Stvořeni pro mír – tip kulturního referenta, dobrá zpráva z Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

31. 12. 2014, Petr Ďoubalík, zdroj: YouTube, starlife, Karina Vestova a Diana Kozakevič – Modlitba za mír, hudba – video, překlad – procvičení ruštiny

Jsme stvořeni pro mír – to je základní myšlenka “písničky” Molitva o mire. Je to úplná prvotina ukrajinské Kariny Vestové. Spojila síly s maličkou Dianou Kozakevičovou (obě jsou z Dněpropetrovska), která okouzlila diváky přednesem básniček v soutěži “Ukrajina má talent” a vznikl tak krásný videoklip, který neváhám označit jako: “dobré zprávy z Ukrajiny”. V tomto roce se nám jich odtud dostávalo žalostně málo a za dobrou zprávu teď považuji každičký náznak zachovaného zdravého rozumu. Z mnoha dalších náznaků cítím, že se Ukrajina probouzí, jen to jde strašně pomalu. Ale vždyť my sami se probouzíme už 25 let…

Karina Vestova

Abych představil autorku textu, pomohu si úryvkem z ukrajinského Starlife:
Jsme stvořeni pro mír
Vloni jsem byla u babičky v Řecku, ona je hluboce věřící a každé ráno pronáší modlitbu za mír. Když jsem se vrátila domů, začalo povstání (Majdan) a začali hynout lidé. V tu chvíli se začal rodit text mé Modlitby za mír. Přečetla jsem ho babičce a ona mi ho schválila (odredaktorovala). Později jsem text ukázala výborné skladatelce Evženii Karelské a ona udělala hudbu. Chci “molitvou” sdělit všem lidem, že nikdo z nás není stvořen k válce. Jsme stvořeni pro mír a lásku.
Videoklip jsme natáčeli v Dněpropetrovsku. Scény v přírodě, musím říci, že příroda nám vyšla vstříc, když jsme jeli natáčet, bylo počasí hodně neletní, ale když jsme začali pracovat, naladilo se.
Vymyslela jsem klip jako rozhovor s Bohem. Hledala jsem muže na roli Boha, ale nikdo se mi nezdál vhodný. Tak jsem předělala text jako rozhovor dítěte s Bohem. Dianu Kozakevič jsem viděla několikrát v televizi, vždy se mi jevila jako hlubokomyslné dítě, proto jsem ji vybrala a požádala o tu roli. Našla jsem rodiče, ukázala jim text a oni hned souhlasili.

Diana Kozakevič

Modlitba za mír je mou prvotinou a je křikem duše. Ráda bych ji také převedla na anglický jazyk a sním o tom, že ji uslyší v různých zemích světa. Chci pokračovat a mít další autorské písně…

Moc si přeji, aby se vám Karina s Diankou líbily. Aby se modlitba líbila a spojovala věřící s “nevěřícími”, vždyť jsme všichni podobně, jen jiným způsobem, hledajícími odpověď na složitou otázku smyslu života. Pokud dojdeme k přesvědčení, že jsme stvořeni pro mír, lásku, krásu…, pak souzníme. A internet nám pomohl spojit se s jednou krásnou duší v Dněpropetrovsku a uslyšet její “křik”. Křičme to dál.

Písmenkem “G” jsem v textu označil slovo “Gospóď” (Bůh, Pán, Hospodin). Dosaďte si každý toho svého. 

Molitva o mire – Modlitba za mír
G, sestup s mírem na zemi svou a přijmi, G, modlitbu mou, nedovol, G, řezat, střílet, bít, zabíjet, krev prolévat…

…ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, nyní i vždycky a na věky věků. Amen…

G, před tebou stojím, G, na kolenou se modlím, ty mě slyš Otče svatý, obracím se k tobě celým srdcem i duší, nedovol, G, lidem vraždit, nedovol, G, střílet a zabíjet, celý svět, srdce i duše lidí naplň moudrostí a láskou svou

Stvořil jsi nás k životu
stvořil jsi nás k lásce
stvořil jsi nás, aby se rodily děti
stvořil jsi nás, abychom neznali hoře
dal jsi nám plnou svobodu
daroval jsi nám slunce, oheň i vodu
dal jsi nám moudrost a schopnost tvořit
stvořil jsi nás, abychom byli šťastní
Prosím tě G, zem ochraňuj, modlím se k tobě, G, nám pomoz, prosím tě, G, dej nám nějaké znamení, napověz, co děláme v životě špatně.
G, před tebou stojím, G, na kolenou se modlím, ty mě slyš Otče svatý, obracím se k tobě celým srdcem i duší, nedovol, G, lidem vraždit, nedovol, G, střílet a zabíjet, celý svět, srdce i duše lidí naplň moudrostí a láskou svou.

Prosím vás lidé, rozhlédněte se kolem, vždyť války díla vaše pohlcují, ať jsi katolík, křesťan, budhista, muslim – znič zbraně, bomby tvé, vždyť jejich cílem se mohou stát i děti tvoje!
G, sestup s mírem, sestup na zemi svou, přijmi, G, modlitbu mou…
totéž ukrajinsky…
totéž anglicky…
(překlad bez podkladového textu P. Ďoubalík, kontrola Aňa V.)