2015: Internetová stránka a program

Avatar
Původní autoři

Ivan David
1. 1. 2014
Děkujeme čtenářům za rostoucí zájem, od ledna do prosince 2014 vzrostla čtenost 108x.
V několikačlenném kolektivu spolupracovníků se snažíme šířit společensky důležité zprávy, komentáře a analýzy, kterým se mainstreamová média vyhýbají. Proto připravujeme na únor zásadní inovaci této stránky. Zprostředkování informací nevnímáme jako cíl, ale jako prostředek k utváření a sdílení myšlenek mezi lidmi, kteří mají aktivní zájem o veřejné věci a podobný pohled na jejich vývoj. K dosažení hlavního cíle, tedy vytvoření projektu žádoucích společenských změn musíme dál budovat tým odborně kompetentních spolupracovníků. To je hlavním cílem našeho občanského sdružení Nová republika.


Jdeme záměrně touto cestou. Snaha dosáhnout společenských změn obvykle vykrystalizuje k vytvoření politického uskupení. Úsilí o mocenské postavení v něm dokáže vyčerpat veškerou energii zúčastněných a odradit další potenciální aktivisty. Na program a jeho realizaci obvykle už nezbývají síly. Současná politická reprezentace (“levicová” i pravicová) je plodem dosavadního vývoje a nemá zájem na změnách. Je však připravena brzdit každou iniciativu, která by mohla znamenat její ohrožení.

Společnost se ocitá v prohlubující se krizi, zatímco politická reprezentace připravuje opatření připomínající normalizační „soubor opatření k prohloubení plánovitého řízení“. Projevem krize jsou i stále hlasitější pokrytecké deklarace předstírající vyznávání hodnot tím usilovněji, čím méně reálně existují. Nejde jen o „Havel navždy“ a nenávistné prosazování „pravdy a lásky“, ale také například o předstírání univerzálního působení neviditelné ruky trhu tam, kde viditelné ruce řídí a rozkrádají.

Ohrožena je sama existence společnosti, protože narůstají sociálně patologické jevy a klesá koheze společnosti, která se stále více podobá náhodné skupině individuí bez vzájemných vztahů. Taková „společnost“ ovšem snadno podlehne rozkladu. Přibývá lidí, kteří nemají a často ani nehledají žádné společenské uplatnění. Nic nevyrábějí a neposkytují žádné služby, nikdy to nedělali a ani se na to nepřipravují i když nejsou invalidní. Trpí a někteří jsou současně zdrojem utrpení.

Systémová řešení na celospolečenské úrovni nelze nahrazovat charitou. Charita ke své existenci potřebuje bídu. Bída nepotřebuje charitu. (Bída nepotřebuje milosrdenství, ale musí být nemilosrdně odstraňována. Karel Čapek, Obrázky z domova).

Společnost ztratila smysl a cíl a ještě je to vydáváno za přednost jako vítězství svobody.

Politici jsou odpovědní a měli by se zodpovídat nikoli za prospěch svých sponzorů, ale za stav společnosti, za mizení sociálně patologických jevů a dosahování prosperity celé společnosti.

V reakci na krizové procesy vznikají v řadě evropských zemí politická hnutí hledající východiska. Svoji cestu nalézají političtí aktivisté mimo „euroatlantickou“ oblast. Všude tam je možné hledat poučení a inspiraci.

Vytváření programu směřujícího k dlouhodobě udržitelné prosperující společnosti není zbytečná intelektuální hra. Kvalitní a dostatečně medializovaný program vytvoří tlak na politické elity. Představa, že je politikům lhostejné, co se kolem nich děje, je naivní. Politiky to zajímá v okamžiku, kdy je ohroženo jejich postavení, nebo pokud získají příležitost dosáhnout výhod. Politiky si najímáme jako advokáty, aby nám pomohli řešit naše problémy. Pokud to nedokáží, najmeme si takové, kteří to dokáží. S pomocí mainstreamových médií a sponzorů jsou dnes politici na občanech nezávislí. S pomocí nezávislých médií a existujícího programu to bude možné změnit. Krize ohrožující společnost jsou k tomu příležitostí (jakkoli to zní cynicky). Pomohou vygenerovat politiky, kteří umějí více než jen parazitovat.

Společnost musí zajistit to, oč by marně usilovaly rozptýlené snahy jednotlivců (J.E.Purkyně)