Referendum v Donbasu: 20 let poté. O čem se na Ukrajině mlčí

Václav Dvořák
10. 5. 2014 Czechfreepress
Je velmi důležité si uvědomit, jako před 20 lety proběhlo referendum v Doněcku. Na pozadí masakru, kteří ukrajinští fašisté stojící momentálně u moci rozpoutali v Oděse, a který rozšiřují na celý Jiho-Východ, považujeme za důležité se vrátit k událostem, které proběhly před víc než dvaceti lety.

 
27. března 1994 na celém území tehdy ještě svobodné Ukrajiny se konaly parlamentní volby. Ale v Doněckém a Luganském regionu se paralelně s nimi konalo referendum, které mělo stanovit poměr Donbasu ke statusu ruského jazyka, státnímu systému Ukrajiny a k euroasijské integraci. Tehdy ještě neexistovala ani Celní unie ani Euroasijská unie, což ovlivnilo formulaci otázek.

Podíváte-li se trochu blíž, je třeba připomenout, že hlasování z 1.12.1991 o nezávislosti Ukrajiny byl bouda na lidi. Připomeňme otázku:

“Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?” (Souhlasíte s Aktem vyhlášení nezávislosti Ukrajiny?)

V samotném znění otázky byla předejmuta odpovědět “ano” – protože se všech dotázali ne na to, zda jsou nebo nejsou pro nezávislost, ale na to, zda se má o nezávislosti jednat. Kromě toho, Akt sám o sobě jen potvrdil Prohlášení svrchovanosti Ukrajiny, které bylo přijato již dříve. V textu se výslovně uvádělo, že Prohlášení nezávislosti Ukrajiny je podkladem pro uzavření nové svazové smlouvu. To všechno jsou právní dokumenty, ležící v samotných základech Ukrajiny, které se dodnes nepodařilo naplnit.

V “Aktu“ se hovoří o “smrtelném nebezpečí visícím nad Ukrajinou v souvislosti s převratem v Sovětském svazu 19. srpna 1991”. Promiňte, ale nekonalo se ze stejného důvodu (smrtelné nebezpečí) i referendum na Krymu? Vždyť Krym tak unikl osudu Jiho-Východu, obětem a hrůzám války, která dnes plnou mírou stravuje obyvatele neoddělených částí země od banderovské Ukrajiny.

Ale zpět k obsahu “Aktu”: “Na základě práva na sebeurčení a v souladu s Chartou OSN a dalšími mezinárodními právními nástroji”- vztahuje se to pouze na Ukrajinu, ale na Krymu, na Doněckou pánev a na další regiony – ne? Mimochodem, v dějinách všech těchto regionů existovala jejich vlastní státnost. Krym byl v 90. letech republikou, a Doněcko-Krivorožská republika před necelými sto lety úspěšně drtila vojska UNR.

Pokud se vrátíme k “Aktu”, nejdůležitější v něm je toto: “Uplatňujíc Deklaraci státní suverenity Ukrajiny …. Toto “Deklarace” byla přijata dne 16. července 1990, téměř okamžitě po analogické v Rusku (12. června 1990). A takovými slovy končí: “Principy Deklarace o svrchovanosti Ukrajiny budou použity PRO UZAVŘENÍ SVAZOVÉ SMLOUVY.”

To znamená, že do dnešního dne se nepodařilo naplnit hlavní právní dokument, který je základem nynější hroutící se Ukrajiny. Nebyla nenaplněna Deklarace o státní svrchovanosti Ukrajiny a nebyla ani naplněna vůle lidu vyjádřená ve všesvazovém referendu 17. března 1991!

Vždyť tehdy se lidé v drtivé většině vyjádřili pro zachování Sovětského svazu a uzavření nové svazové smlouvy. Té samé smlouvy, o které bylo psáno v „Deklaraci“ a byla potvrzena „Aktem“ a referendem. To znamená, že naprosto všechna řešení ležící v procesu tvorby “nezávislé Ukrajiny”, obsahovala přímý odkaz na podepsání Všesvazové smlouvy. A tato podmínka splněna nebyla.

V roce 1994 byl Donbasu hozen úplatek, aby se snížila míra nespokojenosti, která panovala ve společnosti. Ten se cynicky nazýval “poradní průzkum (veřejného mínění)”. Ale co to může být za průzkum když se hlasovalo hlasovacími lístky souběžně s volbami, a to na základě “zákona o referendu”?                                

Ve skutečnosti to bylo referendum, jehož výsledky byly jednoduše Kyjevem ignorovány.

Vezměme na vědomí, že (tehdejší) oblastní rada se řídila zákonem Ukrajiny o “Všeukrajinském a místních referendech.” Bylo to tedy referendum, ale mělo speciální název – “průzkum”, aby se snížil jeho význam a aby nemuselo být provedena jeho rozhodnutí, která jsou v souladu s ústavou Ukrajiny závazná. Vždyť výsledky byly pro Kyjev zjevně neradostné. Tady jsou.

Hlasovalo se o 4 otázkách:

1/ Souhlasíte s tím, aby Ústava Ukrajiny upevnilo federativní uspořádání Ukrajiny?
Výsledky v Doněcké oblasti:
Pro – 79,69%
Proti ¨C 15,02%
Neplatných hlasů – 5,29%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro – 84,14%.
Výsledků hlasování pro oblast Lugansk se nenašly.

2/ Souhlasíte s tím, aby Ústava Ukrajiny upevnila ruský jazyk jako státní jazyk Ukrajiny spolu se státním ukrajinským jazykem? ”

Výsledky v Doněcké oblasti:
Pro – 87,16%
Proti – 8,54%
Neplatných hlasů – 4,30%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro – 91,08%. Výsledky v oblasti Lugansk:
Pro – 90,38%
Proti – 5,04% neplatných hlasů – 4,58%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro ¨C 94,72%.

3/  Souhlasíte s tím, aby na území Doněcké (Luganské) oblasti jazykem práce, úřadů a dokumentace a také v oblasti vzdělávání a vědy byl ruský jazyk (používán) spolu s ukrajinským? ”

Výsledky v Doněcké oblasti:
Pro – 88,98%,
Proti – 6,86%
Neplatných hlasů – 4,15%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro – 92,84%.

Výsledky v oblasti Luganska:
Pro – 90.91%
Proti – 4,51%
Neplatných hlasů – 4,58%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro ¨C 95,27%.

4/  Jste pro podepsání Charty SNS (Svazu nezávislých států), plnoprávnou účast Ukrajiny v hospodářském svazu, v meziparlamentním shromáždění SNS?” (v roce 1994 to bylo synonymem euroasijské integrace.)

Výsledky v Doněcké oblasti:

Pro – 88,72%.
Proti – 6 82%
Neplatných hlasů – 4,45%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro – 92.86%. 
Volební účast byla 72% 
 
Výsledky v oblasti Luganska:
Pro – 90,74%
Proti – 4,54%
Neplatných hlasů – 4,72%
Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro – 95,24%.
Volební účast byla 75% 
Připomeňme, že Ukrajina svým parlamentem stále ještě neratifikovala rozhodnutí o připojení se k SNS a plnoprávným členem SNS se tak nestala.

Výsledky byly zveřejněny v deníku “Donbass” 1. 4. 1994 (pro Doněcké oblasti) a v deníku “Život Luganska” 2. 4. 1994 (pro region Luganska).

Takto se v roce 1994 vyjádřil Donbas a právě to je důvodem, proč se dnešní kyjevský režim bojí referenda v Donbasu. Místo toho nalévá lživou propagandu o “jednotě a územní celistvosti.”

Kromě toho výsledky referenda odhalují faleš oficiálních údajů o etnickém složení obyvatelstva. Podle něj se v Doněcké oblasti zdržuje: Rusů – 38%, Ukrajinců ¨C 57%. V Luganské oblasti je prý poměr stejný. A těch “38% Rusů” zajišťují podporu 90%nímu používání ruského jazyka?

Jednoduše mezi “Ukrajince” zahrnují všechny, kteří se narodili na území SSSR, pokud jejich rodiče nepocházeli z Ruska. Autoři článku (Ivan Pobědonoscev, Michael On) mohli podle vlastní zkušenosti napsat, že existence jednoho ruského a jednoho ukrajinského rodiče automaticky znamenala zapsání dítěte jako „Ukrajince“ pokud nebylo podáno zvláštní písemné prohlášení s žádostí o zápis v kolonce národnost – “ruská”. Autoři připomínají, že v cestovních dokladech SSSR byla kolonka “národnost”.

Tak se vytvářelo “ospravedlnění” existence “národních republik”, které byly vymyšleny bolševiky. Pro bolševiky byly důležité z tehdejších ideologických důvodů, a dnešní kyjevský režim stále používá tu samou rétoriku, ovšem již přizpůsobenou protiruské a neonacistické ideologii.

Právě proto, že neonacisté, kteří dnes uchvátili moc v Kyjevě a dobře vědomi vztahu k nim a k vládě, jsou silně proti referendu a mají z něj paniku a strach. Včera (4.5.2014) banderovci kontrolovaný parlament “jednomyslně” hlasoval proti pořádání referenda. Včetně všeukrajinského, která navrhl uspořádat současně s prezidentskými volbami 25. května vystrašený premiér junty Arsenij Jacenjuk.

Dnes je důležité seznámit se se skutečnými výsledky referenda, které se konalo před 20 lety v Doněckém a Luganském regionu. Vzhledem k tomu, že ukazují skutečné nálady obyvatelstva na Jiho-Východě a vzhledem k tomu, že se od výsledků referenda, které se bude konat 11. května 2014, bude silně distancovat jak Kyjev tak Západ. Je důležité ukázat, jaký je skutečný obraz sentimentů populace. Je nutné vědět, jak lidé hlasovali před 20 lety.

Podle www.nakanune.ru/ zpracoval a pro českého čtenáře mírně upravil vd