Pár pikantních perliček z českého Kocourkova .

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
13. 7. 2014Czech Free Press
Politici stále brečí, že jim chybí peníze ve státním rozpočtu a v jednotlivých resortech. Tu je to miliarda na důchody, tu dvě miliardy na školství, támhle tři miliardy na infrastrukturu, nebo 500 000 na opravu či provoz nemocnice.

Žádný z nich vám ale neřekne, že stát ty peníze na tyto důležité věci mít může, a to dokonce docela lehce. Stačilo by, kdyby politici a státní úředníci dělali lépe svou práci a nevyhazovali peníze za úplné hlouposti, až s prominutím stupidity. Nevěříte? Tak tady máte pár případů, jak se dají vyhodit peníze, které by mohly prospět občanům této země, doslova z okna.

Miliardy za zbytečná členství:

Český stát je členem 470 různých mezinárodních organizací. Za to, že může být jejich členem, platí tři miliardy ročně na členských příspěvcích. Jedná se o velice důležité a občanům naší země opravdu prospěšné organizace, jako je třeba Mezinárodní velrybářská komise, nebo Komise pro mořské dno či asociace generálních tajemníků parlamentů. Na obranu státních úředníků však musím říct, že vloni v rámci úspor z jedné organizace náš stát vystoupil a patrně v rámci mohutných úspor ukončil své členství v Mezinárodní komisi výrobců a uživatelů chladicích boxů… Za zbylých 469 členství ve zcela zbytečných, státu ani občanům nijak neprospěšných organizacích, však stále platí.

Dalším příkladem je laxnost, lenost, ba až podezřelá lemplovitost státních úředníků majících na starosti čerpání dotací z fondů EU. To, že EU jako taková je past na suverenitu, prosperitu a nezávislost naší země, v tomto článku probírat nebudu, co byste ale měli vědět, je to, že zatímco jiné malé země si nechávají za ztrátu suverenity aspoň od EU dobře zaplatit, aby navnadily občany k tomu, aby později souhlasili dobrovolně se ztrátou státní nezávislosti, u nás je to státním úředníkům a politikům, kteří za ně odpovídají, úplně jedno a peníze, které stačí doslova sebrat na ulici, tedy vyčerpat z evropských fondů, se do ČR vůbec nedostanou vinou špatně vyplněných formulářů, pozdních podání, nesplnění termínů dodání plánů projektů atd., atp.

Zlodějna století:

Za posledních sedm let ČR z EU vyčerpala 290 miliard z 795 možných, které mohla od EU dostat…! To však není vše. Každoroční odvod za členství do EU a NATO činí 40 miliard. Za sedm let to tedy je rovných 280 miliard. Jak sami vidíte, zbylo pouhých 10 miliard kladné bilance, které se však stejně vypařily různými mimořádnými výdaji, jako byla pomoc Řecku při finanční krizi a jiným dalším zemím EU po různých zemětřeseních apod.

Započítáme-li i různé výše uvedené poplatky za různá členství a další nikomu nepotřebné hlouposti, zjistíme, že ČR na svém tzv. evrop(an)ství nevydělává, ale prodělává. Vina samozřejmě padá na státní úředníky a politiky, kterým je občan naší země úplně ukradený a kteří myslí jen na sebe a své soukromé kasičky…

Dar navždy?

Poslední, třetí perličkou, jsou církevní restituce. Občané sice vědí, že stát nakonec tento tunel století posvětil a schválil, vědí i to, že církev dostane mimo hmotného majetku 59 miliard jako finanční odškodnění, nevědí už ale, že církev nejenže díky inflaci dostane od státu mnohem, mnohem více, ale že se dokonce může stát, že budeme církvi platit navždy a dluh se přitom nikdy nesmaže a nezmenší…

K penězům, které se stát zavázal zaplatit církvi, se totiž přičítá inflace, spočítaná vždy za předešlý rok. Naši geniální pravicoví politici si naplánovali, že stát dá církvi roční splátku dvě miliardy korun, až do splacení celého dluhu. Jenže se musela k částce 59 miliard připočítat inflace za rok 2012, která činila 3,3 %. Tato částka činí 1,8 miliardy korun, tudíž stát sice zaplatil církvi na konci roku 2013 ony dvě miliardy, po odečtení inflace však celkový dluh státu církvi klesl o pouhých 200 milionů. Vzhledem k tomu, že v ČR byly roky, kdy inflace činila kolem 20 %, tak »dluh« může dokonce vyrůst do mnohonásobně vyšších rozměrů, přičemž církev bude stát jako pijavice vysávat stále dál a dál, dokud jí to budeme trpět a neřekneme dost…!

Lépe však nebude, dokud to rozhodné DOST neřekneme nejen církvi, ale i všem asociálním politikům, nekompetentním úředníkům, zlodějům a tunelářům, mafiánům a organizacím, kteří si z našich občanů a celé naší země udělali dojnou krávu.