I rektor se musí umět chovat

Avatar
Původní autoři

Jan Veleba
28. 10. 2014 Parlamentní listy
Souhlasím s prezidentem Milošem Zemanem a rozumím dobře důvodům, proč na oslavu výročí vzniku Československa dne 28. října nepozval na Pražský hrad rektory Mikuláše Beka z Masarykovy univerzity v Brně a Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity. Rektor Mikuláš Bek zakázal Miloši Zemanovi besedu se studenty. Protože ještě nebyl Miloš Zeman v té době prezident, tak by se to dalo snad i pochopit. 


Je ale otázka, proč pan rektor tuto trapnost nenapravil pozváním Miloše Zemana po zvolení prezidentem republiky. Nemusí být člověk ani rektor, aby takovouto logiku věci pochopil. K tomu stačí jen dobré vychování.

Pokud se týká rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera, zde rovněž pan prezident důvody nepozvání celkem jasně vysvětlil. Ke kontroverzní osobnosti pana rektora musím uvést dvě osobní zkušenosti, které jsem s ním udělal. Ta první se udála v minulém roce, kdy jsem byl ve funkci prezidenta Agrární komory ČR požádán o přednášku studentům Zemědělské fakulty o českém zemědělství. Povolení přednášky řešil sám pan rektor ve vědecké radě a rozhodnutí trvalo asi dva měsíce. Zkušenost druhá – představitelé Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity mají rektorem zakázáno navštěvovat akce zemědělců, například Manažerské a podnikatelské fórum pořádané Agrární a Hospodářskou komorou letos 19. června ve Vondrově u Hluboké nad Vltavou.

Sečteno a podtrženo, oslava naší státnosti je natolik významným aktem, že ne všichni, kteří by z pozic zastávaných úřadů měli být v úterý na Pražském hradě, jsou toho hodni.

Jan Veleba, senátor a předseda SPO