Privilegia věřících: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Avatar
Původní autoři

Slávek Černý
1. 10. 2014    Ateisté ČR
V preambuli Ústavy České republiky se jako občané zavazujeme „budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů.“ V duchu naší ústavy jsme se rozhodli postupně mapovat a upozorňovat na případy, kdy je přímo v našich zákonech tato rovnoprávnost pošlapána. 

Rozhodli jsme se mapovat zákony, kde jsou lidem na základě jejich víry nebo náboženského přesvědčení přiznávána privilegia, někdy drobná, někdy větší, která lidí nevěřících nebo věřících neorganizovaně, dělají neplnoprávné občany druhé kategorie.

Chcete-li uspořádat sbírku, je třeba splnit mnoho přesně definovaných a poměrně složitých podmínek. Sbírku například musíte přesně definovaným způsobem ohlásit na krajský úřad a pokud chcete výtěžek sbírky použít v zahraničí budete potřebovat povolení od Ministerstva zahraničí. V ohlášení podrobně popíšete jak a kde budete peníze vybírat, jaké listiny použijete, jak budete otvírat pokladničky apod. Sbírku nakonec velmi pečlivě evidujete a vyúčtujete. Vyúčtování potom předkládáte krajskému úřadu ke kontrole.

Nic z toho ale neplatí, pokud jste státem registrovaná církev nebo náboženská společnost. Potom totiž platí, že:

Za sbírku se nepovažuje … shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.