V OSN byl zkritizován ukrajinský zákon o lustracích

Avatar
Původní autoři

20. 11. 2014    zdroj
Lustrační zákon, přijatý na Ukrajině 9. října, je na půdě OSN považován za neodpovídající mezinárodnímu právu v oblasti lidských práv. Takové závěry jsou obsaženy v sedmé zprávě pozorovatelské mise Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) o situaci na Ukrajině. Úplné znění dokumentu je k dispozici na internetových stránkách OHCHR.

“Některá ustanovení zákona jsou pochybná z hlediska jejich souladu s mezinárodními normami. Prověrky zahrnují velmi širokou sféru a zavádějí princip kolektivní viny, což je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a s Doporučením 7568 Rady Evropy”, je uvedeno ve zprávě. Poznamenejme, že tento dokument obsahuje doporučení týkající se lustrací.

Pro lustrované úředníky na Ukrajině se předpokládá desetiletý zákaz veřejné služby, zatímco výše uvedená Doporučení navrhují jejich omezení na pět let. Použití zákazu výkonu funkce pro úředníky, kteří nebyli přistiženi při trestném činu, může být považováno za porušení presumpce neviny.

Mise věnovala zvláštní pozornost četným stížnostem, týkajícím se propouštění těhotných žen nebo mladých matek v rámci lustrace. Obavy OHCHR vyvolaly četné případy takzvané lidové lustrace, kdy v rámci symbolického čištění moci strkají úředníky do kontejnerů na smetí. S cílem zastavit takové útoky, navrhuje OSN, aby byla zahájena o lustračním zákonu široká veřejná diskuse.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová