Biskup Malý, myslitel velký. Čemu dá přednost, chlebu nebo papíru?

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa
29. 11.  2014 Informace bez hranic
Biskup Malý, myslitel velký. Čemu dá přednost, chlebu nebo papíru?
Stojí za povšimnutí, že představitelé pravicového spektra české politické scény, tzv. havloidi, se „chytají stébla“ v podobě apelu na lidská práva. Ty často upřednostňují před jinými závažnými problémy společnosti, včetně cizích zemích, po kterých by nám to z pohledu nevměšování se do vnitřních záležitostí státu mělo či mohlo být jedno, ale jak vidno není. Prezidentovi Zemanovi vyčetli, že v Číně loboval za větší a efektivnější obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi a vůbec nekritizoval čínské představitele z nedodržování lidských práv a svobod a nezasadil se tak o propuštění politických vězňů. Na stejnou notu hrají i při výtkách a kritice M. Zemana, když on kritizuje neefektivnost sankcí proti Rusku, dává přednost (dokonce je to prý patolízalství) ekonomickým zájmům, než tvrdě kritizovat Rusko za postupu ve věci Ukrajiny. Ale zpět k lidským právům a svobodám.

Na ČT24 se v pořadu Interwiev účastnil i biskup Malý, který mj. také dost důrazně zmiňoval lidská práva a svobody v souvislosti jak jinak, než s oblíbencem Václavem Havlem. Kdyby šlo o pouhou všeobecnou připomínku existence tohoto dokumentu OSN, bylo by to v pořádku. Pan biskup však, zachovávaje tradice naší církve, že se „nevměšují“ do politiky státu, dost významně a varovně vytýká prezidentovi Zemanovi již zmíněné neakceptování lidských práv a svobod při jeho návštěvě Číny. Pan biskup Malý rovněž neopomněl zpochybnit účelovost jednání prezidenta Zemana v ekonomické oblasti a dost nevybíravě naznačil, že lidská práva a svobody mají přednost před nějakými obchodními záležitostmi.

Lidé, jako je pan biskup Malý, K. Schwarzenberg a všichni ti, kteří se tak ohánějí lidskými právy a svobodami, oni lidskými právy a svobodami překypují, jejich sociální záležitosti jsou zcela okrajové a nepodstatné a celospolečenský zájem na rozvoji a zkvalitňování ekonomiky státu a životní úrovně obyvatel jsou pro ně, z pohledu jejich postavení a zabezpečení, naprosto nepodstatné. Je nezajímá, zda stát ekonomicky prosperuje, jaké jsou společenské potřeby státu. Oni sobecky dávají přednost lidským právům před zabezpečení občanů, hlavně dětí chlebem, máslem, mlékem, masem, ale i teplem, světlem, vodou, bydlením, zdravím, vzděláním atd. atd. Oni jsou totiž natolik zabezpečeni, že je tyto skutečnosti ne snad nezajímají, ale oni je záměrně upozaďují na úkor lidských práv.

Pan biskup se totiž nechtěně prořekl, když poukázal na skutečnost, že jsme jako stát, tedy Česká republika, získali ve světě díky Havlovi velkou prestiž a uznání, když jsme upozornili a požadovali v OSN uplatňování lidských práv ve světě. No a aby to všechno nevyznělo příliš jednoduše, pan biskup upozornil na tuto jedinečnost, kterou jsme ve světě získali a kterou prý, bohužel, neodpovědným jednáním některých lidí (čímž měl v první řadě na mysli prezidenta Zemana) tuto prestiž a uznání ztrácíme. Ale pozor, tady nejde ani tak o tu ztrátu uznání jako takového, ale ztrátu posvátného odkazu ve smyslu Havlova významu ve světě navzdory tomu, že mu byla v Kongresu USA odhalena jeho jakási nepodařená busta (jeden by mohl hádat, kdo to je). Havel, pravda a láska a jiné koncepce jeho pohledu na svět, ztrácejí glanc. Navíc vypatlaní havloidi ztrácejí nervy, Schwarzenberg volá po válce s Ruskem , vadí mu několik politických vězňů v Číně nebo v Rusku, ale jak si stojí ekonomika a jak jsou na tom občané ČR je až tak moc nezajímá. Usácký velvyslanec Schapiro nás poučuje a dává nám lekce, co a jak máme dělat, jak bychom měli zatočit se Zemanem a dát tak průchod lidským právům a svobodám po „americku“, kromě jiného samozřejmě!

Nechť mi pan biskup Malý promine, ale kdyby se zabýval věcmi náboženského charakteru, udělal by lépe, než plácat takové zhovadilosti. Stejně i pan Schwarzenberg by se měl odporoučet do svých luhů a hájů v Rakousku a nerozeštvávat české občany jeho militantními, trestuhodnými požadavky na řešení ukrajinské krize. Těm ostatním bych doporučil, mají-li dobře, jak vyplývá z jejich hodnocení 25 let po listopadu 89 a vadí-li jim už jenom ty problémy s lidskými právy, tak ať se odstěhují ke svým přátelům do SSA (svobodných států amerických) a tam mohou dělat velkou politiku s lidskými právy. Náš stát potřebuje vyrábět a obchodovat, občané potřebují práci a peníze na živobytí. Neboli:

Lidská práva ano, ale napřed se musí najíst naši občané, pak bude možné zabývat se lidskými právy kdesi v cizině. Ne naopak!