Hrozba konkordátu – z naší Ústavy bude jen cár papíru

Avatar
Původní autoři

Petr Tomek
26.10.2014   zdroj

Ve Vatikánu jednají zástupci Parlamentu ČR a vše nasvědčuje tomu, že nás opět chtějí, o nás bez nás, postavit před hotovou věc – uzavřít za našimi zády tzv. konkordát. Návrat do středověku pod taktovkou našich politických výtečníků pokračuje.
Krátce před polovinou letošního října (2014) se na chvíli objevila zpráva, že má Lubomítr Zaorálek navštívit Vatikán. Veřejnost už v tu dobu víceméně hlasitě šuškala, že tam jde vyjednat a snad i podepsat smlouvu dohodnutou už 28. května když se do Vatikánu vydala Delegace ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Delegaci tvořili po jednom zástupci hnutí ANO 2011, ČSSD a významní prosazovatelé zákona Stanislav Polčák z TOP09 a Marek Benda z ODS, zpravodaj zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Papež je obžalován se spolupráce s argentinskou vojenskou diktaturou

Zpráva o Zaorálkově cestě nebyla dementována, pouze smazána ze státních serverů, takže nevíme, jestli ze schůzky sešlo, byla přesunuta, nebo jestli jsou její závěry tak neskutečně tajné. Za každou ověřitelnou zprávu k tomuto tématu bych byl vděčný! (Pokud ji nějak získám, doplním informace i zde.)

Vzhledem k tomu, že na nevědomosti v podstatě nelze postavit článek, tedy alespoň takový, který by si zasloužil publikování, chci upozornit na celkovou absurditu smluv s Vatikánem.

Vatikán je rozhodně po fyzické stránce stát a to stát, který by vůbec neměl být brán podle evropských měřítek vážně: nemá demokratické zřízení, nerespektuje rovnost pohlaví a tuším že se školní docházkou do jiných než církevních škol a oddělením náboženství od státu je také na štíru. Nikdy také nepodepsal žádný jeho zástupce například „Všeobecnou deklaraci lidských práv“ či „Konvenci o právech handicapovaných osob“. V principu by neměl zasedat v žádných radách vytvořených pro demokratické státy, protože na jakýkoli jiný stát v Evropě, který by fungoval na stejných zásadách jako Vatikán by dennodenně pršela kritika ze všech stran.


S takovým státem uzavírají politici smlouvy, které běžně v textu přecházejí mezi pojmy církev a stát (text neratifikované Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem), aniž by mezi nimi bylo výrazné odlišení. Jenže tu odlišení je. Do žádného jiného náboženského centra se totiž politici podepisovat smlouvy nevydávají.

Neslyšel jsem, že by Lubomír Zaorálek, Marek Benda nebo kdokoli jiný odjel do Zlatého chrámu v Amritsaru nebo třeba do Mekky aby podepsal smlouvy s představiteli jiných náboženství. Postavení náboženství v České republice je totiž dáno ústavou a příslušnými zákony, není proto třeba je upravovat ještě dodatečně.

Vatikán samozřejmě není státem jinde než na papíře. Ve skutečnosti jde o náboženský okrsek, který se ničím zásadním od náboženských okrsků jiných konfesí neliší, kromě zmíněného nadstandardního práva být považován za stát.

Konkordáty jsou proto „zvláště významné mezinárodní smlouvy“, což je v případě zemí, jako je právě Česká republika s necelými čtyřmi procenty praktikujících katolíků opravdu na pováženou. Takové mezinárodní smlouvy totiž bývají v justiční praxi považovány za nadřazené vnitrostátním zákonům.

Římskokatolická církev tak získává výhody, které žádné jiné náboženství nemá. Z hlediska naší ústavy i evropského práva bychom se prosto měli zabývat tím, že vlastně střídavým vydáváním se za stát a za církev vzniká nerovnost z pozice ŘKC vzhledem k ostatním církvím i nevěřícím.

Je to grandiózní podvod, který umožňuje udělat z naší ústavy i všech zákonů jen cár papíru.

 ……

z internetové diskuse pod článkem vybíráme:

Jaroslav Štejfa

Zdálo by se, že na konkordátu není nic špatného. Doporučuji všem, kteří mají o téma zájem, alespoň si přečíst článek „Kritický pohled na konkordát (v angličtině)“, nacházející se jako příloha u hesla „Konkordát“ ve Wikipedii (převzato z National Secular Society). Považuji za nutné jasně zdůraznit, že neexistence této smlouvy se Svatým stolcem je výhoda pro ČR a její uzavření vede k dalšímu potlačení sekularity tohoto státu.

protestant

Já bych se rozhlédl po okolí. Jak jsou na tom starší a dospělejší státy se smlouvou s Vatikánem?

Antitheista
Starší nerovná se automaticky vyspělejší. Ale taková Francie udělala odluku už na začátku 20.st a zabavila církvi hodně majetku – bez návratu, takže vyspělejší je. Tak bych se na ní klidně podíval, dodržuje sekularitu ve školství i ve veřejných prostorách

Jaroslav Štejfa

Jistě neuškodí podívat se k sousedům a vyhodnotit svou situaci s  chladnou hlavou. Ovšem když se podívám na návrh smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem, řada věcí je pro mě velmi povážlivých, aniž musím studovat ostatní konkordáty.
Např. čl.4 :Smluvní strany se shodují, že v České republice je respektována a zaručena náboženská svoboda v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
K tomu: Není divná jednostrannost? – Vatikán se nezavazuje zaručit náboženské svobody tedy i ateismus.
Čl. 5: -Svatý stolec bere na vědomí, že Česká republika je v souladu se svým ústavním pořádkem nekonfesním státem a není tedy vázána na žádné náboženské vyznání.
-Česká republika bere na vědomí, že se katolická církev ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak učením Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboženském dialogu
K tomu: Zase- jednostranný závazek ČR, že Vatikán bude provozovat svou činnost nezávisle na právním řádu ČR. Přinejmenším je to v rozporu s čl. 1 smlouvy.
Čl 6: Dtto
Takto bychom mohli pokračovat dále a sofistikovaněji. Jenom upozorním na zřejmý rozpor návrhu se zákonem o církevních restitucích, nejasnosti kolem výchovy dětí a mládeže a financování katolických církví státem.
Velmi podstatné je, že pokud tato smlouva nebude uzavřena, standartní občanské a společenské svobody katolické církve nebudou vůbec v ČR dotčeny. Pokud má tedy Svatý stolec počestné úmysly, nemusí ČR a Vatikán ztrácet čas a energii a riskovat pozdější spory plynoucí z různého výkladu duplicit v právním řádu.
V tomto směru považuji studium jiných konkordátů za přínosné.

Jirka318

Protestant: To záleží které státy jsou podle tebe starší a vyspělejší. Aby to nebyly takovéhle:
http://www.concordatwatch.eu/Users/X858/X858_727_CWHitlerPoster.jpg

ateista

@TvojOponent
… Česká republika konkordát nepotřebuje. O Češích je ale známo, že jim chybí národní hrdost a jsou vlezprdýlkové. Jako jsme lezli do zadku Rusům (SSSR), teď polezeme do zadku Vatikánu, neboť je „in“ být věřící.
Jinak, vést podobné diskuse má stejnou váhu jako diskutovat v hospodě o  počasí. Věřícímu nelze vysvětlit nesmyslnost jeho víry a ateistu nelze přesvědčit, aby věřil v nesmysl zvaný bůh.
Zdá se, že smysl by mělo absolutní přesunutí náboženské víry ze společnosti do soukromé sféry, neboť víra je ryze soukromou záležitostí každého jedince a nikdo by neměl dávat veřejnosti najevo, zda v boha věří či ne. Podobně i církve by měly být zcela odstraněny z veřejného života a měly by být za nimi zavřeny brány kostelů. Tam nechť si rozvíjejí svoje teorie a svým ovečkám říkají, co uznají za vhodné. Už není komunismus, aby státní moc musela mít církve pod kontrolou.

Jaroslav Štejfa

K „Tvoj oponent“:
Pokusím se vám vysvětlit svůj postoj. Jestliže je předmětem dohody, že v  jednom státě (který má svůj právní řád) může působit občan jiného státu a přitom se řídit vlastními zásadami (tedy zásadami založenými na jiném právním řádu) a zároveň tento princip není v dvoustranné smlouvě zakotven recipročně, jedná se o nerovný vztah. V jakémkoliv střetu, kde se tyto dva právní řády neshodují – tedy čin onoho hypotetického cizího občana je v ČR trestným a v jeho zemi nikoliv, může tento člověk zcela „oprávněně“ na základě diskutovaného návrhu smlouvy poukázat na tento článek. Notabene může spravovat své záležitosti, a to v souladu se svými potřebami a podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech.
Na rozdíl od vás jasně cítím, že takováto ustanovení jsou v rozporu s  principem rovnosti a s principem dodržování právního řádu tohoto státu. Pokud by tomu tak nebylo, zopakuji, co jsem řekl už v původním příspěvku: tato smlouva je naprosto zbytečná, protože právo v tomto sekulárním státě zaručuje vše co potřebuje jakákoliv církev ke své svobodné činnosti. Tato smlouva skrytě přináší ŘKC zvláštní a pro mne nepřijatelné výhody oproti ostatním.
Představte si podobnou smlouvu v obráceném gardu, že by si ČR vymínila podobné činnosti ve Vatikánu a Svatý stolec by zde měl nunciaturu na úrovni třeba diplomatického zastoupení Vaduzu. To je pitomost, že.

TvojOponent

Vatikán je subjekt medzinárodného práva, je všeibecne uznaným a  môžete sa tu nadrapovať ako chcete, je to fakt akože máte nos medzi očami. O existencii štátu alebo jeho zániku môžu rozhodnúť len jeho občania a nie nikto zvonku – to je agresia. Nikto nebráni ateistom, aby si tiež vytvorili svoj štát ak sa oni tak dohodnú, vytvoria si ústavu, niet dôvod takú parttičku akceptovať aj na medzinárodnej úrovni. Je tu však problém, že kde. Môžete to skúsiť referendom a ak občania ČR rozhodnú o vyčlenení nejakého územia v rámci ČR na vytvorenie Ateistostanu, cesta k jeho vzniku bude otvorená. Ale pozorneskúšajte bez referenda. Jednak Deklarácia ľudských práv pripúšťa sebaurčenie občanov, no tiež dáva právo štátu na územnú celistvosť. Tento právny rozpor Vám teda ponúka dve cesty – jedna je ideológio oslobodzovacia a  druhá je referendom. :)
Osobne som za vytvorenie takého štátu v Česku. Bola by to svetová atrakcia. :)
 
toli

Katolíci prostě nemají nárok, nejenže naše ústava mluví o  sekulárním státu, ale protěžování ŘKC nějakým konkordátem by bylo nepřípustné protěžování katolíků na úkor ostatních uznaných křesťanských denominací i na úkor ostatních uznaných náboženství.Tohle je hlavní důvod proč nebyl doposud ratifikován konkordát.
A dělat takový povyk kvůli 2,5-5 % postižených obyvatel kteří chodí do kostela a věří pohádkám mi přijde že je škoda ingoustu na podpis…

 

Sam

Náboženství je nejlevnější policajt, teda někdy. Katolíci jsou docela spořádanými občany ČR. Možná, že vládní představitelé ČR si myslí, že působení Vatikánu může být pro ČR pozitivní a tak je vhodné, když má Vatikán s ČR dobré diplomatické styky.
 
TvojOponent

Sam… Najlacnejší policajt je svedomie a je pravdou, že kresťanstvo na tomto pilieri stojí. Je to zlé? Veru nie je! Je to najlepší spôsob, ako vybudovať krajinu,kde budú žiť občania v mieri a  tolerancii.
Myslím si, že v Česku sú „spořádanými občany“ aj ateisti. Ešte totiž pretrváva zotrvačnosť kresťanskej morálky.
Aké bude Česko, až tá zotrvačnosť pominie?
 
ateista

@TvojOponent
Vy tu stále poukazujete na to, jak jsou křesťané skvělí a církev dokonalá. Skutečnost je jiná. Bůh je největší podvod na lidstvu v jeho dosavadních dějinách. ŘKC nejde dva tisíce let o nic jiného než o moc a  bohatství. Přečtěte si Temné papežství, Vatikán – moc papežů a Mezi touhou po moci a zbožností. Také si přečtěte Bibli a Katechismus. Biblický bůh spáchal na stránkách Bible 14 masových vražd, je tedy knižní masový vrah. Příslušníci ŘKC upálili podle střízlivých odhadů (Vatikán ještě nezpřístupnil archiv inkvizice) více jak 100 000 svých odpůrců a miliony umučili. Víra v boha nečiní člověka lepším. I Hitler byl katolík, i současní italští mafiáni jsou věřící, i jihoameričtí narkobaroni jsou věřící, i současní čeští pachatelé trestných činů jsou věřící.
Vatikán je centrum zločinecké organizace a papež je největší zločinec na zeměkouli. Není důvod uzavírat se zločineckou organizací jakoukoliv smlouvu. To, že se několik věřících rodin chová slušně není důkazem toho, že to má „na svědomí“ náboženství. I mnoho ateistů se chová slušně. Morálka a slušné chování je dáno něčím jiným, než náboženstvím.

Sam

————————-ateista 25.10. 2014
Biblický bůh spáchal na stránkách Bible 14 masových vražd, je tedy knižní masový vrah. ——————————
Hele, když se nám v Bibli něco nelíbí, tak to má symbolický význam, áááno?? Třeba Dominik Duka už jistě nosí tričko z bavlny a polyesteru. (viz Leviticus 19, 19 a Deuteronomium 22,11)
——————————-TvojOponent 25.10. 2014
Sam… Najlacnejší policajt je svedomie a je pravdou, že kresťanstvo na tomto pilieri stojí. Je to zlé? Veru nie je! Je to najlepší spôsob, ako vybudovať krajinu,kde budú žiť občania v mieri a tolerancii.——————————-
Do jisté míry ano, ale jen si někde v učebnici dějepisu najděte, jak to v  Evropě vypadalo, když byla ryze křesťanská. Třicetiletou válku zná každý.
V Křesťanské Evropě vznikla první a druhá světová válka. Moc ateistů tehdy fakt nebylo.
——————ateista: I Hitler byl katolík——————-
Hele, nevím. Názory se různí. http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Adolf_Hitler Podle mě Hitler moc velkej katolík nebyl. Jak velkej katolík je třeba někdo, kdo byl pokřtěn, biřmován a od patnácti let už do kostela nechodil a vírou se nijak nezabbýval??
Katolíci ovšem byli Jozef Tiso (narozen 1887 – popraven 1947) a  Francisco Franco Bahamonde (1892 – 1975). Každej si může najít na wikipedii, čím se tihle pánové během života zabývali.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
 
toli

Oponent
Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?
No pamatuji jak farář popisoval misi matky Terezy v Kalkatě: její nadřízení ve Vatikánu jí nejdříve nechtěli vůbec povolit.Pak jim došlo že je to skvělý zdroj peněz,ubožáci budou umírat na betonu a budou léčeni acylpirínem a modlitbami a finanční prostředky donátorů z celého světa posílané matce Tereze budou uloženy na vatikánských účtech.Jak skvěle vymyšleno,tímto způsobem probíhají všechny misie ŘKC,avšak je nutné říct že misie evangelikálních,protestantských církví jsou daleko horší,viz dokument Zajatci bílého boha

 

toli

Sam
Buddhisti se za kvantitou moc neženou. Ale je sranda, že už v roce 1924 viděli katolíci v Buddhismu určitou konkurenci, takže se k němu museli vyjádřit v této publikaci na straně 13 respektive 22. http://cirgym.files.wordpress.com/2014/03/slovnik-uvedomeleho-katolika-f-zelenka-1924.pdf
Budhismus a křesťanství jsou si velmi podobné.Vzhledem k tomu že budhismus je o pár set let starší než křesťanství a křesťanům chybí popis 18 let Ježíšova života existuje teorie že byl Ježíš v oněch zmíněných 18 letech na zkušené v Indii kde se nechal ovlivnit budhismem a  některé jeho téze aplikoval do nově vznikajícího náboženství……..

ateista

@TvojOponent
Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?
Kolik bohatství se dalo nahrabat za 400 let prodeje odpustků živým i  mrtvým? Kolik majetku se dalo nahrabat z darů pod pohrůžkou věčného utrpení v pekle a sliby života věčného v království nebeském? Kolik zlata se dalo nahrabat při likvidaci středoamerických indiánských kultur? (Mayové, Inkové, Aztékové…..) Kolik peněz a majetku se dalo nahrabat během holocaustu? Připomínám, že vatikánská banka O.I.R. byla založena v roce 1942. Kdo měl za války tolik peněz, aby bylo nutno založit banku? Kolik peněz hrabou dnes? I ta nejubožejší stařenka dá svoje poslední peníze do pytlíku, který jí pod nos bez hanby nastrčí černoprdelník. Že se nestydíte, katolíci, evangelíci, protestanti a  všichni ostatní!!!!!!!!!!!!!!

protestant

Vy ateisté jste se s lidmi nemazlili. Rovnou jste vše co bylo možné znárodnili. A ty, co se jim to nelíbilo jste poslali do uranových dolů či gulagů.
 
Jaroslav Štejfa

K „Tvoj oponent“:
Ještě jednou se pokusím to vysvětlit:
1) Řeč není primárně o katolících a ateistech, nýbrž o mezistátní smlouvě.
2) Takto koncipovaný návrh smlouvy je nerovnoprávný. V ČR existuje stovky, ne-li tisíce právních subjektů, které jsou založeny cizími státními příslušníky a provádějí svoji činnost v souladu s právním řádem ČR bez problémů. Nezaznamenal jsem žádnou snahu jiných států v zájmu těchto organizací, aby si vymiňovaly do bilaterálních smluv s ČR ustanovení typu, že se ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak zvláštní ideologií, a to v souladu se svými potřebami a  podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech (ČR). Reciproční ustanovení v tomto případě nejsou ve smlouvě zakotvena.
3) Nutně z toho musím vyvozovat, že Svatý stolec si od takovýchto smluv slibuje více, než třeba Francie od činnosti TPCA v Kolíně a spolu s ním někteří občané ČR. Dokonce se mi vnucuje představa, že to právě jsou lidé, pro které představuje sekularismus hrozbu.
4) Asi není nutno – pokud smlouva není ratifikována – mluvit o  nespravedlnosti, rozhodně návrh zakládá nerovnost a nejasnost výkladu v  případě sporů. Například: Pokud u organizace fungující na základě této smlouvy dojde dle legislativy ČR k daňovému úniku, v roli obviněného bych se okamžitě bránil tvrzením, že sice právní řád ČR zcela respektuji, ale podle předmětné smlouvy mám rovněž právo vést své účetnictví podle svých potřeb a předpisů – do kterých vám ostatně nic není – a podle nich je všechno v pořádku. Například pak mé hospodaření skončilo ztrátou, nikoliv ziskem. A můžeme se přít – třeba před mezinárodním soudem, třeba celá desetiletí.
Snažím se vám naznačit, že tato smlouva nemá s vírou v Boha nic společného, je to politický akt, znevýhodňující Českou republiku proti Svatému stolci.
Jaroslav Štejfa