Ukrajinským médiím vymysleli instrukce při objasňování bojů na Donbasu

Avatar
Původní autoři
7. 7. 2014 zdrojzde
Nezávislý Mediaprofsojuz Ukrajiny vydal pokyny pro novináře při objasňování bojových akcí na východní Ukrajině, kde se provádí vojenská operace proti dobrovolníkům. Text je k dispozici na webových stránkách svazu. Je také zveřejněn na internetových stránkách Národního svazu novinářů Ukrajiny na Facebooku.


Autoři uvádějí, že doporučení nejsou závazná. “Nicméně, pokud máte rádi naši zemi a chcete, aby tato válka brzy skončila s minimálními následky pro všechny, žádáme, abyste je přečetli a konali podle svého svědomí” – zdůrazňují.

Zejména se novinářům doporučuje vyhnout se ukazování padlých, a nepoužívat slovo “mrtví”. “Pohled na mrtvé může být demoralizující, ne-li pro vojáky, pak pro jejich rodiče, kteří udělají cokoliv, aby se jejich syn nedostal na frontu” – poznamenávají autoři dokumentu.

Také se sdělovacím prostředkům nedoporučuje distribuovat videa “, která prezentuje prostřednictvím YouTube nepřátelská strana” (jako příklad jsou uváděny nahrávky se zajatci). Pokud se reportér dozví o problémech se zásobování vojsk, je mu doporučeno “nedávat zprávu do vysílání”, dokud nebude možné hovořit o tom, “jak se tento problém začal řešit, popřípadě že to alespoň bylo přislíbeno okamžitě udělat.”

Další doporučení se týká názvů jednotek podílejících se na vojenské operaci. “Nepomáhejte nepříteli dezorientovat ukrajinské občany – mnozí z nich, když slyší název praporu, mají nejistotu v tom, zda se jedná o ukrajinské nebo ruské jednotky. Místo takových názvů praporů jako “Idar”, “Dněpr”, “Azov”, je lepší použít slovní spojení “ukrajinští vojáci”, v “jednom z územních praporů,” “ukrajinská armáda.” Místo praporu “Vostok” je lépe říci “kadyrovští žoldáci”, atd. “- uvádí se v dokumentu.

Kromě toho byli novináři poučeni, aby v době bojových akcí nezveřejňovali materiály o “stranických sporech a rozepřích”.

Nakonec autoři instrukcí píší, že materiály – ani když jsou to reportáže o porážkách – nemá smysl končit “beznadějí”. “I u těch, kteří zemřeli, mohou být děti, a vzpomínka i jejich hrdinství zůstane v generaci potomků, kteří budou hrdí na své rodiče,” – soudí autoři…

Poznámka překladatelky: nemají se také ukazovat obličeje účastníků bojů a zneužívat ukazováním pohřbů ti, co zahynuli.

Přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová