Německý odborář se divil za jakých platových podmínek se v ČR dělá

Avatar
Původní autoři


16. 8. 2014  /zdroj    
České a německé podniky chtějí odvádět kvalitní práci, k tomu jejich zaměstnanci potřebují dobré pracovní podmínky a především za kvalitní práci musí dostat adekvátně zaplaceno, řekl Reiner Hoffmann, představitele Německé odborové konfederace DGB. 

„Platy zaměstnanců v České republice nemohou dlouhodobě pokulhávat za německými platy, v některých podnicích za naprosto srovnatelnou práci dostávají zaměstnanci u nás dokonce o 20 % méně, než je minimální mzda v Německu.“ řekl Josef Středula, předseda ČMKOS při setkání s Reinerem  Hoffmannem,  představitelem Německé odborové konfederace DGB – největší odborové centrály v EU.

Agenturní práce a prekérní smlouvy nesmí být ani v Německu, ani v České republice zneužívány  ke mzdovému dumpingu.To je společný požadavek Reinera Hoffmanna a Josefa Středuly, na kterém se oba dnes jednoznačně shodli na oficiálním setkání v Praze.

Setkání v Praze bylo první návštěvou letos v květnu zvoleného předsedy DGB a stejně tak nově zvoleného českého kolegy. Cílem návštěvy je navázat na dosavadní tradiční spolupráci obou organizací a tuto spolupráci posílit. Hodně německých podniků má své firmy v České republice, působí zde mnoho subdodavatelů pro významné podniky německého průmyslu. Naše sousedící země jsou po desetiletí těsně hospodářsky propojeny a jsou na sobě závislé.

Amazon, nebo pracovní Dramazon?

Oba předsedové se shodli na tom, že je velmi důležité, aby se postupně na evropském pracovním trhu prosazovala společná pravidla. To je podle nich cesta k odstraňování sociálního dumpingu, který vede k degradaci mzdových a pracovních podmínek. K tomu může pomoci rozvíjení sociálního dialogu na národní i evropské úrovni.

„Odbory si slibují od nového předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera, který si uvědomuje význam evropského sociálního dialogu, že přispěje k jeho posílení.“ Reiner Hoffmann zdůraznil, že povinností německých zaměstnavatelů je nejenom se pyšnit německým sociálním partnerstvím, ale konkrétně ho uplatňovat i na evropské a mezinárodní úrovni a přestat s torpédováním práva na stávku v rámci Mezinárodní organizaci práce (MOP).

Středula: Chceme zaměstnanost a slušné pracovní podmínky!

Tato problematika úzce souvisí se současným vyjednáváním dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP). Tato dohoda nesmí být pouze čistý byznys, nesmí likvidovat a oslabovat základní zaměstnanecká práva, garantovaná národními zákony a MOP.

„Dohodu se slabými nebo s oslabenými právy zaměstnanců nebudou odbory akceptovat, bude-li k tomuto dohoda směřovat, budou po německé a české vládě odbory požadovat přerušení jednání,“ zdůraznili Hoffmann a Středula.