, aby za válku platili svými penězi a krví obyčejní Ukrajinci. Peníze potřebné pro „obranný fond“ (u nichž hrozí možnost zpronevěry ze strany zkorumpovaných představitelů, kteří se chopili moci) se „ušetří“ pomocí škrtů v rezortech školství a zdravotnictví, odkladem výplat důchodů, platů státních zaměstnanců, stipendií a dávek v hmotné nouzi. Na zřetel musíme také brát neustálý růst cen základních potravin a jiného nepostradatelného zboží.

Nová vláda ale vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem o maximálních škrtech důchodů a sociálních dávek, jejichž provedení je podmínkou pro poskytnutí nových půjček. Tyto půjčky se okamžitě použijí pro vlastní cíle nenasytné koalice politických elit, nacistů a oligarchů.

Parlament zatím oznámil další vojenskou mobilizaci. Vyzývá nás, abychom za něj položili své životy. Junta jednoduše potřebuje odvrátit naši pozornost od plundrování země a nasměrovat náš vztek proti vnějšímu nepříteli nebo vybájeným „pro-kremelským násilníkům“. Vojenská vydání jsou zároveň výbornou záminkou pro masové zašantročení peněz vyždímaných z lidí. Jak se říká: „Mlha války zahalí veškeré rozhazování“.

Kyjevská vláda a parlament konec konců jednají naprosto stejně jako ozbrojené ultrapravicové skupiny, které je dostaly k moci a nyní se účastní obyčejných loupeží v kancelářích a bytech občanů – obvykle ospravedlňovaných „zájmy Ukrajiny“ nebo „těžkým časem války“.

Pod záminkou války nám berou peníze a všichni zkorumpovaní politici a militaristé nás přesvědčují o nutnosti „trpět pro obranu naší vlasti“ a „utáhnout si opasky“.

Kyjevská vláda si nepochybně dobře uvědomuje, že tato cynická krádež brzy povede k novému výbuchu lidové nespokojenosti. Válka je pro ně pod záminkami vojenské mobilizace a připravenosti k akci nezbytná také jako důvod vyhlášení výjimečného stavu a zákazu nebo rozehnání všech protestních akcí.

Tou válkou bude občanská válka, která se již ve východních částech Ukrajiny dere na světlo.

Junta připravuje válku proti svému vlastnímu lidu, kterou chce financovat jeho vlastními penězi. Svaz „Borotba“ tvrdí, že pravicová vláda potřebuje současnou válečnou hysterii, aby mohla udržet oloupené Ukrajince ve stavu naprosté poslušnosti.

Žádáme zastavení militarizace země a odražení militaristického šílenství nacionalistů!

Nechceme, aby se z našich důchodů, mezd a výdajů na školství a zdravotnictví platily tanky!

Odmítáme výjimečný stav, který má udržet u moci krajně pravicovou diktaturu!

Spojme se proti šovinismu a militarismu! Spojme se za obranu sociálních a občanských práv všech Ukrajinců!