Putin hovořil o protipůsobení barevným revolucím v Rusku

Avatar
Původní autoři


25. 11. 2014     zdroj  a zde
Ruský prezident Vladimír Putin hovořil o tom, jak se vyhnout barevným revolucím v zemi, píše TASS . Podle něj je třeba vzít v úvahu poučení z jiných zemí, kde je používán v podobě institutu geopolitiky extremismus. Domnívá se, že justiční orgány nemohou protipůsobit samy o sobě, proto je třeba zapojit do řešení tohoto problému celou občanskou společnost.


Podle prezidenta se Rusové musí důsledně a vytrvale zabývat prevencí extremismu, vymýcovat předpoklady jeho projevů, včas identifikovat příčiny, které by mohly “vyvolávat konflikty z etnických, sociálních nebo náboženských důvodů.”

“V dnešním světě je extremismus používán jako nástroj geopolitiky a přerozdělení sfér vlivu; vidíme k jakým tragickým následkům přivedla vlna tzv. barevných revolucí, jaké otřesy zakoušeli a zakoušejí lidé v zemích, které prošly nezodpovědnými experimenty skrytého, a někdy i drsného, jak se říká, zlomového vnějšího zásahu do jejich života,” uvedl Putin.

Ruský prezident také zformuloval tři hlavní oblasti v boji proti extremismu: zvýšený důraz na mezinárodní vztahy, práce s mládeží a zdokonalení migrační politiky. Podle něj je výzva k násilnému svržení stávajícího zřízení přímým projevem extremismu a za takové činy bude nutné se zodpovídat v plném rozsahu zákona. “Musíme udělat vše, co je třeba, aby se nikdy nic podobného nestalo v Rusku”, řekl Putin.

8.října náměstek generálního prokurátora Ruské federace Viktor Griň řekl, že jedním z důvodů růstu extremismu je migrace. Migrantofóbie podle něj ve společnosti sílí z důvodu velkého počtu přicestovaných (ekonomických kočovníků, pozn. překl.), ale také vzhledem k jejich ekonomické aktivitě.

30. června Vladimír Putin podepsal zákon, kterým se zavádí trestní odpovědnost za výzvy k extremistické činnosti s použitím internetu.V rámci pozměňovacích návrhů budou viníci potrestáni v podobě nucených prací nebo odnětím svobody na dobu pěti let. S podobným trestem se počítá při podněcování nenávisti a nevraživosti v internetu.

Pro Novou reupliku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová