Usnesení Evropského parlamentu k Ukrajině a doporučení národním vládám

Avatar
Původní autoři

21. 9. 2014 Zvědavec
Evropská unie: Evropský parlament …

25. poukazuje na nedávné důvěryhodné zprávy o případech porušování lidských práv v oblasti konfliktu, kterých se dopouštějí především řádné ruské vojenské jednotky a v některých případech také vládní síly; připojuje se k výzvám, aby ukrajinská vláda vytvořila centrální, pravidelně aktualizovanou evidenci ohlášených únosů a zahájila důkladné a nestranné vyšetřování všech případů údajného zneužití síly, špatného zacházení nebo mučení;

26. vítá, že Komise přijala čtvrtou zprávu o provádění Akčního plánu pro uvolnění vízového režimu ze strany Ukrajiny a že Rada rozhodla o zahájení jeho druhé fáze; trvá na rychlém dokončení dohody o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou coby konkrétní odpovědi na evropské ambice lidu demonstrujícího na Majdanu; mezitím znovu vyzývá k okamžitému dočasnému zavedení velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

27. vyzývá k pokračování třístranných rozhovorů o dodávkách plynu na Ukrajinu, které byly v červnu pozastaveny, s cílem nalézt možnost jejich pokračování; znovu opakuje, že je třeba zajistit dodávky plynu prostřednictvím zpětného toku ze sousedních států EU na Ukrajinu;

28. vyzývá EU, aby považovala skladování plynu, propojovací vedení a zařízení pro úniky při těžbě (flow-back) za strategické statky, a tedy aby regulovala podíl smluvních stran z řad třetích osob v těchto klíčových odvětvích; vyzývá členské státy navíc k tomu, aby zrušily plánované dohody s Ruskem v odvětví energetiky, včetně plynovodu South Stream; …

Hlasování poslanců o tomto usnesení – lze srovnat podle států.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&re…