Polsko připravuje kádry pro “oranžové revoluce” v Ázerbájdžánu a Bělorusku

Avatar
Původní autoři

28. 7. 2014   zdroj
Ázerbájdžánský web haggin.az s odkazem na oznámení Centra mezinárodní žurnalistiky a  výzkumu opublikoval materiál o speciální škole ve Varšavě, kde se připravují aktivisté k destabilizaci politické situace v zemích bývalého Sovětského svazu, zejména v Ázerbájdžánu.


Daná vzdělávací instituce nese název “Studio Východní Evropy” (SVE) a působí od počátku 90. let minulého století. Nicméně její skutečná historie sahá do 80. let, kdy u jejích počátků byli takoví aktivisté v té době ilegální organizace “Solidarita” jako Andržej Ananič, Jan Malicki i Tadeuš Majda. Uvádí se, že škola je přímo spojena se zvláštními službami Polska a Spojených států a je financovaná CIA. Nicméně oficiálně je autonomní jednotkou Varšavské univerzity a jak je uvedeno v publikaci, má rozvětvenou strukturu, “kryje se několika akademickými, analytickými a publikačními útvary.”

Ředitelem SVE je už 20 let Jan Malicki, který je nazýván “slavným polským nacionalistou, který vyzývá k rozsáhlé revizi hranic ve východní Evropě.”

“Studio vybírá a připravuje občany SNS a Ázerbájdžánu pro jejich budoucí operativní činnost ve svých zemích. Hlavním účelem jeho existence je výběr a školení lidského materiálu, který má napomáhat k dosažení cílů SVE. Struktura výuky a osobnosti lektorů, z nichž mnozí jsou současní nebo bývalí pracovníci bezpečnostních služeb, naznačují, že výuka v  SVE – to je komplexní kurz pro přípravu špionů a diverzantů “.

Realizace tohoto záměru vyžaduje vysoce motivované a ideologicky pevné kádry. Svědectví z bývalých studentů SVE potvrzují, že velká část doby odborné přípravy je věnována ideologické přípravě. Hlavní kvality absolventa SVE – absolutní loajalita a disciplína. SVE má své organizační a finanční nástroje pro přilákání ke spolupráci občanů postsovětských států a jejich následnou transformaci v agenty vlivu nebo přímo v zaměstnance polských tajných služeb.

Ve studiu je rozpracován speciální program pro Ázerbájdžán. Říká se tomu “stipendium M.E. Rasulzadeho a J. Pilsudského.” Jak je známo, žil jeden ze zakladatelů Ázerbájdžánské demokratické republiky (1918-1920 – pozn. IA Regnum) Mamed Emin Rasulzade ve 30. letech minulého století v emigraci v Polsku a úzce spolupracoval s vládou Pilsudského. “Rasulzadeho program” byl vytvořen s cílem proškolení občanů Ázerbájdžánu připravených zorganizovat ve své zemi “barevnou revoluci” a transformovat ji v baštu Západu v “měkkém podbřišku” Ruska.

Studio má také program “Stipendium Krzysztofa Skubiszewského”, pojmenovaný po ministrovi zahraničních věcí Polska v letech 1989-1993. Tento program pracuje s občany pobaltských zemí, ve východní Evropě, na Balkáně, ve Střední Asii, na Kavkazu a v Rusku. Jeho cílem je proškolení mladých a perspektivních občanů těchto zemí, kteří mají “vědecké úspěchy a zkušenosti ve společenských aktivitách”, v oblasti “lidských práv, demokracie, právního státu a základních principů mezinárodních vztahů.” ” Stipendium Lana Kirklanda” nese jméno několikaletého vedoucího “Americké federace práce – Kongresu průmyslových odborů” (AFL-CIO). Tento program je financován Polsko-americkým fondem svobody, jeho posláním je vzdělávání odborníků v oblasti reformování ekonomiky podle liberálních vzorů. Je již vyškoleno 500 budoucí “reformátorů”, píše se v publikaci.

Zvláštní pozornost přitahuje program SENSE – Strategic Economic Needs and Security Exercise. Oficiálně je zaměřen na vzdělávání v oblasti řízení politických, ekonomických a sociálních procesů, které probíhají v průběhu transformace státního systému. V Polsku jsou do něj zahrnuti pracovníci státních orgánů země, které Varšava a Washington považují za své “prioritní cíle”. Je financován polským ministerstvem zahraničí, a také “Centrem simulování a počítačových válečných her Akademie národní obrany” a “Americkou mírovou akademií” (United States Institute for Peace). Účastníky programu byli zástupci vládních rezortů Moldavska, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, Srbska a Afghánistánu, stejně jako zástupci běloruské opozice – celkem 330 lidí.

Pozn.: SNS – Společenství nezávislých států

Přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová