Tak sakra, kde jsou ti echtovní Ukrajinci?

Avatar
Původní autoři

Václav Dvořák podle zdroje
18. 9. 2014
Diskriminace rusky mluvících občanů Ukrajiny, to byl veřejně vyhlášený cíl Majdanu a lidí, kteří se na Ukrajině dostali k moci násilím. I když zákon o eliminaci ruštiny neprošel, v hlavách a heslech fašistů z Pravého sektoru a strany Svobody žije dál. Ruština pryč z Ukrajiny, úředním jazykem bude pouze ukrajinština a hurá do Evropy. Zakážeme ruštinu a bude po problémech.

Ale teď se na ukrajinské nacionalisty vylila studená sprcha faktů a to ze strany, odkud by to asi nikdo z nich nečekal.

Americká internetová společnost Google uveřejnila vlastní statistiku, která se opírá o porovnání frekvencí dotazů uživatelů internetu v ruštině, angličtině a ukrajinštině uvnitř ukrajinské internetové komunity. A ejhle, mám tu obraz zcela jiné Ukrajiny, než jakou nám ji chtějí malovat různí rychlokvašení ukrajinologové. Je to obraz Ukrajiny, jako tradiční součásti Ruska.

Na grafu je zachycena dynamika používání tří zmíněných jazyků v každodenní komunikaci ukrajinských občanů, používajících internet. Měření začíná někde kolem přelomu let 2005-6 a tehdejší poměr vyjadřuje spíš rozložení počítačů napojených na ukrajinský internet. Ukrajinština je zastoupena pouhými 10,1%, v použití před ní se umístila angličtina s 13,5%. Angličtinu používali víc na úřadech, v některých službách a školách a možná i turisté a zahraniční experti. Napojení na internet bylo málo, malé bylo procento počítačů a připojení na net mezi ukrajinskou populací. Rok od roku procenta vyjadřující používání angličtiny na ukrajinské síti klesají, ale překvapivě klesá i podíl ukrajinštiny. Jak se dostávají počítače napojené na net víc mezi občanskou populaci Ukrajiny, roste i podíl ruštiny a to velmi zřetelně. To je tedy ten jazyk, kterým mluví a přemýšlí většina Ukrajinců. Ano, je to ruština.

A pro ilustraci dvě mapky. Ta vlevo ukazuje zastoupení používané ukrajinštiny podle regionů země. Nejtmavší, tedy nejpočetnější užití ukrajinštiny je na samém západu země (Rovno) s výjimkou bývalé československé Podkarpatské Rusi. Škoda, že mapa neukazuje používání rusínštiny, jako jazyka národnostní menšiny Rusínů. Mimochodem, žádný ukrajinský režim od roku 1991 Rusíny jako národnostní menšinu s jejími právy neuznal. Okolní státy – Polsko, Slovensko, Maďarsko a konečně i my v Česku Rusíny uznáváme jako svébytné etnikum se svojí kulturou, jazykem a tradicí. Naopak na Ukrajině docházelo k masivní snaze vnutit Rusínům ukrajinštinu. Jak vidět podle Googleu se to naštěstí nepovedlo. Ale co je nejdůležitější, ani v Rovenské oblasti nepřekračuje užívání ukrajinštiny 30%!

Podíváme-li se na druhou mapu – rozložení ruštiny podle regionů, tak je obraz úplně jiný: Doněcká oblast 93,8% ruština, Luganská oblast 92% … ruština se masově používá snad na celé Ukrajině, z toho ve východních částech (Charkov, Nikolajev, Děpropetrovsk, Cherson, Oděsa) nikde neklesne procento používání ruštiny pod 80%!

Google je nejpoužívanější vyhledávač na Ukrajině a jeho statistiky jsou směrodatné. Ukazují, že při dotazování na internetu většina obyvatel i západní Ukrajiny dává přednost jazyku “agresora”. Na střední Ukrajině a v tzv. Novém Rusku počet uživatelů internetu, kteří na síti používají ruštinu naprosto převládá. To ale není překvapivé, to je logické.

Dokumenty Googleu ukazují, že ukrajinský jazyk na území Donbasu je spíš jazyk exotický, jako například hindí.

Situaci ruského jazyka na Ukrajině vystihl vedoucí organizace “Oplot” Jevgenij Žilin. “92% lidí na Ukrajině vybírá v bankomatech ruštinu. Více než 90% hovorů na internetu z území Ukrajiny se vede v ruštině. 82% čte časopisy v ruském jazyce. Tajná jednání Tymošenkové, odposlechnutá a uveřejněná na síti, byla vedena v ruštině”, řekl Žilin.

Již dříve americký Gallupův institut provedla studii , podle níž 83% Ukrajinců považuje ruštinu za svůj mateřský jazyk.