Údajný Obamův rozhovor s Porošenkem: Vše o sestřelení MH17 budeme popírat dál

Avatar
Původní autoři

2. 8. 2014 New World Order Opposition
O katastrofě letu MH17 na východní Ukrajinou 17. července t. r. již bylo napsáno tolik, že toto téma již bylo takřka zcela vyčerpáno a mohlo by se zdát, že další článek již mnoho nového nepřinese, nehledě na to, že dosud nebylo ukončeno vyšetřování. Nedávno jsem na jednom ruském webu našel údajný přepis telefonického rozhovoru ukrajinského prezidenta Porošenka se svým americkým protějškem Obamou. Jak asi tušíte, řeč byla o onom nešťastném letu MH17 malajských aerolinií.
V rusky psaném článku byl citován pouhý zlomek rozsáhlého přepisu rozhovoru a zbytek článku se zabýval spekulacemi o hrátkách zpravodajských služeb. Posouzení pravosti rozhovoru ponechám na čtenáři:

V telefonickém rozhovoru s Obamou Porošenko přiznal, že Boeing sestřelila ukrajinská PVO a „dorazil“ ho Su-25

čtvrtek 24. července 2014, 8:14

Včera v noci jeden z pracovníků jednotky vlády Ukrajiny prodal za 1 milión dolarů korespondentu jedné z tiskových agentur Německa přepis telefonického rozhovoru prezidentů USA a Ukrajiny, jenž se uskutečnil 22. července v časovém rozmezí 18:53 – 19:12 evropského času. Zápis byl předán do Berlína, přičemž o obsahu byla neprodleně informována Merkelová. Ona přikázala, že „za žádných okolností nesmí být obsah rozhovoru prozrazen médiím.“ Avšak důstojníkovi jedné z německých tajných služeb (podle všeho působícímu v Polsku) se podařilo předat stenogram rozhovoru Porošenko-Obama ve Varšavě, kde se o něm přes agenturní kanály dozvěděla ruská rozvědka. Stenogram je velmi dlouhý, proto budeme citovat pouze jeden úryvek:

«Porošenko: – Baraku, udivuje mě a rozhořčuje vaše nedůslednost v informování o příčinách zničení Boeingu… Jednou ukazujete na separatisty, potom na Moskvu, pak najednou oznámíte, že důkazy o její účasti v této věci neexistují… Přece jsme se na začátku dohodli, že se budeme držet jedné pozice… Ale pokud budete nadále dělat taková prohlášení, těžko to ustojíme před Moskvou…

Obama: – Klídek, Petro. Jak je vidět, ty jsi nepochopil podstatu našich prohlášení… My říkáme „zatím ne“… Ale hodně na tom pracujeme… Ale ty bys měl nyní víc pracovat na tom, aby… aby… aby… to všechno vypadalo pokud možno co nejpravděpodobněji… Vy jste provedli velkou chybu, když jste vyslali to letadlo… bojové letadlo… Rusové ho objevili… A nyní vy i my budeme muset velmi těžko světu vysvětlovat… proč to bylo nutné…

Porošenko: My jsme neměli jistotu, že se nám ze země vše podaří… Bylo třeba zkontrolovat… A zajistit…

Obama: – Já rozumím, já rozumím… Ale to nijak nekoresponduje s našemi představami o plánu událostí… A nyní Rusové mají v rukou ještě jeden trumf…

Porošenko: – Jak se stalo, tak se stalo…

Obama: – Petro, souhlasíš, že to, co se stalo, je špatné… To… Vzhledem k tomu, že to bylo vaše letadlo, co letělo za ním… To nám přidělává mnoho problémů…

Porošenko: – Jak jsme vše popírali, tak budeme vše popírat dál … Hlavně abyste nám neházeli klacky pod nohy těmi svými podivnými prohlášeními o neúčasti Rusů… My se s vámi v tomto nemůžeme rozcházet… Jinak to bude pro nás těžké…

Obama: – Ve všem vás podpoříme… Plujeme na jedné lodi… O tom nepochybujte… Přestože jste náš společný plán splnili se zpožděním… To se mělo stát trochu dřív…

Porošenko: – Ale vám je dobře známá úroveň výcviku našich specialistů…

Obama: – Mám starost, aby to někdo z těchto specialistů nevybreptal… Rusové určitě už po nich jdou… Snažte se tyto své lidi ochránit… Jestli otevřou ústa…

Porošenko: – Rozumím… Uděláme to tak, že svá ústa už nikdy neotevřou…

Obama: – Musíte tvrdě kontrolovat všechna svědectví a všechny svědky… To může zničit celou naši stranu…

Porošenko: – A co s černými skříňkami?… Poslal jsem do Anglie své specialisty… Aby pracovali v kontaktu s Angličany… Ale Rusové také požadují přístup k těmto magnetofonům, nebo co to je… To je velmi nebezpečné jak pro nás, tak pro vás… Rusové tam nesmí být blízko… Jinak…

Obama: – Už jsem o této záležitosti mluvil s Cameronem… Tam bude všechno OK… Jeho lidé udělají vše, co je třeba“…

Zdroj: http://www.liveinternet.ru/users/2125404/post331795866/

Jestli se rozhovor Porošenka s Obamou uskutečnil právě takto, samozřejmě nevíme a nemáme prostředky, jak to zjistit. Můžeme však udělat to, že se pokusíme tento rozhovor zasadit do kontextu událostí, které údajný rozhovor předcházely a následovaly. Tak například v jednom článku, jenž pochází z ruskojazyčného internetu, dokazují, že Boeing nad východní Ukrajinou sestřelila raketa vzduch-vzduch, jaké jsou ve výzbroji bojových letadel MiG-29 nebo Su-27. V článku jsou uvedeny technické podrobnosti a jistě stojí za to si jej přečíst celý a prohlédnout dokumentární fotografie:

Vášně kolem Boeingu: První příznaky, že ho mohla sestřelit raketa vzduch-vzduch, nikoli „Buk-M1″

18-07-2014, 21:12 • Опубл.: Apolitikus • Просм.: 70446 • Комм.: 103 • События в мире

V raketách, které byly zkonstruovány pro ničení vzdušných cílů, se používá speciální bojová hlavice určená pouze pro tento účel. Je tvořena jakýmsi trsem zahrocených tyčí, které někdy jsou vzájemně svařeny, jindy ne. Za nainstalovaným trsem tyčí je umístěna vyrážecí nálož – to je „fragmentačně-tyčová bojová hlavice“. V okamžik maximálního přiblížení k cíli bojová hlavice ve vyrážecím zařízení odpálí nálož a tento trs zahrocených tyčí se téměř kosmickou rychlostí začně přibližovat k cíli. Při zásahu je taková tyč schopna prorazit letadlo skrz-naskrz téměř v libovolné rovině, přičemž zničí vnitřní strukturu letadla a rozbije na padrť palubní zařízení. Kinetická energie tyče je taková, že může prorazit dokonce i titanový nosník.

Taková bojová hlavice má ještě jednu výhodu – raketa nevyžaduje absolutní přesnost – ona exploduje při maximálním přiblížení k cíli a tyče se rozletí vějířovitě směrem k letadlu. Dokonce i v případě, kdy bezprostředně zasáhnou cíl pouze 2-3% těchto tyčí, letadlo je odsouzeno k zániku: stačí udělat letadlu, letícímu rychlostí kolem rychlosti zvuku, díry v křídle nebo v trupu, jednoduše prorazit plášť, a ukrutný náběhový vzdušný proud poškozené křídlo zničí až po samotný nosník dříve než za minutu. Pokud takových děr vznikne deset – potom už není třeba dělat vůbec nic. Ale to není to hlavní. Fragmentačně-tyčové bojové hlavice se především používají v raketách vzduch-vzduch díky jejich kompaktnosti. Protivzdušná obrana (PVO) dává přednost střepinově-explozivním bojovým hlavicím (BH), protože jsou v řadě případů efektivnější než fragmentačně-tyčové BH. Na fotografiích vidíme poškození pláště, které je charakteristické právě pro fragmentačně – tyčové BH, stopy po použití střepinově explozivních BH vypadají jinak. A to znamená, že toto letadlo nesestřelil žádný Buk. Máme co do činění se zásahem raketou R-27 Topor, nebo R-73, kterými jsou vybavena bojová letadla MiG-29 nebo Su-27.

Zdroj: http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh- vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
Informací, které svědčí o tom, že Boeing 777 mohla sestřelit raketa vzduch-vzduch vypálená z letadla je celá řada. Jednu z nich ve své reportáži dokonce uvedla britská BBC. Pikantní na tom je to, že BBC svou reportáž později smazala. Že by na příkaz shora? Lze si snadno představit, jak Obama volá Cameronovi, aby s tou reportáží BBC „něco udělal“. Britský premiér Cameron si jistě nedovolí šéfovi Bílého Domu odporovat. Však také svou loajalitu USA vehementně dokazuje rétorikou proti Rusku a Putinovi a nesmyslně volá po co nejtvrdších sankcích proti Moskvě. Původní video-reportáž BBC byla naštěstí zachráněna: Preserved by Google Web-cache. Článek je poměrně dlouhý, proto budeme citovat jen vybrané pasáže:

Očitý svědek 1: Ve vzduchu došlo ke dvěma explozím. A takhle se to rozpadlo na kusy. A (ty kusy) jako tohle z toho odpadávaly do stran. A když…

Očitý svědek 2: … A bylo u toho další letadlo, vojenské, vedle něj. Všichni to viděli.

Očitý svědek 1: Ano, ano. To letělo pod ním, aby nebylo vidět. To se pohybovalo pod ním, pod tím civilním.

Svědek 3: Bylo slyšet exploze. Ale ozývaly se z oblohy. Přicházelo to z nebe. Pak to letadlo udělalo prudký obrat takhle. Změnilo svou dráhu a zamířilo tímto směrem (ukázala směr rukama).

Celý článek najdete zde:
http://www.nwoo.org/2014/07/28/smazana-reportaz-bbc-mh17-sestrelil-ukrajinsky-tryskac-ociti-svedkove-z-donecka/

V podobném duchu je i hodnocení penzionovaného plukovníka Bernda Biedermanna v článku pro deník vycházející v Berlíně „Nové Německo“:

„Vidíte vstupní díry a určité výchozí otvory. Okraje vstupních děr jsou ohnuté dovnitř, ty jsou daleko menší a mají daleko okrouhlejší tvar. Je to kalibr 30 mm. Výchozí otvory jsou formované nepravidelnějším tvarem a okraje jsou vytržené ven. Dále je vidět, jak je ve výchozích otvorech dvojitý hliníkový plášť vyhnutý ven. Takovýmto způsobem střepiny z vnitřku kokpitu prorážely ven z kabiny. I rozpojené nýty jsou vyhnuté ven… Z toho lze vyvodit jen jediný závěr, a tím je: to letadlo nebylo zasaženo žádnou raketou. Poškození letounu je výlučně v oblasti kokpitu…

Tohle je proti-pancéřová munice. Rusko zveřejnilo radarová data, ukrajinský SU 25 byl blízko u MH 017, což odpovídá i tvrzení španělského řídícího létání, že dva ukrajinské tryskáče byly v přímém kontaktu s MH 017. Přezkoumáme-li výzbroj SU 25: ten je vybaven 30 mm kanónem typu GSch-302 /AO-17A s 250 náboji explozivních tříštivých kulek v pásu

– výbušných nábojů. Kokpit MH 017 byl zasažen ze DVOU stran, jelikož jak vstupní, tak i výstupní otvory jsou na té samé straně…

Celý článek najdete zde: http://www.nwoo.org/2014/07/31/nova-senzace-mh17-nemecky-expert-ukazuje-prstem-na-tryskace-ukrajinskeho-letectva/

Aby toho nebylo málo, tak ukrajinský pilot se podle stránek rozhlasové stanice Hlas Ruska k sestřelení Boeingu 777 nad východní Ukrajinou přímo přiznal:

Ukrajinský pilot Su-25 tvrdí, že sestřelil boeing

Ukrajinský pilot, který je letcem bitevního letounu Su-25, převzal v interview pro německý list Wahrheit fuer Deutschland odpovědnost za zlikvidování dopravního letadla Malaysia Airlines 17. července na východě Ukrajiny.

Pilot řekl, že ostřeloval boeing 777 z palubního dvouhlavňového děla letadla Su-25, a údajně právě jeho bitevní letoun je zobrazen na družicových snímcích ruského ministerstva obrany. Jméno ani příjmení letce německý list neuvádí.

Letoun Su-25 zaznamenaly v blízkosti malajsijského letadla ruské prostředky.

Zdroj: http://czech.ruvr.ru/news/2014_07_29/Ukrajinsky-pilot-Su-25-tvrdi-ze-sestrelil-boeing-0154/

Z údajného rozhovoru mezi Porošenkem a Obamou však vyplývá, že Boeing byl zároveň ostřelován ze země systémem Buk ukrajinskou armádou. I pro to se najdou podpůrné důkazy. Sergej Kondakov na svém blogu píše, že v den, kdy byl Boeing 777 sestřelen, probíhalo v oblasti, odkud mohlo být civilní letadlo sestřeleno vojenské cvičení ukrajinské armády. A zároveň připomíná, že tento Boeing není první civilní letadlo, které Ukrajinci sestřelili. Zprávu o tom přinesl server iDnes.cz, z níž citujeme:

Ukrajina přiznala, že letoun sestřelila

2. listopadu 2001 14:29

Ruská vyšetřovací komise dospěla k závěru, že civilní letounu Tu -154 sestřelila ukrajinská raketa. Vzápětí Ukrajina sestřelení letounu se 78 lidmi na palubě přiznala. V troskách dopravního letadla se našly části rakety země – vzduch S-200. Ihned po tragédii mluvčí ukrajinské Černomořské flotily sestřelení přiznal, ale tamní ministerstvo obrany jeho slova kategoricky popřelo a až do prohlášení ruské komise názor nezměnilo.

S doznáním předstoupil tajemník ukrajinské Bezpečnostní rady Jevhen Marčuk. Řekl, že „zkázu letounu zavinil nechtěný zásah raketou S-200 při vojenských manévrech ukrajinských protileteckých sil“.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ukrajina-priznala-ze-letoun-sestrelila-fcr-/zahranicni.aspx?c=A011004_135559_zahranicni_mhk

Ale vraťme se ke Kondakovovu blogu. Bloger mj. píše:

Anonymní zdroj sdělil ruské agentuře RIA Novosti, že „17. července dostal velitel 156. protileteckého pluku rozkaz provést trénink bojových jednotek. Měly zajišťovat bezpečnost pozemních jednotek v okolí Doněcku, tedy rozvinut posádky, propracovat nalezení a monitorování cílu a propracovat celý algoritmus navedení a podmíněného zničení cílu raketou systému Buk-1M“.

Velitelé jednotek prý dostali i odblokovací klíče startovacího systému, i když samotné odpálení raket se nepředpokládalo.

„Cvičení se zúčastnily i dva letouna SU-25 229. letecké brigády, které vzlétly z letiště základny Kulbakino. Jejich úkolem bylo provést průzkum a označit cvičné cíle v oblasti soustředění uskupení síl protiteroristické operace na západ od Doněcku“.

Jeden z letounu byl zachycen radarem, označen jako cvičný cíl a doprovázen sledovacím systémem. V jednom okamžiku dva cíly – letoun a boeing – se splynuly do jedné tečky, a radar začal sledovat větší letadlo. Ale proč byla odpálena raketa, zdroj vysvětlit nemohl. Prý pravě tím se zabývají důstojníci ukrajinské služby bezpečnosti.

(Poznámka editora: Citovaný text je bez úprav i s gramatickými chybami.) Celý článek si můžete přečíst zde: http://kondakov.blog.idnes.cz/c/419191/Boeing-777-nove-a-novejsi-verze.html

To je další podivuhodná náhoda: Proč se muselo konat zrovna v této době cvičení protivzdušné obrany? Vždyť přece separatisté letadla nemají. Kdo studuje různé konspirační teorie, ten ví, že v době mnoha „teroristických činů“, u nichž je podezření na operaci pod falešnou vlajkou (false flag operation), probíhalo zároveň cvičení záchranářů, hasičů apod.

Další věcí, která mluví ve prospěch pravosti výše uvedeného rozhovoru, je to, že média okamžitě spustila hysterickou kampaň proti Rusku a ukrajinským povstalcům, aniž kdokoli přinesl jakýkoli relevantní důkaz. (Silně to připomíná situaci, kdy zloděj volá „chyťte zloděje!“) Všímá si toho např. Jacques Borde, který o leteckých katastrofách napsal dvě knihy:

Hlas Ruska: Nedávno havarovalo na Ukrajině letadlo. Všichni členové posádky a cestující zahynuli. Vzniká velké množství otázek, odpovědi však dosud nejsou, protože na Ukrajině probíhá válka. Poněkud zaráží tón Bílého domu, protože ještě před ukončením vyšetřování uvalil Barack Obama vinu za katastrofu na Rusko a prohlásil, že vystřelilo raketu nebo poslalo stíhačku, aby sestřelilo letadlo nad územím Ukrajiny. Jak byste komentoval tato Obamova prohlášení?

Jacques Borde: Byl jsem tím překvapen, protože zpráva o katastrofě teprve přišla, a nám už jmenovali viníka. Deset minut po havárii pan prezident Porošenko už prohlásil, odpovědnost leží na domobrancích. Jeho vojska s tím prý neměla nic společného. To se týká také Američanů. Je jasně vidět snaha USA ihned jmenovat viníka. O všem bylo rozhodnuto ještě před zahájením vyšetřování. Obama jmenuje viníka.

Celý článek najdete zde: http://czech.ruvr.ru/2014_07_27/Situace-s-Boeingem-je-stale-zamotanejsi-3566/
Toto však nejsou jediné důkazy, jež svědčí proti mediální verzi, která z neštěstí viní separatisky a nepřímo Rusko. Bohužel zde nemáme prostor se všemi podivnostmi havárie zabývat. Některé z nich jsou velmi bizarní. Například existují svědectví, že některé oběti havárie nebyly „čerstvé“, ale jednalo se prý o rozkádající se mrtvoly bez krve. Zmiňuje se o tom i Benjamin Fulford v posledním týdenním přehledu událostí:

Sestřeleni malajskeho letu “MH17 Malajskych Aerolinií”, které bylo plné těl mrtvych a v rozkladu byl špinavy trik nacistickych sionistů, který byl vyroben proto, aby vyvolal válku. Tito nazi-sionisté vytvořili jak “útoky sarinem proti civilům” v Sýrii, tak teď “mrtvé vědce v oboru HIV” na Ukrajině a to použili na to, aby podvedli vojáky Spojených států, které chtěli donutit zaútočit. Ani teď, co se týče Ukrajiny, ale ani v případě Sýrie se už nikdo nejenom nechytil, ale dokonce ani nedotkl návnady, protože jejich zločiny jsou jasné.

Více zde: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

V úterý 29. 7. ukrajinská armáda dokonce vypustila na separatisty tři balistické rakety, které naštěstí sestřelila ruská protivzdušná obrana (PVO) pomocí velmi pokročilého systému PVO. S tím zřejme USA, které za tímto útokem bezpochyby stály, nepočítaly. Je nepochybné, že cílem bylo vyprovokovat Rusko k odvetě, což by znamenalo rozpotání velké války za účasti NATO. Když americký ministr zahraničí Kerry viděl sílu ruské PVO, dostal strach a snažil se celou záležitost zahrát do autu. Aby ušetřil čas, řešil to přes média, konkrétně CNN, viz odkaz na video: