Ukrajina musí přestat používat fosforovou munici – Generální štáb ozbrojených sil Ruské federace

Avatar
Původní autoři

27. 7. 2014 zdroj
Hluboké znepokojení vyvolávají u Ruské federace četné případy použití kazetové munice a munice naplněné fosforem na jihovýchodě Ukrajiny. Uvedl to zástupce náčelníka hlavní operační správy Generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Viktor Poznichin 25. července na briefingu o použití fosforové munice ozbrojenými silami Ukrajiny.


Poznichin řekl, že Ministerstvo obrany Ruské federace podrobně prozkoumalo fakta, která má k dispozici o opakovaném použití fosforové a kazetové munice ozbrojenými silami Ukrajiny na civilním obyvatelstvu v zemi.

Podle zástupce generálního štábu existují věrohodné důkazy o tom, že ve městech Slavjansk, Kramatorsk, Lisičansk, Doněck byla použita právě munice s fosforem.

“Toto tvrzení vychází z příznaků, jež jsou charakteristické při použití fosforové munice”,  řekl Poznichin. Upozornil také na skutečnost, že “fosforová munice byla použita v obytných čtvrtích obcí, kde se nacházelo výhradně civilní obyvatelstvo.”

“Jeví se nám, že to všechno potřebuje ukrajinská strana pro psychologický a demoralizující dopad na lidi, což způsobuje značné škody na sociální a komunální infrastruktuře, což vytváří podmínky pro vznik humanitární katastrofy”, řekl Poznichin.

Generální štáb sdělil, že tyto skutečnosti jsou potvrzeny výpovědí očitých svědků z řad uprchlíků v tomto regionu, charakteristickými rysy onemocnění lidí ve městech na jihovýchodě Ukrajiny, stejně jako videi a fotomateriály novinářů, pracujících v Luhanské a Doněcké oblasti.

“Ozbrojené síly Ukrajiny, jež mají chránit svůj národ, ho ničí. Země, která prožila tragédii černobylské katastrofy, zažívá v současné době hrůzy z vlivů těchto nehumánních prostředků ničení,” – řekl Poznichin.

Od roku 1979 je podle Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní Ženevského protokolu použití fosforové munice zakázáno.

Vedoucí chirurg ozbrojených sil Ruské federace Nikolaj Jefimenko poznamenal, že zkušenosti z vojenské polní chirurgie dokazují, že použití těchto zbraní je velmi agresivní.

“Důsledky použití fosforové munice jsou katastrofální, a to nejen pro lidi, ale také pro životní prostředí.

Zasažení organických tkání bílým fosforem způsobuje vážná fyzická zranění, a v důsledku otravy fosforem – pomalou bolestivou smrt “, řekl lékař.

Příznakem použití těchto zbraní je rychlé zuhelnatění měkkých tkání na kost, při vdechnutí hořící směsi – spálení plic. Kouř, který se z těchto zbraní dostane do plic, způsobí edém plic se smrtelným koncem. Nepřímými důsledky použití těchto zbraní – hluboká invalidizace zasažených, rostoucí podíl onkologických onemocnění a vrozených deformit, řekl Jefimenko.

Poznichin vyzval mezinárodní organizace, včetně lékařských, aby nezamlčovaly tyto skutečnosti. “Ukrajina musí přestat používat zbraně zakázané mezinárodní úmluvou “, řekl.

Přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová