Text rakouského omluvného dopisu Putinovi a ruským občanům za činy západních vlád a médií v ukrajinském konfliktu.

Avatar
Původní autoři

18. 9. 2014 New World Order Opposition
Více než 30.000 lidí podepsalo otevřený dopis Vladimíru Putinovi a ruským občanům, vyjadřující omluvu Rusku za činy západních vlád a médií v ukrajinském konfliktu, uveřejnil to rakouský Contra Magazin. O tom jsme vás informovali včera v článku zde.Dnes přikládáme text omluvy.
Milý presidente Putine a Lide Ruska,

Přijměte, prosím, naši omluvu za chování našich vlád a médií. Západní národy jsou pod vedením Spojených států zjevně odhodlány zahájit s Ruskem válku. Střízlivý člověk rozpozná strašlivé důsledky takové války a udělá vše, co je v jeho moci, aby jí zabránil. Ve skutečnosti to vypadá, že přesně to vy děláte. Musí se vám tváří v tvář nekonečnému proudu lží a provokací podařit zabránit, aby Rusko bylo vtaženo do jaderné války.1, 2

Události kolem války na Ukrajině se překrucují, aby vás prezentovaly jako agresora, i když ve skutečnosti fakta jasně ukazují opak. Neonacistické gangy se každodenně proti občanům Novorossie dopouští ukrutností a dostává se jim k tomu politické a finanční podpory Západních vlád. Ukrajinská armáda zaútočila na ruská kontrolní stanoviště i města a pravidelně bombarduje uprchlíky snažící se uniknout ze země. Rusko je obviňován ze zničení malajského letounu letu MH17, i když důkazy poukazují, že letoun sestřelila Ukrajinská armáda. Nabízíte lidem v Luhansku humanitární pomoc a jste obviňováni z pašování zbraní na Ukrajinu.

A proč vlastně jste cílem těchto lží a provokací? Patologičtí zločinci ze Západu tlačí na válku s Ruskem, protože potřebují vnějšího nepřítele. Potud, pokud budou lidé soustředění na „ruskou agresi“, tak se udrží ve stavu, kdy si nebudou uvědomovat, kdo jsou ti, co jsou opravdu odpovědní za úpadek amerického sociálního a ekonomického systému. V Evropě s její historií brutálních válek rozpoutávaných arogancí a hrabivostí propadli evropští vůdci naprostému morálnímu kolapsu a naivně se snížili k zařazení do šiku za USA politikou imperiální agrese. Poslední velký president Spojených států, John F. Kennedy, našeho společného nepřítele v roce 1961 popsal takto:

Po celém světě se proti nám staví monolitická a bezohledná konspirace, která k rozšiřování svých sfér vlivu spoléhá na skryté prostředky – na infiltraci místo invaze, na subverzi místo voleb, na zastrašování místo svobodné volby, na gerily za noci místo armád za dne.

Je to systém, který zverboval nesmírné lidské i materiální zdroje k vybudování těsně provázené a velice účinné mašinérie, která kombinuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace… Jejich přípravy jsou skryté, nepublikují se. Jejich omyly se pohřbívají, nedělají titulky zprávám. Odštěpenci od nich jsou umlčováni, nikoliv chváleni. Na jakékoliv výdaje se nikdo neptá, žádné fámy se z toho neobjeví v tisku, žádná tajemství se neodhalují.4

Od těch časů byly vlády Spojených států a dalších Západních národů touto „bezohlednou konspirací“ už infiltrovány. Ač v tom nemusí být nezbytně zcela jednotní, tak věříme, že jejich vůdci myslí a jednají, aniž by byli zatíženi břemenem normálního lidského svědomí. Proto jsou ochotni obětovat životy milionů nebo i miliard lidí. Dodávají Izraeli zbraně, kterých se používá k hromadnému masakrování tisíců Palestinců. Militarizují policii v místech jako Ferguson, MO, aby ochránili a posílili svou moc nad lidmi. Lžou, aby zahajovali války, které zbavují miliony lidí životů, aby tak zvýšili svou politickou moc. Jsou hodni opovržení.5, 6

Stejně jako JFK i vy máte vojenskou průpravu, a tak jste vázán smyslem pro povinnost chránit ruský lid a sloužit mu. Zdá se, že stejně jako on i vy rozpoznáváte šílenství jaderné války a přikláníte se k míru.7 Odmítl jste uznat Americké impérium a pracujete na podvracení jeho moci, aniž byste se zapojoval do přímého vojenského konfliktu. Rusko rozvinulo užší vztahy s mnoha zeměmi přes organizace jako BRICS, odpustilo staré dluhy a se svými partnery pracovalo na splnění cílů, které slouží zájmům lidí. Idea mezinárodního partnerství se nazývá multipolární přístup, a ten ostře kontrastuje s unipolární, imperialistickou politikou US, v níž jsou zdroje všech zemí řízeny ve prospěch mocné hrstky nemnohých – a na úkor Nás Lidu.

My odmítáme tu hrabivost, nenávist a chtíč po moci projevovaný našimi „vůdci“. Zabíjení milionů nevinných lidí ve jménu svobody a sebeobrany nás pobuřuje a děsí. Chceme pro všechny lidi mír a spravedlnost. Chceme reálný a trvalý mír, takový druh míru, o kterém kdysi JFK mluvil:

O jaký druh míru usilujeme? Nikoliv o Pax Americana vnucený světu americkými zbraněmi války. Nikoliv mír hřbitova či bezpečnost otroků. Mluvím o pravém míru, takovém druhu míru, který činí život na zemi hodným žití, takový druh, který lidem i národům umožní růst a doufat a budovat lepší život pro své děti – nikoliv pouze mír pro Američany, nýbrž mír pro všechny muže a ženy – ne jen mír v našem čase, nýbrž mír pro všechny časy.8

Skutečný mír a spravedlnost nejsou možné potud, pokud ta „bezohledná konspirace“ ze zákulisí vládne Spojeným státům a dalším národům. Modlíme se, abychom svým společným úsilím ty po moci žíznící a bezohledné zločince, kteří se snaží nás všechny zotročit, mohli porazit. Modlíme se, abychom místo toho mohli kultivovat skutečný mír, který činí život na Zemi hodný žití.

S upřímností,

Podepsaní zde: http://dearputin.com/

Další informace zde: http://www.nwoo.org/2014/09/15/rakousky-casopis-se-omluvil-putinovi-za-zapad-a-tisice-lidi-se-pripojuji/