Společně proti nastupujícímu fašismu


Ivan David
8. 6. 2014
31. května 2014 jsem se zúčastnil „Eurokempu“ organizovaného „Stálým fórem evropské levice – regiónů“. Toto každoroční setkání zástupců evropských levicových stran se letos konalo v rekreačním středisku poblíž Mnichova Hradiště. Přítomni byli zástupci bavorských, saských a brandemburských aktivistů Die Odkaze a zástupci českých a slovenských levicových stran.


Tentokrát chyběli účastníci z Francie (už opakovaně) a Polska, pro něž jsou cestovní vzdálenosti příliš velké.

Zúčastnil jsem se sekce věnované boji proti neofašismu a neonacismu, v níž referovali převážně zástupci německé Die Odkaze. Z jejich vystoupení bylo patrné, že neofašistické aktivity jako pochody, shromáždění, blokády a další formy, i protiakce jejich odpůrců jsou velmi masovou záležitostí zejména v Chemnitz a v Drážďanech, ale i v Berlíně a mnoha dalších německých městech. Referovali mimo jiné i o tom, že se jim podařilo přesvědčit orgány veřejné správy, že pochody neofašistů nejsou projevem demokratického vyjadřování názorů, ale hrozbou demokracii, takže policie přestala ostře vystupovat proti narušitelům neofašistických shromáždění. Protifašističtí aktivisté kladou důraz na působení mezi mládeží jako na prevenci působení neofašistů.

 Antifašisté v Německu dbají na práci s mládeží a organizování masových akcí

Slovenský účastník připomněl úspěch obdivovatele a propagátora klerofašistického Slovenského štátu Mariana Kotleby, který byl zvolen hejtmanem v Banskobystrickém kraji a svými aktivitami expanduje do dalších krajů Slovenska. Vyjádřil se, že narůstající bída je příležitostí nejen pro fašisty, ale jejich aktivizace vyprovokuje i protiakce. Poslanec Die Odkaze Heiko Kosel  (Lužický Srb mluvící i česky) konstatoval že narůstá také tlak proti dosavadním atributům autonomie Lužických Srbů a to nejen ze strany krajní pravice, ale i pravicové zemské vlády.
 

Heiko Kosel               Neofašistické bojůvky přemazávají názvy obcí v srbštině

Ve svém vystoupení jsem konstatoval, že při povodni je dobré používat vědra a pytle s pískem a dobře organizovat záchranné akce, aby někdo nečerpal vodu ze svého sklepa do sousedova, ale je především na místě hledat příčiny povodní, stavět hráze a hledat další možnosti prevence. Příčinou vzestupu neofašismu je frustrace stále širších vrstev obyvatelstva a proti ní je třeba hledat opatření tak, aby neklesala životní úroveň a lidé nalézali uspokojivé uplatnění a smysl života. Rostoucí sociální napětí není příležitostí, ale hrozbou.
Celospolečenské projekty musí vytvářet politici na celostátní úrovni v evropské koordinaci. Pokud v tom selhávají, lokální protiakce proti neofašismu nebudou stačit. Neoliberálové fašismu využijí. Hitler šel do voleb s heslem: „Volte dělníka Hitlera!“, ale jeho vítězné tažení podporoval velkokapitál včetně jeho válečného tažení, na kterém vydělával. Tato hrozba je stále aktuálnější i dnes.

Další pracovní sekce „Eurokempu“ byly věnovány zejména komunální politice. Účastníci, z nichž někteří přijeli s celými rodinami měli příležitost i k rekreačnímu a sportovnímu vyžití. Zbylo dost času i na „kuloární jednání“. Byl jsem dotazován na možnosti zlepšení situace ve zdravotnictví.

Plenárního jednání se pak zúčastnili i poslanci, europoslanci a funkcionáři levicových stran. Předmětem kritiky byla příliš malá podpora koordinovaným akcím na mezinárodní úrovni.