Poselství prezidenta Putina Federálnímu shromáždní RF, očekávání expertů

Nina Antakolskaja
3. 12. 2014  zdroj

Prezident přednese poselství Federálnímu shromáždění RF ve čtvrtek 4. prosince. Hlava státu v něm bude hovořit o tom, jak si představuje strategické směry rozvoje Ruska v nejbližší budoucnosti.
Letošní prezidentovo poselství bude v dějinách soudobého Ruska už jednadvacáté. Tentokrát očekávají všichni toto poselství obzvlášť netrpělivě – odehrály se významné změny v mezinárodních vztazích, změnila se ekonomická situace.

Přes to, že prezidentovo poselství je určeno především pro vnitřní auditorium, projevují o ně velký zájem i zahraniční média, politici a experti. A toho je třeba využít, je přesvědčen poslanec Státní dumy Alexandr Babakov:

V současné době rozpoutal Západ proti Rusku informační válku. Média využívají k diskreditaci naší země nehodnověrné informace o událostech na Ukrajině a kolem ní. Proto je důležité znovu veřejně vysvětlit postoj Ruska a motivy jeho akcí.

Objektivní tendence ve světové ekonomice a sociálně-ekonomické změny uvnitř samotného Ruska diktují nutnost změn. A to, jak si je představuje hlava státu, by rád uslyšel člen výboru Rady federace pro hospodářskou politiku Jevgenij Tarlo:

Očekávám od prezidenta, že se vší rozhodností bude hovořit o zrušení chybného ekonomického kurzu, kterým se řídíme od roku 1991. Musíme rozvíjet svou vlastní výrobu a jsem přesvědčen, že prezident o tom bude mluvit. Musíme diverzifikovat odbytiště naší produkce. A nespoléhat se jen na prodej energetických zdrojů do Evropy, která nás vydírá vzniklou situací, musíme do mnoha zemí prodávat jak energetické zdroje, tak i strojírenskou a zemědělskou produkci. Můžeme obchodovat s celým světem a vůbec se nemusíme spoléhat pouze na ty, kdo se nás snaží připravit o suverenitu a právo hlasu.

Poselství ruského prezidenta Federálnímu shromáždění začne 4. prosince v poledne moskevského času.