Mladić: Globalističtí predátoři z USA rozsévají smrt po celém světě, postavme se jim

Avatar
Původní autoři
Ratko Mladić
20. 10. 2014   zdroj
Svět se řítí do katastrofy, mír je ohrožen a to všechno kvůli touze západních globalistů ovládat zbytek světa a jeho přírodní bohatství. V dopisu, který ParlamentníListy.cz získaly, to z haagského vězení píše bosensko-srbský generál Ratko Mladić. „Globalističtí predátoři rozsévají smrt v mnoha zemích a oběti jejich násilí se ani nepočítají. Je nutno rozhodně klást odpor západnímu zlu, terorismu a globalismu! Světový mír na pokraji propasti,“ sděluje důrazně Mladić.

  Ratko Mladić v Sarajevu v roce 1993

Redakce ParlamentníchListů.cz obdržela od profesora Rajka Dolečka dopis od bosensko-srbského generála Ratka Mladiće, který je od konce května 2011 souzen Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Nejedná se o osobní dopis, ale poselství celému světu. Jde o jeho zamyšlení nad současností a nad tím, kam celý svět kráčí.

Generál v textu především ostře kritizuje Spojené státy a obecněji Západ za to, že prý už celá desetiletí rozpoutává po celém světě války, bombarduje státy a napadá suverénní země. Podle Ratka Mladiće má všechno jediný důvod: naprosté ovládnutí a podřízení světa Západem a ovládnutí přírodního bohatství na planetě. Proto se prý USA už celé roky snaží vyprovokovat Rusko k agresi, aby mohly následně Ruskou federaci ovládnout a pokračovat dále do Asie.

Ratko Mladić před tribunálem v Haagu (ICTY) čelí obvinění z válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti údajně spáchaných během války v bývalé Jugoslávii v druhé polovině devadesátých let. Mediálně nejznámější je takzvaný masakr v bosenské Srebrenici v červenci 1995, kdy měla podle obvinění bosensko-srbská armáda postřílet kolem osmi tisíc mužů a chlapců.

Mladić od počátku takové obvinění důrazně odmítá a hájí se tím, že tribunál nikdy nemůže svá obvinění podepřít relevantními důkazy. Naopak prý celou válku vydával přísné rozkazy k tomu, aby se jeho vojáci k zajatcům a civilistům chovali podle mezinárodního práva. Nikdy nikdo dosud nepředložil jediný přímý důkaz k tomu, že by Mladić vydal rozkaz nebo že by jen věděl o údajném masakru ve Srebrenici (k tématu více ZDEZDE). Mladić zdůrazňuje, že jen bránil svůj národ a pokud na něj útočila jiná armáda, nemohl jen nečinně přihlížet.

CELÝ DOPIS Ratka Mladiće

Slova a názory Ratka Mladiće v dopisu vyřčené můžete číst pouze na serveru ParlamentníListy.cz. Dosud nikde jinde nebyl materiál publikován a to ani v srbských médiích. V následném článku redakce uveřejňuje především obecnější části generálova poselství, které se týkají celého světa. V některých částech dopisu je totiž kladen podrobný důraz na události v bývalé Jugoslávii a především v Bosně a Hercegovině. ParlamentníListy.cz ovšem nehodlají nic cenzurovat, proto zároveň zveřejňujeme i kompletní text dopisu v českém překladu (Mladić dopis profesoru Dolečkovi poslal z Haagu klasicky poštou, v mateřské srbštině a ručně psaný).

„Dostal jsem mnoho dopisů podpory a přání k narozeninám, k náboženským a jiným svátkům, ve kterých mi dodáváte odvahy bojovat proti nespravedlnosti tohoto „soudního NATO galimatyáše“, který je pravou rukou toho PAKTU a slouží mu k tomu, aby se volně šířil po světě, aby silou zbraní vnucoval spravedlnost podle svých měřítek a aby boural, pálil a ničil země a státy, kdy a kde se mu to zamane! Když se podívám na to, co se děje po světě, rozhodl jsem se, že Vám všem napíši společný dopis, který pošlu na adresu svých přátel po celém světě,“ píše v úvodu dopisu generál.

K zaslání dopisu Ratka Mladiće podle jeho slov zavazuje právě teď stávající chaos a válečné násilí, které podle něho probíhá a stále se více šíří a zachvacuje mnohé státy, teritoria a regiony. „Kam to všechno vede?“ ptá se generál.

„Proběhla Berlínská zeď, válka v Zálivu a Iráku, v Afghánistánu, Somálsku, Čadu, v Libyi, proběhlo ‚Arabské jaro‘, události v Sýrii, na Ukrajině, a zase v Iráku – a tak se ptám, kam to všechno povede? Zdá se mi, že do úplného neštěstí – a v sázce je přežití této civilizace. Od roku 1988 dosud proběhlo brutální zničení řady států, proběhly secese menších státečků a teď je celý svět na pokraji zkázy! Světový mír je nebezpečně rozbouřený, došlo k řadě krutých válek, veliký počet obyvatel je v uprchlických táborech bez potravy, vody, proudu a bez základních podmínek pro život, protože jim byly zpustošeny jejich vesnice a města, byl zničen veškerý jejich majetek, který získali během staletí,“ uvádí někdejší uznávaný vůdce bosensko-srbské armády.

Ničení měst podle jeho slov dosáhlo obrovských rozměrů, bylo zničeno veškeré hospodářství a infrastruktura mnoha zemí. „Ztráty životů lidí jsou nedozírné, už nikdo nepočítá zahynulé, zraněné, vyhnané, vystěhované, zubožené, hladové a přivedené do neštěstí! Řinčí se zbraněmi na Ukrajině, Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují, takže se ptám, kam kráčí tento svět!? Podle mne jde do úplného chaosu, nepořádků, bezvládí. Podle mého přesvědčení se Západ v čele s USA vydal proti Východu, tj. globalisté se dali cestami Napoleona a Hitlera,“ rozhořčil se Mladić.

„Oni chtějí vládnout prostorem Ruské federace, celé Asie, chtějí si podrobit svobodné země světa, aby pak oni vládli jejich majetky. To znamená, aby s nimi nakládali jako se svými koloniemi. Kvůli tomu obkličují Rusko a snaží se, aby do válečného dění zatáhli Severní Koreu, Írán i Čínu, aby oni vládli světem, jak se jim to hodí. Válka na Ukrajině byla dlouho držena v tajnosti. Nezákonným způsobem byla svržena legální vláda Ukrajiny, aby se Západ a NATO šířily přes Ukrajinu a aby šel Západ přímo na Východ, tj. na Rusko,“ píše dále Ratko Mladić z Haagu.

Generál Ratko Mladić

Dnešní situace na Blízkém a Středním Východě i na Ukrajině a v některých afrických zemích prý jasně ukazuje úmysl globalistů ovládnout celou planetou Zemi, se všemi jejími zdroji na zemi, pod zemí i ve vzduchu. „Zdokonalili své zbraně – predátory, neviditelná letadla, bezpilotní družice, raketové systémy Tomahavk veliké ničivé síly, obrovského doletu a veliké přesnosti – a s jejich pomocí ničí po světě města, která byla městy i tisíce let před Kristem. Tážu se, co udělali s Tripolisem, Damaškem, Kandahárem, Bagdádem a dalšími městy a státy, kterým přivedli „svou demokracii“. Tážu se, kolik bylo zabito obyvatel v těch oblastech, kolik zraněno a vystěhováno, nebo vyhnáno do pouští pod stany, aby pod nimi žebrali o svou kůrku chleba?“ ptá se řečnicky.

„Jak to, že jim v době ničení Jugoslávie byli dobří secesionisté i extrémisté všech barev od Slovinska přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Oni je vyzbrojují, pomáhají jim, dávají jim své generály, aby jim organizovali armádu, podporují je politicky, diplomaticky, finančně i jinými způsoby. Dokonce se účastní ozbrojených ofenziv těch extrémistů na Republiku Srbskou Krajinu, Republiku Srbskou a později i na Svazovou Republiku Jugoslávii,“ uvádí Mladić.

V závěru pak generál Mladić vysvětluje, proč toto poselství světu napsal. „Z jednoduché příčiny, protože jsem pln starostí kvůli událostem a snaze Západu, v čele s USA (NATO koalice, globalisté), který se šíří silou zbraní po světě, vnucuje jednopolární svět a své standardy, jak to jemu vyhovuje,“ vysvětluje.

Mladić se podle svých slov děsí úmyslů NATO a globalistů, kteří se dali do pohybu stejnými cestami jako Napoleon a Hitler směrem k Ukrajině. „Kam půjde dál? Chce přes Moskvu a Ural zotročit Ruskou federaci, aby se zmocnila euro-asijského prostoru, aby ovládla planetu a celý Vesmír? Pokládají se za mocné a rozhodné, aby to uskutečnili za jakoukoli cenu? A to se už projevuje různými způsoby. Každodenně jejich média špiní Rusko a jeho vedení. Vymýšlí a vnucují různé sankce a podmínky Rusku, které chtějí izolovat od celého světa a všemožně se snaží podnítit válku mezi Ukrajinou a Ruskem, za štvaní různých zemí, států proti Rusku. Hlavním válečným štváčem je vláda USA a její zpravodajsko-bezpečnostní služby, na prvním místě CIA,“ soudí jednoznačně někdejší hlava bosensko-srbské armády.

„S jakým cílem to dělají? Jejich propaganda je ničivá, dobře kamuflovaná a připravená s cílem válečného ničení po světě. Tyto své špinavé úmysly zabalili do „demokratického hávu“ a já se tážu, komu oni přinesli dobro a demokracii? Jejich šíření vyvolalo pustošení, vypalování a ničení vesnic i měst ve světě, které byly přeměněny na zříceniny, nepořádek, terorizmus, kolony uprchlíků a vysídlenců, kteří jsou vměstnáni do pouštních kempů, kde žijí bez jakékoli důstojnosti. Globalističtí predátoři rozsévají smrt v mnoha zemích a oběti jejich násilí se ani nepočítají,“ rozohnil se generál Mladić.

„Chci vás všechny upozornit, že je nutno rozhodně klást odpor západnímu zlu, terorismu a globalismu! Světový mír na pokraji propasti. Je nutno co nejdříve zastavit násilí a války a všechny otázky řešit mírovými prostředky a pod ochranou OSN, pokud už není pozdě. Všem, kteří toto obdrželi a přečetli, přeji svobodu, zdraví, mír a pokrok ve směru k míru a prosperitě,“ dodal v závěru svého dopisu Ratko Mladić.

Slavný lékař a dietolog Rajko Doleček, který redakci dopis poskytl, se s Ratkem Mladićem zná a setkává celá léta. Profesor Doleček dokonce před třemi lety vydal knihu Hovory s generálem Mladićem, která byla založena na jejich rozhovorech o válce v někdejší Jugoslávii, hlavně pak v Bosně a Hercegovině a její srbské části, Republice Srbské.

Naposledy se oba viděli letos v dubnu, kdy se Rajko Doleček vypravil generála do haagského vězení navštívit. Devětaosmdesátiletý profesor Doleček se krom své lékařské praxe věnuje mapování a informování o událostech během války v Jugoslávii v 90. letech a díky tomu se s Mladićem seznámil a ještě před generálovým zatčením ho navštěvoval.

– – –

Ratko Mladić (* 12. března 1943 v Božinovići v Bosně a Hercegovině)
Byl dlouholetým důstojníkem jugoslávské armády působícím postupně v Makedonii, jihosrbském Kosovu a chorvatském Kninu. Zde ho zastihla občanská válka a zasáhl do bojů proti chorvatským jednotkám. Posléze se stal velitelem nově vzniklé bosenskosrbské armády Republiky srbské, v níž bojoval mezi lety 1992 a 1995. Roku 1996 byl obviněn spolu s dalšími srbskými vůdci z válečných zločinů a genocidy Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Hlavním bodem obvinění bylo obléhání Sarajeva a dále pak údajný masakr bosenských Muslimů u města Srebrenica (Wikipedie).