Tři čtvrtě milionu polských dětí má hlad

19. 10. 2014 Vaše věc
Téměř tři čtvrtě milionu dětí má v Polsku hlad nebo nemá dostatečnou výživu. Tato fakta byla zveřejněna v souvislosti se Světovým dnem boje proti hladu Polským červeným křížem. Podle výzkumů Hlavního statistického úřadu, ze kterých vychází PČK, žije v rodinách, které mají problémy s uspokojením základních potřeb a vyžadujících sociální pomoc, více než 700 tisíc dětí.


Červený kříž připomíná, že důsledky špatné výživy nezmizí ani v případě pozdější správné životosprávy, děti zůstávají psychicky i fyzicky postiženy. Polská humanitární akce, která pomoc zajišťuje od roku 1998, také uvedla, že pro nedostatek prostředků není schopen zajistit podporu všech chudých a ani zajistit kontinuitu pomoci. Liberální Polsko pod vládou Donalda Tuska bylo dlouho vydáváno za vzor zvládání hospodářství v době krize. Nikdo si nevšímal masové ekonomické emigrace. Pozornosti unikla i kniha pro děti vydaná v nákladu několika set tisíc výtisků „Jak žít v chudobě“.