Němečtí podnikatelé zkritizovali sankce proti Rusku

Avatar
Původní autoři

14. 9. 2014    zdroj
Předseda Východní výboru německé ekonomiky Eckhard Cordes zkritizoval nové sankce EU vůči Rusku. Nazval je “chybou” a varoval, že taková opatření povedou k “nepředvídaným důsledkům.” Svůj názor Cordes vysvětlil ve Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Doufali jsme, že příměří na Ukrajině by mohlo být posíleno oddálením platnosti sankcí. Nové sankce nepřispějí k vyřešení krize. Nyní se nacházíme na začátku nebezpečné spirály sankcí “, – řekl.

Cordes byl překvapen akcemi federální vlády a domnívá se, že ekonomické sankce nevedly dosud k žádnému politickému progresu. Lídr sdružení pochybuje o přijatelnosti uložení sankcí v globalizovaném světě ve vztahu k “tak velké a na zdroje bohaté zemi, jako je Rusko”. Cordes připomněl státy, které se sankcí neúčastní (Asie a Jižní Amerika) nebo se zapojují v menší míře (Švýcarsko).

“Sami sobě tím způsobujeme více škody než užitku bez naděje na dosažení dlouho očekávaného politického výsledku”, – řekl Cordes.

Východní výbor německé ekonomiky představuje 200 firem, které investují zejména v Rusku. Cordes popsal převažující náladu ve svém sdružení takto: “U německé střední třídy panuje v souvislosti se sankcemi velký pocit zklamání. Platí to zejména pro malé a střední podniky, které mají významný podíl svého podnikání v Rusku a nemohou snadno přejít na jiné trhy. Jejich existence je ohrožena.”

pro NR přeložila PhDr. V. Grulichová