Kyjev chce použít všech metod ve vztahu k občanům s jiným smýšlením včetně cenzury a koncentračních táborů

Avatar
Původní autoři

25. 9. 2014   zdroj
Kyjevské orgány státní moci přiznaly, že v ukrajinském hlavním městě je značný počet lidí, kteří nesměřují do Evropy, ale chtějí se znovu spojit s Ruskem. Tato otázka byla zařazena na program jednání u kulatého stolu s okázalým názvem “Psychologická agrese v protiukrajinské informační válce.” Iniciátorem akce je Národní komise Ukrajiny na ochranu veřejné morálky.


Podle náčelníka odboru vědecko-metodické a vzdělávací činnosti Ústředního domu důstojníků Ozbrojených sil Ukrajiny Romana Matuzko na rozdíl od Evropy, kde pátá kolona, která chce spojení Ruska s Ukrajinou, není, v naší zemi je.

Zdůraznil také, že toto je hlavní rozdíl mezi Evropou a Ukrajinou. Ve snaze vypořádat se s touto situací “expert” navrhl “změnit mentalitu lidí, kteří myslí kategoriemi velkého imperia.”

Mentalitu, která je pro novou ukrajinskou moc “nepohodlná”, navrhli účastníci kulatého stolu odstranit přitvrzením kontroly médií a také jasným definováním “nepřátel” a “přátel”.

“Musíme mít na paměti, že jsou u nás taková politická média, které nefungují ve prospěch Ukrajiny, ale jsou využívána službou Moskvy,” – řekl Matuzko.

Pokud přijatá opatření neumožní tuto situaci změnit, pak pro nápravu “mentality lidí, kteří myslí kategoriemi velkého imperia”, mohou být použity i jiné metody, řekl, včetně koncentračního tábora. 
Svého času využívali představitelé Třetí říše aktivně všechny dostupné metody, aby udělali mentalitu lidí správnou – přijatelnou pro státní moc země.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová