Vy, ani Vaše církev nemáte právo nikoho urážet a soudit pane Halíku!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
15. 12. 2014  CzechFreePress
 

Pan teolog a prezident České křesťanské akademie v České republice Tomáš Halík je schopný veřejně obvinit cca 50% obyvatel ČR z rasismu a extremismu, když s ledovým klidem v televizi pronese, že jen rasisté a extremisté mohou v současnosti podporovat Ruskou federaci a Putina!

Mě osobně jeho postoj vůbec neudivuje, protože si z hodin historie nepamatuji, že by někdy katolická církev podporovala vlastenectví slovanských národů a chovala sympatie k těm, kteří chtějí být nezávislí na Německu, nebo Vatikánu. Takže pan Halík, stejně jako pan Duka a vlastně všichni vyšší katoličtí církevní hodnostáři už z principu, jako členové církve, která po staletí násilně pokatoličťovala a vybíjela slovanské země, musí stát na straně západních velmocí proti vlastnímu národu a Rusku, stejně jako za husitů, za Habsburků, nebo za Hitlera, kdy tato církev také vždy pevně a neochvějně stála proti slovanským zemím a nejvíce pak vždy proti na Vatikánu nezávislému, velkému a silnému pravoslavnému Rusku.

Není tedy vůbec divu, že katolická církev stojí i dnes proti Rusku. To katolická církev uměle stvořila Ukrajinu, která nikdy předtím neexistovala, stejně tak, jako doopravdy neexistuje žádný ukrajinský národ (protože etnicky to jsou Rusové a Rusko jako takové vzniklo jako Kyjevská Rus) a nikdy neexistovali katolíky vymyšlení bájní germánští Ukrové, o kterých nikdo neslyšel předtím, než katolíci začali za Rakouska – Uherska a později, když část dnešní Ukrajiny okupovala polská armáda násilně odtrhávat tamější lid od Ruska a tvrdit jim, že jsou někdo jiný, než ve skutečnosti jsou, přičemž všechny, kteří měli tu odvahu se hlásit ke svým pravým, tedy ruským kořenům povraždili a umučili v koncentračních táborech smrti, jako byl Talerhof. Bylo to něco nelidského a zrůdného, něco úplně stejného, jako kdyby odtrhli od naší republiky severočeský kraj a mučením, výhrůžkami, popravami a výmysly nakonec za několik desetiletí většinu Severočechů přesvědčili, že vůbec nejsou Češi!

Proto také i dnes katolíci úplně stejně jako před pár desetiletími, když žehnali nacistickým zbraním, když Ustašovci ve jménu jejich nebeského pána páchali genocidu na Srbech, Romech a Židech, nebo když katoličtí Habsburkové pobíjeli české pány po bitvě na Bílé hoře, stojí za cizáky proti vlastní zemi, schvalují naše členství v Evropské unii, které, dělá z naší země opět německého vazala a kážou o tom, že je morální povinností přijímat muslimské uprchlíky v počtu, který nám určí a nadiktuje Německem řízený Brusel!

Nebude to však katolická církev, kdo se bude o uprchlíky starat a kdo zaručí, že budou respektovat zvyklosti a zákony naší země, přestože dostala díky úplatným politikům a zrádcům národa v restitucích majetek, který jí nepatřil a měla ho již od doby císařství jen ve správě, nebo jí byl odebrán a znárodněn prvním prezidentem Československé republiky T.G. Masarykem za jejich roli při třistaletém zotročování našeho národa a prezidentem Edwardem Benešem za kolaboraci s nacistickými okupanty!

Katolická církev, kterou tento pán zastupuje je tím největším zlodějem a vrahem nevinných lidí v celé historii lidstva a pokud sama nevládla, byla vždy věrným sluhou těch největších diktátorů a zrůd (což samozřejmě nedělala zadarmo, ale pokaždé za peníze a pozemky). Tento pán, ani nikdo jiný z této obrazně řečeno ne boží, ale přímo ďábelské organizace, ve které se ty největší a nejúplatnější bestie maskují v rouše beránčím, tedy rozhodně nemá právo moralizovat a urážet lidi s jiným názorem, nazývat je extremisty, nebo rasisty, když organizaci ve které působí, vedou již od jejího vzniku právě extremisté, rasisté, vrazi a dogmatici toho nejtěžšího kalibru!