“Pražská kavárna” netuší, oč v ekonomice kráčí a jen zaslepeně škodí

Avatar
Původní autoři

6. 11. 2014  zdroj

Ohlasy účastníků na nedávnou podnikatelskou misi do Číny, která byla součástí oficiální delegace prezidenta republiky Miloše Zemana, jsou výrazně pozitivní. I přes hektickou přípravu panovala spokojenost jak s programem, tak s výsledky bilaterálních jednání. Zájem čínských partnerů o setkání s českými firmami předčil i vysoká očekávání.
Například na seminář v Pekingu, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) společně se svým dlouholetým čínským partnerem – vládní organizací CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade), dorazilo na 150 čínských podnikatelů, takřka dvojnásobný počet oproti původním předpokladům! O tom ovšem nenávistná média “pražské kavárny” včetně veřejnoprávních poctivě neinformují. Jen se vyžívají v lascivních obrázcích pandy a krtečka, zalézajícího do análu. Nechutné, ale signifikantní.

Na přípravě programu mise spolu se SP ČR spolupracovala řada partnerů, jak z institucí státní správy, tak i některých soukromých subjektů. Nezastupitelnou roli při networkingu s čínskými subjekty sehráli zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade v Pekingu a v Chengdu a účastníci ocenili i profesionální servis zastupitelského úřadu v Pekingu.

SP ČR a členové jeho podnikatelské mise oceňují to, že se po několik let trvajícím ochlazení oficiálních vztahů mezi ČLR a ČR podařilo po deseti letech od poslední prezidentské návštěvy opět potvrdit oboustranný zájem o obchodní a investiční spolupráci.
„Zájem o misi byl mezi podnikateli mimořádný a jsme proto velmi rádi, že jsme nakonec mohli vyjít vstříc všem, kteří měli o tuto cestu zájem. Šlo takřka bez výjimky o subjekty, které budují s čínskými partnery obchodní vztahy na dlouhodobé bázi,“ řekl exkluzivně pro TOP Týdeník Občanské Právo Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, který misi vedl.

„Účast v delegaci prezidenta republiky pro ně představovala příležitost jak potvrdit či završit určitou etapu vzájemného obchodu nebo naopak nastartovat novou budoucí spolupráci, ať již to bylo v podobě slavnostního uzavírání předjednaných dlouhodobě připravovaných kontraktů nebo otevírání dalších příležitostí, například formou memorand a dohod,“ upřesnil na požádání ochotně Hanák.

Jedním z důležitých memorand, které bylo dlouhodobě připravováno a k jehož podpisu došlo v rámci podnikatelské mise doprovázející prezidenta republiky do Číny je i memorandum o spolupráci uzavřené mezi Českou exportní bankou (ČEB) a Export-Import Bank of China.

„Podpis Memoranda usnadní přístup českých firem na náročný čínský trh. Čína má obrovský potenciál, z pohledu ČEB je právem zařazena mezi prioritní země. K perspektivním oborům patří například energetika, důlní technika, technologie na ochranu životního prostředí, dopravní strojírenství a infrastruktura nebo nové technologie. Proto považuji zahájení spolupráce s čínskou bankou v průběhu prezidentské návštěvy za významný impuls pro české exportéry,“ uvedl k podpisu evidentně potěšený generální ředitel ČEB Karel Bureš.

I pro firmu, která na čínském trhu působí úspěšně již 20 let, jako je PBS Velká Bíteš a.s., je účast v doprovodu prezidenta z hlediska dalšího rozvoje spolupráce s jejich čínskými partnery přínosná. V průběhu návštěvy se podařilo dokončit jednání a podepsat dohodu o spolupráci s čínským partnerem na novém projektu civilního letadla.

Uplatnění na čínském trhu najdou především výrobky vysoce sofistikované, hi-tech produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou. V poslední době se zvyšuje hlavně poptávka po environmentálních technologiích, zejména na ochranu ovzduší. České firmy disponují řadou takovýchto špičkových výrobků a mají s vynaložením určitého úsilí a investic šanci na čínském trhu uspět. Díky účasti v prezidentské delegaci se tak podařilo firmě Nordmann´s Fir Environmental Technology, a. s. podepsat několik dohod o spolupráci v oblasti transferu environmentálních technologií.

Mezi ČLR a Českou republikou bohužel stále přetrvávají významná omezení v oblasti vzájemného uznávání technických norem. Pro strojírenské firmy je pak při dodávkách pro čínské partnery proces modifikací na čínské standardy v současnosti zatěžující a drahý. Negativně ovlivňuje například možnosti vzájemné spolupráce v leteckém průmyslu, ale i v řadě jiných specializovaných odvětví. Proto členové podnikatelské delegace ocenili to, že prezident Zeman ve svém vystoupení jak na zahájení průmyslového veletrhu v Chengdu, tak i na business fóru v Bank of China v Pekingu zdůraznil požadavek na odstranění přetrvávajících netarifních překážek obchodu ať již v podobě rozdílných technických standardů nebo vzájemného uznávání leteckých certifikací.

Podle dostupných informací se příslušná dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho čínským protějškem již připravuje.

VIDEO ZDE: