V Minsku bylo podepsáno memorandum o příměří na Ukrajině

Avatar
Původní autoři

20. 9. 2014   zdroj
Kontaktní skupina v Minsku za účasti Ukrajiny, DLR, LLR, Ruska a OBSE v sobotu v noci dohodla plán pro realizaci příměří. Smluvní strany se dohodly, že se munice ráže větší než 100 mm odsune do vzdálenosti nejméně 15 km na každé straně a zakáže se umístění těžkých zbraní a vojenského techniky v oblasti obcí. Kontrolu nad prováděním uzavřených dohod bude OBSE. Počet pracovníků organizace se pro splnění tohoto úkolu navýší z 300 na 500 osob, sdělila “Rossijskaja gazeta”.


V memorandu, které bylo podepsáno všemi stranami po intenzivních jednáních, která trvala více než sedm hodin, se také hovoří o zákazu instalace nových minových výbušných zátarasů, o zákazu uskutečňování letů bojových letounů včetně bezpilotních komplexů, s výjimkou zařízení OBSE.

Dále bylo rozhodnuto o rozvinutí mise OBSE v oblasti ukončení střelby během 24 hodin a o stažení všech zahraničních vojenských formací na každé straně s monitorováním OBSE.

Kontaktní skupina souhlasí s tezí, že “ukončení užívání zbraní je považováno za všeobecné”. Na tomto základě bylo dosaženo dohody o postavení jednotek a vojenských formací na místech, která zaujímala k 19. září, a také o zákazu používání všech typů zbraní a vedení útočných bojových akcí.

Kontaktní skupina věnovala hodně času harmonizaci technických detailů ohledně vytvoření linie rozdělení fronty, která je podle odborníků klíčová a principiálně důležitá. Právě její absence neumožňovala vykonávání kontroly nad dodržováním příměří.

Předpokládá se, že strany konfliktu mohou začít plnit memorandum během pěti dnů s ohledem na skutečnost, že proces realizace dohody o příměří je mnohostranný. V souladu s tím se může za týden v Minsku opět konat setkání kontaktní skupiny v souvislosti s Ukrajinou.

Přijatý dokument dává naději na úplné zastavení palby. “Je v něm hodně konkrétností. Mnoho otázek se podařilo prodiskutovat”, – řekl první místopředseda vlády DLR Andrej Purgin. Podle něj by se na pravidelných setkáních kontaktní skupiny měly brát v úvahu sociálně-ekonomické problémy a otázky týkající se “rozhraničujících linií”.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová