Režisér Dvořák ve varu: Nevěřím slibům církve, která slibuje i posmrtný život, zázraky…

Avatar
Původní autoři

1. 4. 2014 Parlamentní listy
Režisér a dokumentarista Václav Dvořák, který je aktivním odpůrcem církevních restitucí, nevěří ani náhodou holedbání církevních představitelů o tom, že budou zveřejňovat své hospodaření a že se podřídí i finančnímu auditu.
„Jak máme věřit partě lidí, kteří slibují posmrtný život v ráji, mluví o neposkvrněném početí, zmrtvýchvstání a zázracích?“ 

Jak se díváte na to, že zástupci církví navrhli po čtvrt roce ukončit činnost expertní komise, která se měla zabývat případnou změnou církevních restitucí? Církve totiž nepřistoupily na žádnou z výhrad, které k zákonu měly ČSSD i ANO. Může tak začít další fáze války mezi některými politickými stranami a církvemi?

K válce nedojde, protože dvě nejsilnější strany chtějí vládnout za každou cenu a k tomu mariáši potřebují třetího – lidovce. Jenže ti všechny návrhy a snahy o nápravu nespravedlivého zákona o „církevních restitucích“ zablokují. Takže jim teď nezbývá než hrát před voliči divadélko „my se snažíme, ale oni nechtějí vyjít vstříc a my s tím nemůžeme nic dělat“. Ukazuje se, že v tomto státě je suverénem církev a ne občan.

Zástupci církví v komisi ale vyzvali vládu, aby s nimi zahájila oficiální jednání o modelu další vzájemné spolupráce mezi státem a církvemi. Nespecifikovali ale, o co jim jde. Jak byste tento fakt chápal vy?

Jestli má „spolupráce“ státu s církvemi spočívat v tom, že stát bude ustupovat i na poli ideologickém, že na státem placených školách dojde k indoktrinaci dětí, že církve se zmocní posledních chvil člověka s celým jejich propracovaným systémem nereálných slibů a vydírání, jestli se budou pod různými „humánními“ hesly snažit ovlivňovat a případně i cenzurovat některé obory vědy a výzkumu, tak takovou spolupráci státu s církvemi dopředu odmítám. Nezapomeňme, že proti sobě – a schválně říkám to slovo „proti“ – máme totalitární náboženskou sektu, která se odvolává na demokracii, jen když se jí to hodí. Když chce posílit svůj vliv a uchvátit majetek, ale běda, když toho dosáhne. Členové té sekty jsou dnes silně zastoupeni například v našem soudnictví, ve školství, v politice, v kultuře a téměř ve všech větších politických stranách. Takže tu „spolupráci“ vidím pro stát velmi chmurně. Kardinál Dominik Duka jasně řekl, že nemovitosti dostanou do soukromého vlastnictví, ale že samozřejmě očekává, že stát se postará o opravy a údržbu staveb. Takže oni dostali darem velké prostředky a ještě se jim o nemovitosti donekonečna bude starat stát.

Vedoucí vyjednávacího týmu Alena Gajdůšková z ČSSD pohrozila, že by se církvím mohly zdanit finanční náhrady, které dostávají za nevydaný majetek. Jenže podle námitky generálního sekretáře České biskupské konference Tomáše Holuba je v zákonu jasně zakotveno, že náhrady nebudou zdaněny. Kardinál Dominik Duka k tomu zdůraznil, že danit se může příjem a nikoliv odškodnění, protože na to není zákon. „Je zde i Ústavní soud,” pohrozil. Co říkáte na tento přístup církví?

Co se dá, to se z pekla nevydá. Nějakou vstřícnost od katolické církve nemůžeme čekat. Ona nikdy neuměla získávat prostředky na svoji činnost jinak než přisátím na veřejné rozpočty. Mamonářství a další nepravosti kritizoval na církvi už Mistr Jan a hořel proto na hranici. Během dalších století se myšlení katolické církve nezměnilo. Majetek, peníze, a přes ně mocenský vliv – to je podstata jejich existence, podstata jejich ovládání lidí. A jak je vidět, politické strany jim v tom jdou na ruku.

Senátorka Gajdůšková připustila, že případná změna zákona o majetkovém vyrovnání by s sebou nesla rizika vážných sporů a to kvůli tomu, že stát s církvemi uzavřel také restituční smlouvy, které se bez jejich vůle nedají změnit. Zdanění náhrad, například za pomoci zvláštní daně, by ale prý šlo prosadit i navzdory církvím, například přijetím nového zákona. Souhlasíte s tím?

Tady je nutné podotknout, že nejde srovnávat zákon o „narovnání státu s církvemi“ se zákony restitučními. Kalousek, Schwarzenberg a jejich gang, který byl u moci minulé volební období, to velmi dobře věděli a tak se pojistili, jak to jen šlo. Udělali to chytře. Přesto si musíme připomenout, že suverénem v naší republice je lid, voliči a ne nějaké sekty. Když se v příštích volbách lidé rozhodnou, že církev nemá mít majetek a že zákon je chybný, mohou do sněmovny delegovat strany a hnutí, které podvodně a neoprávněně nabytý majetek církvím opět odeberou, podobně jak to udělal Josef II. před 230 lety.

Církve v úterý uvedly, že souhlasí se zveřejňováním svého hospodaření a jsou ochotny se podřídit finančnímu auditu. Stačí tento jejich příslib?
Jak máme věřit slibům party lidí, kteří také slibují takové věci, jako je posmrtný život v ráji, mluví o neposkvrněném početí, zmrtvýchvstání, zázracích, které pasují na svatého papeže, a kvůli kterým existují sta tisíce mrtvých mladých Afričanů, jimž zakázali používat prezervativy apod. Stát by měl mít dohled nad hospodařením s majetkem, který církve nabyly.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce po nezdaru expertní komise jednající se zástupci církví o úpravě restitucí pokračovat v diskusi na vládní úrovni. Kabinetu na příští schůzi navrhne vznik vládního týmu, který by měl církve přimět k ústupkům. Sobotka si prý umí představit, že finanční náhrady by mohly být zdaněny i bez dohody s církvemi…
Zdanění je aspoň něco málo, co může tato vláda udělat pro záchranu státních prostředků, pro zmenšení ztrát.