Taktická, strategická a politická SVODKA bitvy o Novorossii od Juana

Avatar
Původní autoři

11.8.2014 / zdroj
Kotel nebyl ještě zcela zničen, jelikož 10.8.2014 v 8:19 h pořád ještě roztroušené kapsy Ukroušských vojsk vzdorovaly. Ty jsou rychle překonávány, jelikož Odpor provádí dočišťování převážně už opuštěných pozic Ukroušů v Kotli. Potvrzeno.

 • Z těch více než 700 ukroušských vojáků, kteří utekli a přešli hranici z Novorosie do Ruské federace jich více než 60% požádalo o azyl. Zbytek byl na vlastní žádost repatriován na Ukrajinu. Potvrzeno.
 • Přede dvěma dny bylo dosaženo dohody o odchodu určitých Ukroušských jednotek, že opustí Kotel. Podle dohody Ukrouši nechají svá vozidla, transportní i bojová nepoškozená. Pro Ukrouše byly přistaveny autobusy, aby se k této skupině přidali a byli odvezeni z Kotele. Potvrzeno.
 • Další skupina Ukroušů v Kotli se pokusila o ozbrojený průlom. V této skupině je hodně vysoký podíl zahraničních bojovníků, převážně Poláků, ale i ‚jiných‘. Jejich skupina byla během tohoto pokusu pod neustálým útokem a ztratila značný počet vojáků a techniky. Odhaduje se, že z těch skoro 700, kteří se tohoto pokusu zúčastnili, se podařil únik méně než 225, přičemž své raněné během bojů opustili. Tento pokus a ztráty jsou potvrzeny.
 • Bylo zjištěno, že neustálé ukroušské bombardování občanských sídlišť ve vesnicích, obcích a městech zasahují čtvrti ‚běžných pracujících a rolníků. Drahé čtvrti jsou téměř ukroušskou artilerií nedotčené.
 • S velkým množstvím pozorovatelů z Odporu v Kotli bylo nashromážděno množství zpravodajských dat, kromě aktivit FAO. Tyto informace byly v rozsáhlých písemných materiálech spolu s velkým množstvím fotografických důkazů předány Ruské federaci. Těchto informací se používá ke stíhání nyní 9 ukroušských důstojníků a 14 ukroušským Nacgvardějscům zadrženým v Ruské federaci kvůli vyšetřování možného spáchání válečných zločinů včetně použití zakázaných zbraní proti civilním cílům v Novorossii, útokům na obytné čtvrtě v Novorossii, vraždy 1 občana Ruské federace v Rusku, zranění 7 ruských občanů v Rusku a zničení jak veřejného, tak soukromého majetku v Ruské federaci. Potvrzeno.
 • Další použití taktických balistických raket Točka U není dosud potvrzeno. Použití první 3 (nebo 4) systémů Točka U vedlo k neschopnosti dokončit jejich cestu k cíli. Kolem vesnic v Doněcké oblasti byly od té doby prvních útoků pozorovány dva nesmírně veliké dopadové krátery, není však známo, co ty krátery udělalo. Jelikož blízké domy byly poškozeny dopady něčeho, co se nenašlo, tak mohly být ty značné škody důsledkem vzdušných výbuchů Toček, které ničí všechny konstrukce a živé bytosti v okruhu 200 od výbuchu.
 • Celková situace v Novorossii je v 9:00 h místního času velice proměnlivá. Zbytky jednotek z Kotle se teď kombinují s Ukroušskými jednotkami, které se pokouší prorazit ‚linie‘ Odporu a otevřít Kotel a které původně útočily ze severu a nyní přeskupují svůj útok a zaměřily se přímo na Luganské letiště o pár kilometrů dál. Možná, že se formuje další kotel kolem Antracytu. Pokud k tomu dojde, lze pochybovat, vůči v něm uvízlým Ukroušským silám v něm bude projevována nějaká lítost. V 10:05 místního času nedochází k žádným významným pozemním akcím na severozápadním pomezí Novororssie, všechny útoky probíhají v jihovýchodních oblastech.
 • I když jsou taktické boje strkanice sem a tam s mnoha rozhodnými úspěchy Odporu, tak se celková strategická situace Novororssie nemění. Novorossie je pořád silně přečíslená Ukroušskými ozbrojenými silami v lidské síle a  katastroficky je přečíslená v technice, a to i přes ohromnou kořist Ukroušské techniky Novorossijskými ozbrojenými silami. Ukrouši mají možnost shromáždit se, kde se jim zachce, a kdy se jim zachce, a provádět operace postupů vpřed, jak si zamanou. Novorossijské ozbrojené síly nemají živou sílu, aby plně obsadily ‚linie‘ (to ale nemají ani Ukrouši), ale Novorossijské ozbrojené síly provádí obranné operace proti čím agresivnějšímu nepříteli, který se učí od otravných much a učí se dobře.
 • Co se týče Západu, je politická situace pořád stejná. Ruská federace má podle US delegáta u OSN a podle NATO a Bruselu ‚zakázáno‘ humanitární pomoc pro Novorossii nebo umístění vojsk Ruské federace nebo u čím dále turbulentnější hranice mezi Ruskou federací a Ukrlandem. Přesunutí křižníku Vella Gulf třídy Aegis do Černého moře je k ničemu. Černé moře je ruský rybník a jakýkoliv agresivní krok tohoto křižníku by snadno mohl vyústit do incidentu, který bude mít dalekosáhlé důsledky, ani nemluvě o těch pro Vella Gulf samotný.
 • To postupné vtírání se vojsk a techniky NATO do držav Ukrlandu je daleko důležitější. První oficiální dodávka ‚nesmrtící‘ techniky z ‚Kanady‘ dorazila do Charkova NATO leteckým transportem 9.8.2014. Další dodávka je naplánována krátce poté 10.8.2014 ve 12:00 h. Je potvrzeno, že v Charkově jsou na zemi vojska NATO, aby pomohla s vykládáním nákladu a s výcvikem spojeným s touto novou technikou a s ostrahou oblasti letištního perimetru. Všimněte si. Aby cvičili Ukroušské vojáky na sofistikované noční vidění a další elektronické vybavení, což bude vyžadovat měsíce intenzivní práce. Ukrland ale nemá měsíce času, a to ani NATO. Kdo bude tohle zařízení používat? Je rovněž potvrzeno, že v Kyjevě je nemalý a  stále rostoucí kádr amerických vojáků, který pomáhá vládě Ukrlandu s vedením této války, kteří tam jsou formálně pod záštitou NATO.
 • Závěr? Rusko nedovolí, aby Novorossija padla. Ruská armáda nepřekročí hranic s Novorossijí, leda by došlo ke katastrofálnímu útoku s obrovskými civilními obětmi v Novorossii nebo v Ruské federaci.