Dmitrij Medveděv: Rusko a Ukrajina: Život podle nových pravidel (Už nebudeme ekonomiku Ukrajiny vydržovat)

Avatar
Původní autoři

16. 12. 2014    zdrojzdezde
15. prosince byl na internetových stránkách vlády Ruské federace opublikován článek ruského premiéra Dmitrije Medveděva “Rusko a Ukrajina: život podle nových pravidel,” ve kterém premiér vyjádřil své názory na vzájemné vztahy mezi těmito dvěma zeměmi.


“Uplynul pouhý rok – a na tu pro nás blízkou zemi, se kterou jsme se přátelili, obchodovali, kam jsme jezdili na dovolenou a navštěvovat příbuzné, zůstaly pouze vzpomínky. V Rusku prožíváme tyto události s bolestí. Pomáháme dokonce těm, kteří přijímají tuto pomoc s úšklebkem a nadále žijí pod heslem “Ukrajina není Rusko,” řekl premiér, když uvažoval o událostech uplynulého roku.

Předseda vlády detailně popisuje historii kulturních a hospodářských vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, hovoří o podpoře sousední země.

“Nejen že jsme pomáhali ukrajinské ekonomice, ale, dalo by se říci, fakticky jsme ji vydržovali. Sotva mohl Kyjev od nějaké země, s výjimkou Ruska, dostávat takové dary po celá desetiletí. Ale, bohužel, tato ekonomická realita byla ukrajinským vedením vnímána neadekvátně,” poznamenává ruský premiér.

Působení vedení Ukrajiny v minulém roce včetně vojenského “přivedlo zemi k té hospodářské propasti, nad kterou právě teď stojí,” domnívá se Dmitrij Medveděv a předpovídá sousednímu státu, že prožije “druhá 90-tá léta”.

Podrobně hovoří premiér o vztazích mezi Ukrajinou a EU. Z hlediska ekonomické spolupráce připomíná vztah EU vůči Ukrajině neokolonialismus, domnívá se Medveděv s tím, že pod záminkou “evropsky spravedlivé” konkurence “byly prosazovány jednostranné výhody pro evropské a úzce s nimi související ukrajinské společnosti.”

Premiér Ruské federace poznamenává, že EU neučiní Ukrajinu brzy rovnocenným partnerem s ostatními evropskými zeměmi.

“Neposkytuje jí dokonce ani přístavek a záměrně ji drží na právech “ubohé Lízy” (Ubohá Líza, povídka Nikolaje Karamzina – pozn. překl.): schůzky, které nikdy neskončí svatbou. Stačí se podívat na Turecko, které podepsalo dohodu o přidružení před 51 lety a stále ještě není členem Evropské unie. Už se to dokonce stalo námětem pro vtipy,” řekl Medvěděv.

Podle předsedy vlády proběhly známé tragické události, protože bylo svého času odmítnuto projednání dohody o přidružení v třístranném formátu (Ukrajina, Rusko a EU).

Medveděv také ujistil, že Rusko bude i nadále poskytovat humanitární pomoc “hořícím regionům” – Doněcké a Luganské oblasti, přičemž poukazuje na to, že podle nejnovějších kroků Kyjev nepočítá s přijetím odpovědnosti za východní regiony.

“Jak Ruská federace převzala odpovědnost za naladění života lidí na Krymu, který se po referendu 16. března vrátil do struktury Ruska. Toto rozhodnutí bylo učiněno a považujeme tuto otázku za uzavřenou,” řekl Medveděv.

“Dnešní stav mysli ukrajinských elit se zcela projevuje v plánech na vybudování “zdí” v různých konfiguracích mezi Kyjevem a Moskvou. Vyšší a nižší, s elektrickým proudem nebo s ostnatým drátem, s vodním příkopem nebo zákopem,” poznamenal premiér.

Přání ukrajinské moci zavést vízový režim s Ruskem poškodí ekonomiku Ukrajiny, protože se sníží finanční převody pracujícími v Rusku Ukrajinci do vlasti. “Pro mnoho Ukrajinců je práce v Rusku jediný zdroj obživy. A pouze kvůli působení Ukrajiny bude Rusko nuceno tento zdroj prostředků zablokovat,” prohlásil Medveděv a oznámil, že od 1.1.2015 “šedí” ukrajinští pracující, kteří tvoří hlavní počet přijíždějících, práci bez povolení v Rusku nedostanou.

Na konci článku premiér poznamenal, že je třeba mít na paměti, že jakákoliv volba je především velká zodpovědnost.

“V syté evropské budoucnosti je nutné hodně pracovat, a ne “skákat”. Chcete žít “jako v Evropě” – naučte se platit účty. Pro začátek – ruské,” řekl hlava vlády.

“Při budování vztahů v novém prostředí opustíme emoce a “příbuzenské city”. A nebudeme už vydržovat ekonomiku Ukrajiny. Je to pro nás nevýhodné. A upřímně řečeno, znechutilo nás to,” řekl Medveděv.

“Ať zaznívají vůči nám jakékoliv útoky, nemáme právo podlehnout provokacím. Nemáme právo zapomenout, že na druhé straně hranice žijí pro nás duchem, kulturou a mentalitou blízcí lidé, jejichž osud nám nikdy nebude lhostejný,” řekl také Medveděv.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová