Nová verze ruské vojenské doktríny vezme v úvahu důsledky ukrajinské krize a “arabského jara”

3. 9. 2014 zdroj
Nová verze ruské vojenské doktríny, která má být připravena ke konci tohoto roku, musí vzít v úvahu nové hrozby, spojené s takovými událostmi posledních let jako “arabské jaro “, konflikty v Sýrii a na Ukrajině, řekl včera v rozhovoru pro ” RIA Novosti “náměstek tajemníka Rady bezpečnosti Ruska, Michail Popov. Mluvíme o potřebě čelit “nepřímým vlivům”, jako jsou aktivita radikálních organizací, soukromých vojenských společností a využití protestního potenciálu obyvatelstva, uvedl Popov.

Současná vojenská doktrína, která byla schválena prezidentem v roce 2010, uvádí mezi hrozbami extremismu a náboženský extremismus, ale o “nepřímých vlivech”, soukromých vojenských společnostech a ” barevných revolucích” jako zvláštních hrozbách pro bezpečnost Ruska se nehovoří.

Nová verze doktríny vezme v úvahu i nutnost náhrady dovozu obráběcích strojů, surovin a komponentů, říká Popov (ve znění současné doktríny toto není). Budou přehodnocena i bezpečnostní rizika s přihlédnutím k událostem na Ukrajině a k plánům NATO ohledně posílení přítomnosti v členských zemích východní Evropy. Jak připomněl Popov, v současné vojenské doktríně již zmínka o hrozbě, kterou pro Rusko představuje posunutí infrastruktury NATO k ruským hranicím, je; toto si svého času vysloužilo kritiku od aliance, ale ukázal se význam tohoto bodu doktríny. Co se týká Ukrajiny, Popov poznamenal, že již dříve byla ruská vojenská infrastruktura na hranicích se státy SNS (včetně Ukrajiny) většinou demontována a bezpečnost hranic s těmito zeměmi byla přiřazena výhradně pohraniční stráži. Mezi podstatnými hrozbami pro bezpečnost Ruska musí figurovat i pokračování rozmísťování systémů protiraketové obrany USA a NATO kolem Ruska a vytvoření nadzvukové zbraně, dodal náměstek tajemníka Rady bezpečnosti (vytvoření protiraketového systému jako ohrožení Ruska je uvedeno i ve stávajícím znění doktríny).

Podle bývalého náčelníka generálního štábu strategického raketového vojska Viktora Jesina , se od roku 2010 změnila celá vojensko-strategická a vojensko-politická situace ve světě, změnila se struktura Ozbrojených sil Ruska (vznikly, například, síly vzdušné a kosmické obrany), proto je přehodnocení vojenské doktríny na místě. Podle Jesina musí být v aktualizovaném dokumentu upřesněny hrozby, rizika, úkoly a směry zdokonalení ozbrojených sil. Síly jaderného zadržování, řekl generál, musí zůstat prioritou a musí být přiměřené zdokonalování jejich kapacity.

Podle osoby v blízkosti vedení ministerstva obrany, vycházela bývalá vojenská doktrína především z potřeby podpory kapacity sil jaderného zadržování a boje proti separatismu a terorismu na základě zkušeností z konfliktů na Severním Kavkazu. Ale události “arabského jara” měly velký vliv na vojenské a politické vedení Ruska a staly se jedním z důvodů tvrdé reakce Kremlu na události na Ukrajině: zejména tyto faktory budou mít pravděpodobně hlavní vliv na “nejadernou” část doktríny.

Vojenská doktrína je deklarativní dokument, který obsahuje pouze obecný popis hrozeb; nejsou v něm uvedeni konkrétní “pravděpodobní nepřátelé” a druhy protiakcí, zdůrazňuje ředitel Centra pro analýzu strategií a technologií Ruslan Puchov. Je ale jasné, že nová verze doktríny bude odpovědí na změnu politiky NATO vůči Rusku – vztahy v oblasti bezpečnosti mezi Moskvou a Západem již nebudou takové, jako byly v posledních 23 letech.

pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová