Evropská komise hledá překážky pro dodávky ruského plynu do Evropy

Avatar
Původní autoři

Ivan David
25. 6. 2014
Evropská komise se snaží připravit podmínky pro budoucí závislost Evropy na břidličném plynu, který by se měl v budoucnu dovážet do Evropy z USA. Z toho důvodu hledá překážky pro dodávky ruského plynu do Evropy tak, aby vznikla neuspokojená potřeba a poptávka po jiných zdrojích.

Náš dodavatel, náš pán

Ruský plyn je dodáván bez jakýchkoli politických podmínek. Ruská federace je klást nemůže. Naopak závislost na USA a znemožnění alternativ bude znamenat zvýšení politické závislosti evropských zemí na USA směrek k prohloubení pozice satelitů s loutkovými vládami. Většina současných evropských představitelů je zřejmě ochotna takovou roli přijmout a přenést důsledky na vlastní obyvatelstvo. Bude to znamenat jak hospodářské problémy tak i jejich tvrdé sociální důsledky. Pro USA je to zřejmě žádoucí prostředek k udržení vlivu USA v Evropě a posílení dominance USA prostřednictvím zničení evropské konkurence.

Pro zájmy USA není žádná cizí oběť dost velká

Konkrétně nikým nevolený eurokomisař pro ekonomiku Günter Oettinger trvá na “pozastavení” stavby plynovodu South Stream, který má vést z jižního Ruska do Bulharska, Srbska, Maďarska, Slovinska a přes Itálii do Francie. Měl by tak obejít Ukrajinu, která není spolehlivou tranzitní zemí.

Záminkou pro obstrukce výstavby má být nesoulad projektu s evropskými normami. Tyto normy jsou totiž v kompetenci téhož eurokomisaře Oettingera. Je to pěkná ukázka, proč je tak usilováno o “politickou nezávislost” úředníků. Jde o vyřazení z rozhodobání těch, kteří jsou pod byť i jen formální demokratickou kontrolou. Úředníci se mají chovat podle  demokratickykontrolovaných pravidel, ne je “nezávisle” tvořit.