Z internetové diskuse: Havlovu cenu dostaly pip-pip-pip

Avatar
Původní autoři

mirror
21. 11. 2014      zdroj
Mám ještě jednu fantastickou zprávu. Rada pro rozhlasové vysílání rozhodla, že se budou příště sprostá slova propípávat. Je zřejmé, že slovo zůstává sprosté jak v češtině, tak jeho ekvivalent v angličtině. Proto ode dneška nelze pornoskupinu z Ruska ani pojmenovat, může se jen propípávat zvukem, který vydávají kuřata. V rádiu a televizi uslyšíme, že Havlovu cenu dostaly pip-pip-pip nebo pííííííp. Doufám, že omezení lidského práva nadávat a označovat pravým jménem se nebude týkat jen Zemana. Čtenáři OM by měli dávat bedlivý pozor, zda zákaz sprostých slov se týká i angličtiny. Porušení zákazu by mělo vést k okamžitému podání stížnosti radě.