Analytik Koller o muslimech v Evropě: Pečení holubi nelétají do huby, makat se nechce. Venčení prasat u mešit, to ne. Lodě s imigranty odtáhnout tam, odkud vypluly

Avatar
Původní autoři

Rozhovor
12. 1. 2015  ParlamentníListy
 

Vojenský analytik a podplukovník v záloze Martin Koller analyzuje v odpovědích pro ParlamentníListy.cz bezpečnostní, politické a ekonomické souvislosti soužití muslimů a většinové společnosti v Evropě.

Ve středu minulý týden došlo k útoku na pařížskou redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo, kde bylo teroristy zabito 12 lidí. Další byli zavražděni v košer řeznictví. Také ve čtvrtek se v Paříži střílelo, jedna policistka zemřela. Co znamenají teroristické útoky pro budoucnost Evropy a světa?

Teroristické zločiny v Paříži nejsou z evropského hlediska nic nového. Jedná se o pokračování islamistického tažení, které má strachem, imigrací, drogami a korupcí pomalu islamizovat Evropu. Podobných zločinů, jejichž společným znakem je islám, jsme mohli vidět v západní Evropě, USA, Rusku, Číně, na Balkáně a v dalších zemích slušnou řádku. Takže zločin v Paříži je jen další urážkou francouzské a evropské historie od počátků evropské demokracie. Je pouze dalším připomenutím, že islamističtí teroristé nespí. Dále fakt, že téměř všechny teroristické útoky za posledních několik desetiletí se děly pod praporem islámu. Kdyby nebyla ve Francii početná muslimská komunita, nevznikla by pro takový útok základna. Jak jsem již uvedl minulý týden v komentáři na Novinkách cz, teroristé v Paříži nebyli žádní turisté ze zahraničí. Podle dosažitelných informací pocházejí z muslimské komunity, která žije ve Francii. Narodili se tam a mají francouzské občanství. Islamistický zločin je jen další výzvou, plivancem či fackou do tváře Evropanů. Jedná se o další test, co si nechají líbit od lidí, kteří přicházejí s cílem žít z jejich daní a brát jim práci. Tvrzení, že muslim dělá v Evropě to, co by křesťan nedělal, je zcela mimo realitu. Stačí se rozhlédnout. V naší zemi dělají nejméně placené práce především důchodci, někteří gastarbeiteři z Ukrajiny, případně speciálně dovezení otroci odkudsi z Mongolska. Stálo by za studii, čím se živí různí přistěhovalci z islámských zemí u nás. V továrně na poli nebo v úřadech jich moc vidět není.

Islamistické zločiny v Paříži jsou další test toho, co si mohou islamisté dovolit s podporou evropských i domácích politiků v evropských zemích. Ti jen kňourají, naříkají nad tragédií, vymlouvají se jeden na druhého, lidská práva, Brusel, humanitu, demokracii, jen ne se jasně vyslovit proti islamizaci Evropy. V Paříži proběhla mohutná demonstrace proti terorismu, nikoli islamistickému terorismu, jako by v Evropě existoval nějaký jiný. Muslimská imigrace se na základě praxe ukázala od padesátých let minulého století jako nepřínosná. Neschopnost a neochotu Turků integrovat se do německé společnosti potvrdila i Angela Merkelová, než navštívila USA, zázračně proamericky prozřela a přestala bránit zájmy svých německých voličů. Nelze se divit, Evropa musí cestou smlouvy TTIP zaplatit americké dluhy a následky tamní finanční krize, která se dotýká rovněž německých důchodců. Paní Merkelová tedy již plní pouze funkci evropského dozorce, který má prosazovat americké zájmy, samozřejmě především ve východoevropských koloniích a na jejich účet.

Ve světle islamistických teroristických útoků neobstojí lži o demografické potřebě muslimské imigrace. Evropa má vyšší zalidnění na kilometr čtverečný než USA nebo Rusko. Pokles počtu obyvatel by byl jen žádoucí z ekologických i ekonomických důvodů. Menší spotřeba vody, potravin, dřeva, dovážených pohonných hmot a paliv, předražené elektřiny, méně odpadu, zapáchajících kotlů, aut a kamionů. Navíc je tu dostatek volných vzdělaných pracovních sil a bohužel i vlastních ekonomických parazitů. Avšak česká oficiální média, která se transformovala z informačních na jednostranně zaměřená propagandistická pracoviště nezaměstnané a parazity bohužel ráda zaměňují. Podílejí se tak na likvidaci dalších staletých výdobytků evropské civilizace a navracení společnosti do středověku.

Imigrace většinou pracovně nepoužitelných muslimů neřeší ani problematiku pracovního trhu. Pasáci koz, opékači kebabu, pouliční obchodníci s kořením, modlitebními koberečky či korány, nosiči vody, vykladači islámu a podobní odborníci neznalí ani jazyka, zato s početnými rodinami, kola evropské ekonomiky nerozhýbají. Nekontrolovaný pohyb osob, které už prioritně nemají pozitivní úmysly, pod prapory ideologie multikulturalismu, se ve vztahu k islámu ukázal v celém světě jako obrovská chyba, doslova na úrovni nacistického nebo bolševického sociálního inženýrství se všemi dopady. Islamistický zločin v Paříži je pouze jeden z bujnějších výhonků této intelektuálské a petrodolarové drogy vydatně konzumované některými evropskými politiky. Poměrně komicky zde působí medializace některých islámských „autorit“, které vždy hrdě vystoupí a kritizují islamistické teroristické útoky. Koho tito pánové vlastně zastupují? Proč si neudělají pořádek ve svojí komunitě? Proč nesměřují emigranty do islámských bohatých zemí? Tisíce teroristů, imigrantů nebo jejich dětí, odešlo z Evropy bojovat na straně ISIL. Mají početné příbuzné a kamarády, kteří jsou s nimi myšlenkově zajedno. I uvedené islámské autority se snaží přetahovat křesťany na islám. Nebo jsou v evropských islámských komunitách samí Arabové? Korán nařizuje šířit islám všemi prostředky a nevěřícím se může bohulibě lhát. Proto nelze tvrzení islámských takzvaných autorit a reprezentantů brát vážně, ale jen jako pokus o oslabení odporu Evropanů k islamizaci. Zde je totiž jeden velmi závažný faktor. Islám není hierarchické náboženství s jakýmsi papežem. Muslimové to prohlašují za vrchol demokracie, ale jedná se vpravdě o vrchol anarchie, kde si každý dělá, co se mu zachce. V podstatě kdejaký demagog a kdejaká mešita, může vyhlásit válku celému světu. Vážení „reprezentanti muslimů“ mohou tedy mluvit tak nanejvýš za sebe, možná za svoji rodinu a s velkým rizikem za svoji mešitu. Tvrdit, že islám není nebezpečný, protože část muslimů jsou dobří lidé, je stejný nesmysl, jako tvrdit, že německý nacismus nebyl nebezpečný, protože většina Němců nebyli nacisté. Proč tedy táhli spojenci do Berlína, když nacisté tvořili mezi Němci menšinu? Mimochodem, procentuálně víc nacistů bylo v Rakousku. No najdou se i takoví, kteří tažení proti nacismu do Berlína kritizují.

Věřím na základě vlastní praxe, že mnozí muslimové jsou dobří lidé, zvláště doma v islámských zemích. Jenže v Evropě se evidentně mění. Možno říci, že cizí prostředí, kde nemají nadvládu, jim nesvědčí. Většina vzdělaných a pracujících muslimů z Afriky a okolí o cestování do Evropy vůbec neuvažuje, nanejvýš jako turisté. Rád bych věřil, že představitelé muslimů v naší republice se plně integrovali do společnosti. Nevím, z čeho někteří žijí. Rád budu věřit, že nedostávají finanční podporu z islámských zemí. Rád budu věřit, že neziskovka Česko- arabské centrum pro dialog nepropaguje ve spolupráci se stranou Zelených nezištně islám a není podporována z islámských zemí. Rád budu věřit, že muslimové v naší zemi se nezabývají šířením islámu a obracením křesťanů na svoji víru, tedy i přípravou případného ozbrojeného boje za islám. Rád budu věřit, že se nesnaží ovlivňovat a „stimulovat“ některé české politiky. Rád budu věřit, že jejich finance jsou průhledné a nefunguje u nich transfer peněz z islámských zemí nekontrolovatelným systémem hawala. Bohužel jsem z jejich hlediska nevěřící, kterému se má, ba přímo může lhát.

Jak se projeví teroristický útok a následky tragédie na soužití Evropanů s muslimy
?

Zdůraznil bych, že se nejedná o tragédii, ale o zločin, přesněji islamistický zločin. O tragédii mluví v médiích politici a odborníci, kteří jedním dechem vyslovují svoje rozhořčení a zároveň ochotu dále zaprodávat Evropu nevítaným cizincům, kteří se nechtějí integrovat, ale jen ekonomicky parazitovat a později vládnout. To vše pomocí korupce, zneužívání evropských zákonů, drog, deformovaného náboženství a teroru. V našich médiích a řečech různých odborníků se totiž to důležité slovo islamistický nějak ztrácí. Všichni melou o tragédii a terorismu, asi nějakém eskymáckém. Soužití Evropanů s muslimy lze hodnotit z více pohledů. Existuje úzká skupina těch, kteří jako muslimové do Evropy přišli, ale vzhledem ke vzdělání a integraci do společnosti už aktivními muslimy vlastně nejsou. Tato malá (!) menšina se prostě integrovala a převzala evropské hodnoty. Proto nemohu souhlasit se nějakými urážlivými akcemi proti nim typu prasat u mešit. Mimochodem, muslimové tu byli už v období mezi světovými válkami a jednalo se o islamizované Čechy, velké idealisty. Jenže tehdy byla situace ve světě i v Evropě zcela jiná. Islám byl náboženství, nikoli agresivní ideologie.

V praxi jsem se přesvědčil, že nejzapálenějšími muslimy byli ti nejméně vzdělaní s minimálním rozhledem. A právě takoví táhnou do Evropy. Vzdělanci jsou nadšenými muslimy především jako politici, kazatelé a vůdcové davu, tedy když to vytváří zisk nebo aspoň pohodlný bezpracný život. V mnoha islámských zemích neexistuje nic jako demokracie a lidská práva (s výjimkou úzké skupiny vyvolených, tedy sen některých evropských „demokratů“ feudálního myšlení), a navíc jsou tam otřesné sociální rozdíly. O tom však evropští politici a duchovní mlčí. Je tedy třeba najít nepřítele a ukázat na něj, aby dav zapomněl na chudobu a bezpráví. K tomu slouží právě islamističtí duchovní, politikáři a teroristi. Nejvhodnější cíl jsou samozřejmě nevěřící Evropané a Američané. Jenže Američané, Rusové nebo Číňané si už nenechají všechno líbit, takže zůstává Evropa. No a tam je třeba nejžhavější bojovníky poslat, aspoň přestanou dělat problémy doma. Stačí jen zaplatit některé evropské politiky a média, a z bojovníka za víru, teroristy a narkomafiána a jeho početné rodiny jsou přínosní a potřební imigranti. Zde je třeba připomenout, že afghánské drogy, které putují mnohdy přes Kosovo do Evropy, jsou význačným prostředkem podpory terorismu, organizovaného zločinu a islamizace, což je bohužel a do značné míry totéž. Drogy zabijí každý rok víc Evropanů než všichni ozbrojení teroristé v Evropě i v zahraničí. Navíc ekonomicky poškozují evropskou společnost jak přímými následky, tak praním špinavých peněz. Ničí především mládež a lze je označit za tajnou zbraň islamizace proti nevěřícím. Kdo podporuje islamisty, podporuje tím i drogy.

Většina evropských muslimů, především přistěhovalci z chudých oblastí a takzvaní běženci z náboženských válek jsou bohužel stále uzavřenější a agresivnější komunitou. Evropa se pro ně nestala zemí, kde pečení holubi létají do huby. Ilustrativní je z tohoto hlediska výzkum provedený před několika lety ve Francii. Až na naprosté výjimky není cílem přistěhovalců z islámských zemí tvůrčí a společensky přínosná práce a povolání. Jejich cílem je mít restauraci nebo bar, „pasení“ prostitutek, případně dovoz zboží (včetně drog) z Afriky, bílá holka se šátkem na hlavě na výrobu světlých dětí (to je u nich znak vyššího postavení) a tučné konto. Novinkou jsou „neziskovky“ placené petrodolary. Jaký je tedy jejich multikulturní přínos pro Evropu? Malá menšina, která se často úspěšně integruje, má zájem především o studium lékařství. Integrovaní muslimové jsou posléze stálým cílem otravování ze strany islamistických duchovních a dalších politikářů a rovněž nepřizpůsobivých a necivilizovaných příbuzných a souvěrců, kteří se na nich snaží všemožně parazitovat. Život ze sociálních dávek logicky nestačí k blahobytu a makat se nechce. Východiskem z frustrace dané kombinací nesplněných očekáváni, lenosti a ničím nepodložené arogance (s výjimkou ničím nezaslouženého zvýhodňování zkorumpovanými europolitiky) je islám. Další krokem je jeho šíření placené petrodolary, tedy idea i peníze pro ubohé oběti zlých a nepřejících Evropanů. Protože Evropané chápou pomalu, je třeba si peníze zasloužit a přitvrdit, nejlépe s nožem, autem, samopalem nebo výbušninou. U mnoha islámských přistěhovalců se tak pevně spojuje sociální frustrace s ideologií islámu. A pokud se Evropané brání, například humorem, začíná povyk o svobodě a porušování lidských práv. V některých čtvrtích Paříže nesmí stát vánoční stromky, v Belgii rovněž ne, v Británii i místy nedovolí vyvěsit anglickou vlajku. Bohužel karikatury a červené nosy na demonstracích problém pravděpodobně nevyřeší.

Evidentní je, že soužití s většinou muslimů, kteří již žijí v západní Evropě, se ukázalo na základě praxe jako velmi obtížné, ekonomicky a politicky nepřínosné se všemi sociálními a bezpečnostními dopady na domácí obyvatelstvo. Je třeba opakovat, že z dlouhodobého hlediska je jejich kladný přínos pro Evropu zanedbatelný. Co je platné, že muslimové, které pozval generál De Gaulle jako odměnu za boj v Africe ve válce proti fašismu a terorismu do Francie se aspoň s části integrovali, řada z nich pracuje ve státní správě, včetně armády a policie jestliže část z mnoha jejich synů a vnuků jsou islamističtí teroristé a nepřátelé Francouzů. Je to především smutné. K tomu přibyla nesmyslná imigrační politika pozdějších francouzských vlád, která přivedla do Francie v podstatě dlouhodobě nepoužitelné levné pracovní síly z Maghrebu a dala zadarmo jim stejné výsady jako zasloužilým bojovníkům za Francii z Afriky a Alžíru. Neradostnou realitou je, že v muslimské komunitě pracují především ženy, a to na nejnižších pracovních pozicích, zatímco chlapi se povalují v kavárnách. O soužití s domácím obyvatelstvem se dá mluvit jen s velkou nadsázkou, spíš o paralelní koexistenci dvou stále více nepřátelských komunit, samozřejmě na účet dosud většinových Evropanů. Ti se naštěstí bez ohledu na oficiální propagandu začínají probírat do reality.

Je třeba si stále připomínat, že největší problém z hlediska bezpečnosti Evropy a jejích obyvatel nejsou zahraniční islamisté, ale evropští politici, takzvaně nezávislí odborníci, některé takzvaně neziskové organizace placené bůhvíkým, některá, především oficiální média a jejich redaktoři, kteří islamizaci „nezištně“ podporují. K tomu jim slouží řada lží a cenzura informací, názorů a jejich nositelů, kteří jsou mimo oficiálně nařízený směr. Řada z nás to již zažila za nacistické okupace a v době komunistických médií, která mnohdy ovládali kádroví omezení hlupáci neschopní účinné propagandy. I v současnosti je realitou cenzura cestou kombinace umlčování nepohodlných odborníků, zamlčování nevhodných informací pod prapory korektnosti a místy i vyložené fabulace a lhaní. To vše v evropských zemích, které se označují za svobodné a demokratické. V Paříži se údajně demonstrovalo za svobodu, tedy především svobodu slova. Jaká je česká realita?

Jednou z jejich největších lží je evropský či bělošský rasismus. Cílem této propagandy je vytváření jakéhosi stálého pocitu viny za to, že si Evropané pilnou prací a sociálními zákony, to vše za staletí s velkými oběťmi a překonáváním chyb, dokázali vybudovat společnost pro všechny, která se liší od středověkých standardů (i když aktuálně je evropská civilizace v likvidaci na americkou objednávku). My jsme se kampaně o českém rasismu dočkali v dobách zdi v Matiční ulici a občas i jindy. V Británii o tom dokonce natočili urážlivý protičeský film. Dodnes se nikdo neomluvil. Netrvalo dlouho a multikulturní Britové si postavili kontrolní stanoviště na Ruzyni, aby mohli omezit „české“ cestování do svojí multikulturní země, a Francie řeší problémy s takzvanými Rumuny. Austrálie se rozhodla nepřizpůsobivé muslimy rovnou odmítat. Dnes se v oficiálních médiích troubí na poplach proti české islamofobii a podivné národností jednotě v naší zemi. Je to přece zcela nenormální, že v Čechách žijí Češi a chtějí si tu vládnout, na Slovensku Slováci, v Polsku Poláci a nikoli Berbeři, Arabové, indiáni nebo Pygmejové. A jak je to naopak, například s počtem křesťanů a jejich kostelů, synagog nebo buddhistických či šintoistických chrámů v Saúdské Arábii, známém centru multikulturalismu a náboženské tolerance? Ale z porušování svobody a lidských práv jsou reprezentanty USA a jejich evropskými poskoky obviňovány Rusko a Čína. Přitom u nás nejsou větší problémy s Vietnamci, Ukrajinci, křesťany z Afriky ani s nepočetnými civilizovanými muslimy. Pravda, i v uvedených skupinách se mohou najít kriminálníci, především z hlediska rostoucího počtu vietnamských pěstitelů drog a práčů špinavých peněz. Ale žádní teroristé a nepřátelé domácího obyvatelstva a jeho náboženství. Zatím.

Ukázkou mediální manipulace je i prezentace statečného muslima, který ukryl několik lidí v košer obchodu do lednice. Jednalo se především o muslima z Mali, která je jednou ze zemí, kde vede fronta boje mezi islámem a křesťanstvím, případně africkými kulty. V mnoha případech se v tamních oblastech jedná o muslimy násilně obracené na Alláhovu víru, takže nejsou žádnými islamisty. Kromě toho je zvláštní, že tohoto muslima islamisté nezabili. Proč asi? Pravděpodobně proto, že je to černoch. Tím se na první pohled odlišoval od jejich obětí. Zde je totiž další tvář islamistického terorismu v Evropě, o níž média v záchvatu multikulturní korektnosti mlčí. Mnozí islamisté jsou rasisté, kteří obecně nenávidí bělochy. Islamisté by chtěli žít v Evropě, ale bez Evropanů. Jen se to (zatím) bojí říkat nahlas, protože by je opustili i jejich petrodolaroví přátelé mezi evropskými politiky. Takže islamismus není jen o náboženství, ale rovněž o rasistickém válečném tažení z jihu na sever.

Další oblíbenou lží je v českých médiích srovnávání české emigrace po roce 1948 a 1968 se současnou islamistickou imigrací. Naši emigranti byli tehdy v Evropě, Austrálii a USA (neslyšel jsem, že by někdo emigroval do arabských či jiných islámských zemí) přijímáni přátelsky, takže je naší morální povinností přijímat kdejakého islamistického teroristu. Pomineme-li fakt, že někteří byli přijímáni především jako perspektivní agenti zahraničních tajných služeb, jedná se o hrubou manipulaci se současným veřejným míněním. Většina českých emigrantů byli slušní lidé, kteří hledali prostor pro realizaci svého ekonomického, politického či náboženského snu či přesvědčení. Obvykle se v křesťanském evropském a americkém zahraničí integrovali bez větších problémů do společnosti. Nikdo z nich nešel do zahraničí šířit komunismus nebo páchat teroristické útoky. Jinak by s nimi FBI a podobné firmy byly rychle hotové.

Bohužel pro česká oficiální média, která evidentně slouží pouze některým politikům, oligarchům a zahraničním zájmům, nejsou v současnosti úhlavním nepřítelem islamisté, fašisté ani narkomafiáni, ale politici a odborníci, kteří hájí zájmy státu a jeho obyvatel, tedy vlastenci. Žádný prostředek není dost špinavý k jejich cenzuře, umlčování a napadání. A naši politici k tomu mlčí, pokud se rovnou nepřidají. Konec konců, stačí se podívat, kolik opravdových kritiků islamismu se objevilo na obrazovkách. Samé ubohé koktání, nářek nad tragédií a nepodložené výmluvy na téma EU, multikulturalismu a potřebě islamistické imigrace. Když zemský rabín řekl pravdu, že s teroristy je třeba vést válku, stal se obětí hloupých ideologických, místy téměř antisemitských a proislamistických útoků různých „nezávislých“ politiků, redaktorů a odborníků. A politici k islamistickému povyku většinou zase mlčeli.

Za krále proislámské mediální manipulace lze aktuálně označit senátora za ČSSD, bývalého ministra vnitra a poslance Bublana. Je svým nadšeným přátelstvím k islámu známý už dlouho, takže se nemůže jednat o nějakou dětinskou naivitu. Prohlásil, že soužití muslimů a křesťanů v Evropě bylo v pohodě, přičemž uváděl středověké Španělsko. Přitom lehce pominul takové věci jako rekonquistu a boj obyvatelstva proti vládnoucím muslimům ve Španělsku i Portugalsku. Taková jména jako španělský národní hrdina Rodrigo Cid mu evidentně nic neříkají. Přítel senátor kupodivu zapomněl na pohodu v jižní Evropě, která vedla až k obraně Vídně, zachráněné v poslední chvíli polskými jezdci Jana Sobieského, dále staletý islámský teror na Balkáně, počínaje povinným odevzdáváním synů z křesťanských rodin do turecké armády, vyšší daně pro křesťany, únosy žen nevěřících, nájezdy islámských pirátů podporovaných Tureckem na Itálii i trhy s křesťanskými otroky v Tunisu. Islámské teroristické vraždění a narkomafii v řadě zemí Evropy od Španělska po Rusko, především v Kosovu za posledních dvacet let také lehce pominul. Prostě nekonečná a slunná pohoda v podání přítele Bublana.

Od podobných odborníků se dozvídáme, že ohrožení naší republiky islamistickým terorismem vlastně neexistuje. Vyjdeme-li z faktu, že na světovém přehledu teroristických organizací jsou mimo jakýchsi dvou marxistických někde v Asii prakticky pouze islamistické, není naše republika v ohrožení. Proč tedy neodstraníme kontroly a prohlídky na letištích, když nás nikdo neohrožuje?

Na závěr hodnocení mediální manipulace bych připomněl ještě jeden názor. Islamizace je údajně důsledkem toho, že Evropané opouštějí křesťanství, myšleno samozřejmě katolickou církev. Co jim tato církev nabízí? Z hlediska islámu se jezuita Halík, chtivý prezidentského úřadu, veřejně vyslovoval na podporu přijetí imigrantů ze Sýrie. Samozřejmě muslimských imigrantů. Dále kritizoval kreslený humor jako urážku náboženství. Ano, ve středověku se za něco takového upalovalo. Dosti uboze přirovnával vtipy o muslimech k nacistickému antisemitismu. Jenže muslimy nikdo v Evropě nehoní do plynu. Zato evropské demokraty za vtipy proti nacistům čekal koncentrák, mnohdy i s tím plynem. Zde přesně vidíme totalitářskou nenávist ideologií, protože velká náboženství nejsou v současnosti nic jiného než ideologie, které si osobují právo na absolutní kontrolu obyvatel, včetně jejich humoru. V tom jsou schopny i spolupracovat. Zde je třeba připomenout podporu, kterou matka církev poskytovala nacistickým zločincům z Německa, Chorvatska nebo Ukrajiny při útěku před trestem za oceán. Jeden by čekal, že církev bude hájit křesťany před muslimy. Dalo by se čekat, že církevní představitelé navrhnou imigraci iráckých, případně jiných křesťanů pronásledovaných doma muslimy. Ale nic takového. Popularitu církve by určitě místo plkání všeho druhu, pozdvihlo jasné stanovisko z hlediska islamizace a kolonizace Evropy, ochrany jejích stále více okrádaných obyvatel, pravdivosti informací v médiích, případně boje proti roztahovačnému islámu v místech kde utlačuje křesťany. Ale nic takového se neděje. Co nám nabízí církev s výjimkou jednoznačně přínosných hospiců a podobných zařízení? Co nám nabízí, když se staneme jejími ovečkami? Život otroků smlouvy TTIP v multikulturním evropském chalífátu?

Je evidentní, že imigraci bude třeba podrobit tvrdé kontrole. Do Evropy by měli přicházet jen perspektivní, civilizovaní a vzdělaní lidé, kteří budou respektovat evropské hodnoty podložené historickým vývojem. Do demokratické země by měl mít možnost vystoupit pouze přesvědčený demokrat, který bude přínosem. Nelze respektovat osoby, které přicházejí parazitovat a prosazovat na úkor Evropanů svoje osobní nebo náboženské zájmy. Imigrace musí být zasloužená výsada, nikoli právo. Jedná se o přežití, protože agresivita muslimů roste s jejich počtem. Před dvaceti lety by si nikdo z nich nedovolil vyskakovat proti vánočním stromkům. Není náhodou, že velké islamistické teroristické útoky se konaly v zemích se silnou muslimskou komunitou, tedy ve Francii, Británii, Španělsku a Rusku. Ukázkou islámského multikulturalismu je Kosovo. Tam islámští imigranti nakonec vyvraždili a vyhnali s pomocí NATO a EU původní srbské obyvatelstvo a zničili jejich kostely. Naštěstí v nich nepěstují prasata, protože islám zakazuje vepřové. Ale krávy, kozy a ovce nevadí. Evropští politici a reprezentanti evropských křesťanů k tomu mlčí. Proč? Nebo za kolik? Nechceme-li se stát islámským chalífátem, nesmíme volit politické strany, které kolaborují s islamisty. V případě nutnosti musíme vytvořit jiné, vlastenecké, případně eurovlastenecké, které nebudou pod diktátem Bruselu.

Jak se změní přístup Evropské unie k imigrantům? Jak moc může situace eskalovat?

S těmi politiky, kteří sedí v Bruselu a ať již z jakési pomatené idealisticko-kavárenské intelektuálské hlouposti, či „nezištně“ za petro nebo narkodolary podporují islamizaci se toho moc nezmění. Ekologická poblázněnost ničí Evropu ekonomicky a multikulturní, tedy především proislamistická sociálně a bezpečnostně. Neoliberalistická ideologie, protože se již dávno nejedná o ekonomickou teorii, připravila Evropu o část průmyslu a zemědělství a vytvořila armádu nezaměstnaných. Tu doplní muslimští imigranti. Za posledních zhruba čtyřicet let se Evropa stále ekonomicky propadá, především z hlediska reálných příjmů většiny obyvatelstva. A je to přesně období, kdy byla postupně nastolena do ekonomiky neoliberalistická ideologie a narostla imigrace z Afriky a jejího okolí. V Evropě existuje zásadní rozpor mezi názory a mediálně propagovanými ideologiemi mnoha politiků a zájmy a názory

převážné většiny domácích obyvatel. Zde je třeba, aby občané přestali bezhlavě přejímat ideologické ohlupování ze strany některých oficiálních médií, hledali alternativní zdroje informací a předávali si je. A především aby začali přemýšlet vlastní hlavou klást si první otázku římského práva. Kdo z toho má prospěch? Mám já nějaký prospěch z islamizace Evropy? Proč někteří politici a mediální pracovníci tak nadšeně prosazují islamizaci Evropy? Nemají z toho pospěch? Co mi přinesl multikulturalismus? Jestliže nic, budu muset požadovat od politiků jasné stanovisko a řešení, nikoli blábolení a výmluvy. Politici jsou zvoleni většinou zúčastněných občanů ve volbách. Jsou proto povinni se řídit názory svých voličů, kteří představují většinu a plnit jejich požadavky. Pokud tak nečiní, vymlouvají se na EU a přesvědčují občany, že jsou nesvéprávní hlupáci, které je třeba řídit jako tupý dobytek, nejsou zástupci ( takzvaná zastupitelská demokracie) a reprezentanty svých voličů, ale jejich zrádci a nepřáteli. Takovým politikům napomáhá fakt, že média neinformují občany objektivně a odborně, aby si mohli utvořit vlastní názor. Proto je třeba hledat informace jinde a předávat je dál. Politiky, kteří nejsou ochotni se jasně vyslovit k takové závažné otázce jako je islamizace, a samozřejmě strany které reprezentují, i když jsou oficiálně takzvaně nezávislí, prostě nevolit. Přestat tupě volit politiky a strany podle zaplacené televizní reklamy, prolhaných zaplacených „výzkumů“ vyráběných na zakázku a toho jak je kdo vlasatý, plešatý, hubený, tlustý bohatý či chudý, moderně či nemoderně oblečený ale podle toho co říká a co dělal v posledních dvaceti létech. Každý by si měl především položit následující otázku. Jaký byl přínos té či oné strana či politika přínos pro mne a moji rodinu? Jestliže jsou v nějaké straně politici, s nimiž jednoznačně nesouhlasím, tak tuto stranu nevolit. Neposlouchat sliby krásných zítřků a požadavky na oběti ve jménu dětí. Takové plky posloucháme již od roku 1918 a 1948. Kdy se splnily a kdy na nich jejich šiřitelé nevydělali na úkor ostatních? Nezapomínat, nezapomínat, nezapomínat! Nenechat se ohloupnout přívalem naprosto stupidních bulvárních informací o tom, který umělec či sportovec s kým žije, komu co vykouklo z šatů, kdo má jaký zadek či vrásky. Jejich cílem je jen odvedení myšlení lidí od hlavních problémů. A volit především podle vlastních zájmů. Politiky, kteří podporují islámskou imigraci, a jejich strany může logicky volit pouze ten, kdo chce islamizaci Evropy se všemi důsledky. Jakmile začnou lidé přemýšlet vlastní hlavou, podle svých zájmů a místa ve společnosti, bude to znamenat likvidaci řady politických stran, jejichž vyvolení sedí mnohdy desítky let na krmníku a za celou dobu neudělali nic užitečného, kromě plnění stranické kasy a svých kapes. To vše v lepším případě, v horším ještě škodili. Bude to znamenat vznik nových politických subjektů. Nastolení pořádku v politice bude znamenat totéž i v některých oficiálních médiích, tedy návrat od jednostranné primitivní propagandy a ohlupování k vyváženým, přínosným a odborným informacím.

Islámská imigrace není a nesmí být otázkou k rozhodování pro několik byrokratů v Bruselu, ale referendum v každé členské zemi. Totéž platí i pro smlouvu TTIP. Výmluvy, že referendum je drahé, jsou pouze záměrným ohlupováním veřejnosti. Na kdejaké nesmysly typu mostu pro medvědy, všemožné takzvaně neziskové organizace, projekty na civilizování těch, kteří se civilizovat nechtějí nebo solární energetiku se vyházely obrovské částky, o rozkradených zakázkách, nesjízdných dálnicích dražších než v Německu nebo privatizovaných důchodových fondech nemluvě.

Přístup mnoha politiků a odborníků je nečekaně neodborný a poplatný různým ideologickým nesmyslům. V Evropě vlastně neexistuje ani správný překlad koránu. Od iráckých křesťanů, kteří uprchli po vítězství spojenců v roce 2002 před demokracií iráckých vládnoucích šíitů do Kurdistánu, aniž by pro ně američtí a evropští demokraté v uniformách něco udělali (!), jsem se dozvěděl neuvěřitelný fakt. Všechny překlady koránu, včetně českého jsou upraveny tak, že podávají agresivní myšlenky islámu, které inspirují teroristy v upravené, doslova uhlazené, podstatně méně drsné podobě. A na to nikdo za desítky let nepřišel? Je tedy pochopitelné, že islamisté zakazují překlad koránu. Kdo platí takzvané arabisty, kteří taková fakta nevidí a nepředávají politikům. Nebo se zase jedná jen o zatajování za petrodolary a narkodolary?

Hrozí, že Evropa uzavře hranice a bude je chránit například vojensky?

Podle mého názoru by to bylo nejrozumnější, ale především účinné řešení. Lodě s imigranty odtáhnout na pobřeží odkud vypluly. Pokud se jim doma nelíbí, ať se chopí zbraní a bojují za lepší zítřky. My jsme v Evropě museli opakovaně dělat totéž. V nejhorším případě pro ně doma vytvořit bezpečné zóny i s využitím vojenské síly. Ono je pohodlné neřešit situaci doma a vyrazit do Evropy. Oni nás ti nevěřící blbci budou živit jako politické uprchlíky, potom tam zůstaneme pohodlně ležet v sociální síti a ještě dostaneme petrodolárky za propagaci islámu. Jenže do Evropy se prostě nevejdou všichni nespokojení obyvatelé Afriky a islámských zemí v jejím okolí. Proč se příval peněž z EU a různých ropných království nemění na firmy, které by poskytovaly práci, ale zbraně a rakety? Tady se budou muset evropští politici rozhodnout. Nebránit se zlu znamená nechat se jím ovládnout. To říkal už prezident Masaryk.

Někdo se samozřejmě nechá ovládnout rád, zvláště když to není zadarmo. Zaplatí to v důsledku většina obyvatel. Pokud nechtějí evropští politici chránit svoje obyvatele před nebezpečím ze zahraničí, ať již vojenským, teroristickým, nebo ekonomickým, nezbývá než se jich zbavit a nahradit je takovými, kteří budou v případě potřeby za svoje občany i bojovat. Pokud nebude jiná možnost, bude třeba z Bruselského EU byrokratů a korupčníků odejít a vytvořit nějaké nezávislé společenství států Evropy založené na evropských hodnotách, pořádku a spravedlnosti a přátelské spolupráci se všemi, kteří chtějí přátelsky spolupracovat, to vše ve prospěch obyvatel hrdé, vlastenecké a civilizované Evropy. Měla by být tvořena rovnoprávnými subjekty, nikoli metropolemi a východními koloniemi závislými na byrokratické klice v Bruselu, která hledí pouze na udržení vlastních přetékajících koryt a obhajuje zájmy toho, kdo zaplatí nikoli zájmy svých občanů a voličů. Takovou Evropu by bylo možné a dobré bránit v případě potřeby i vojensky.

Jen bych doplnil, že v době teroristického útoku na redakci, která je na dohled policejní služebně řvalo před touto služebnou 15 Arabů „Alláh je veliký“ a policisté nezasáhli. Ostatní obyvatelé raději zmizeli. V odborných kruzích je poměrně známé, že do některých čtvrtí Paříže se policie ve dne neodvažuje bez automatických zbraní a v noci bez doprovodu obrněného vozidla. Samozřejmě jsou to oblasti obývané muslimy. Když se před více než rokem zastavil prezident Hollande, zvolený z velké části přistěhovalci, u jednoho vojenského útvaru, museli před tím vojáci vyndat úderníky ze zbraní a ty byly uzamčeny ve skladech. Pan prezident je evidentně oblíbený a podlézání islamistům a smlouvě TTIP mu na popularitě nepřidá.

Jak se projeví do celé situace prestiž krajně pravicové Národní fronty a předsedkyně Marine Le Penová ve Francii? V reakci na masakr v redakci už podle posledních informací Le Penová přišla s návrhem referenda o zavedení trestu smrti.

Podle mého názoru je trest smrti ve vyjímečných případech dobrým stimulem proti teroristům. Logicky není preventivně účinný proti psychopatům, kteří neovládají svoje chování, ale teroristé jsou vědomí organizovaní zločinci politického charakteru. V celé Evropě roste zločinnost, protože se jí neklade odpor. Naopak se vymýšlejí všemožné důvody jak zločince netrestat, obhajovat jejich lidská práva a bránit informacím o nich, tedy omezovat ochranu veřejnosti před nimi. U nás vzrostla kriminalita od roku 1990 trojnásobně, drogová doslova neměřitelně, včetně praní špinavých peněz. Je kolem toho záplava řečí, ale výsledky zanedbatelné. Islamizace je pevně spojena s drogami a narkodolarovou korupcí, přičemž narkodolary jsou evidentně účinné. Něco na té naší formě demokracie evidentně není v pořádku. Nebo se také jedná o další cestu odvádění pozornosti obyvatelstva od hlavních problémů? Zdrogovaný jedinec se totiž nestará o politiku, nezajímá se o pravdu a spravedlnost, ale pouze o svoji drogu nebo. Je to doslova nejovladatelnější kus dobytka. Však taky naše republika vede v Evropě ve výrobě i spotřebě drog.

Diplomatická jednání v souvislosti s děním na Ukrajině pokračují, připravuje se čtyřstranný summit v kazašské Astaně na 15. ledna. Je možné, že by Evropská unie přehodnotila svůj postup vůči Rusku?

Kupodivu i tato otázka má vztah k problematice islamizace. Jde o to, zda politická reprezentace EU bude myslet svojí nebo americkou hlavou a hájit evropské nebo americké zájmy. Spojené státy nepotřebují silnou a stabilizovanou Evropu, ale rozvrácenou kolonii, která bude neschopná se sjednotit k odporu. Jednou z cest je americká ideologie multikulturalismu, multietnicity, případně jiných multi… Další cestou k nadvládě je ekonomická, přesně řečeno energetická závislost. Evropští politici by měli zcela logicky vytvářet všesměrovou pozitivní ekonomickou aktivitu ve prospěch vlastních občanů. Jestliže se zbaví ruské ropy, plynu a trhu, pocítí to většina obyvatel Evropy jako další hospodářskou krizi. Zároveň to bude až na několik výjimek vlastnících vrty v severním moři znamenat větší závislost Evropy na ropě z islámských oblastí se všemi důsledky, tedy i všemožnými formami tlaku na imigraci, neboli islamizaci. Hrozivým krokem je již nedávné zrušení stavby ropovodu South Stream prezidentem Putinem. Byl k tomu donucen nepřátelstvím EU, především Německa. Kancléřka Merkelová prosazování sankcí proti Rusku zdůvodňovaných obsazením (a 90% obyvatel odhlasovaným) připojením Krymu k Rusku na základě práv národů na sebeurčení v podstatě zajistila ekonomické oddělení Evropy a Ruska. Ruskou ropu má nahradit jiná. Značnou část mimoruské ropy, která přichází z muslimských zemí ovládají mocensky USA, takže EU se dostane pod silnější vliv USA a islamistů, k němuž nebude mít v budoucnu alternativu. Solární a větrníková zlodějina energetický problém Evropy nevyřeší. Pokud ano, tak proč Německo se svými ekologickými programy nakupuje takové objemy elektřiny u nás a za nižší ceny než platí naši občané a firmy? Navíc proti obecnému zájmu o levnější a ekologičtější energie stojí ropná lobby, především americká, se svými úplatky. Zde je ilustrativní přístup různých zelených stran, které podporují s nadšením rozhazování peněz na solární energetiku, ale nikdy se neozvou proti ničení životního prostředí spalinami z aut, především kamionů. Proč tito mnohdy zbohatlí mládežníci neprosazují elektrická auta a ekonomické alternativní zdroje?

Na současných ruských ekonomických problémech má převážnou zásluhu právě pokles ceny ropy, za nímž stojí islamistický režim v Saúdské Arábii, který ve své demokratičnosti existuje jen díky vojenské podpoře USA. Sankce EU jsou z tohoto hlediska zanedbatelné, reciproční a z dlouhodobého hlediska doslova negativní. Země jako Rusko, USA nebo Čína nemůže zkrachovat. Může mít pouze problémy, které dokáže z dlouhodobého hlediska vyřešit. Ukrajinou by se měli zabývat Ukrajinci pod patronátem OSN s cílem zastavení občanské války a vytvoření takové země, kde by občané měli práci a lidskou důstojnost, nemuseli odcházet do zahraničí a cítili se bezpečně.

Může do budoucna nějak ovlivnit stav Evropy skutečnost, že v Řecku se blíží volby a podle průzkumů vede levicová strana Syriza, známá odporem k podmínkám mezinárodní půjčky Aténám. Hovoří se o případném vystoupení Řecka z Evropské unie.

Vývoj je naprosto logický. V Evropě má stále více občanů dost nejistoty, nezaměstnanosti, rostoucí chudoby a takzvaného rozevírání nůžek, což je jen slušný výraz pro okrádání většiny společnosti menšinou podporovanou zkorumpovanými politiky. To vše vede k postupné likvidaci střední třídy a přetvoření většiny obyvatelstva ve stále hůře placené, bezprávné námezdní síly nadnárodních korporací, především amerických. Ke snižování mezd slouží i dovážení otroků (pardon, levných pracovních sil) pro výkon některých jednoduchých pracovních činností. Stále větší počet obyvatel Evropy, především těch, kteří používají hlavu k myšlení, přestává „myslet“ podle názorů z ideologicko-propagandistické televize a bulváru naplněného pitomostmi. Další a další docházejí k názoru, že politika posledních desetiletí jim toho moc nepřinesla. Vydělali především „čestní a nezávislí“ byrokrati z Bruselu. Řeckou krizi mimochodem nevyvolalo povalečství Řeků, jak tvrdí unisono americká- česká média. Především se jednalo o doslova rozkradení státu cestou jeho privatizace za dvě období takzvaných pravicových vlád a vyvedení peněz do zahraničí. Podle oficiálních statistik EU byli Řekové národ, který pracoval nejvíce hodin v celé unii. Jenže pro ty, co beztrestně rozkradli Řecko, a následně chtějí vydělat i na jeho krachu je samozřejmě výhodnější vykládat, že ke krachu došlo díky sociální politice. Tak se najdou důvody k její další likvidaci v řadě zemí EU a hlupáci budou ještě tleskat. Nejlepší otrok je ten, který si sám radostně natahuje okovy na základě tupého přebírání propagandy z oficiálních médií, případně jako placený, místy i neplacený poskok „neziskovek“ řízených z USA. Nelze se divit, že stále více obyvatel Evropy nemá zájem živit početnou partu z Bruselu, která obhajuje cizí zájmy a nechat se od ní doslova buzerovat a okrádat.

Jak se změní postoj Evropy vůči Islámskému státu?

Doufám, že se nezmění. Je to nepřítel, což nemohou „okecat“ snad (?) ani islamisté a jejich „nezávislí“ kamarádi. Ale v Evropě je možné úplně všechno. Stačí se podívat na nepochopitelný přístup EU k Izraeli. Ten se dlouhodobě brání islamistickým teroristickým útokům a nakonec se stane obětí lží, pomluv a islamistické politiky „nezávislých a čestných“ europolitiků a jejich médií. Přitom Izrael je pomalu poslední baštou evropské civilizace v tamním regionu, kterou jsou bruselští islamisté schopni bez výčitek svědomí hodit přes palubu.

V době války Sovětského svazu s islamistickými teroristy v Afghánistánu byli tito teroristé americkou a evropskou propagandou označováni jako hrdinové, vlastenci a bojovníci za demokracii. Samozřejmě tu afghánskou s uřezanými nosy, šaríjou, (dodnes) vládnoucí narkomafií a vražděním nevěřících. Podobná byla situace v Kosovu. Albánští islamističtí teroristé a jejich spolubojovníci z Al Kajdy byli opět těmi správnými demokratickými hochy bojujícími za demokracii. Pravda, tu islamistickou, na srbském území a za petro a narkodolary, případně jinou měnu získanou prodejem orgánů zajatců a unesených civilistů.

V současnosti dochází k fašizaci, která dokonce plní i obrazovky oficiálních médií. Ukrajinská expertka (na co?) si pochalovala Banderu a Banderovce, kteří bojovali za druhé světové války proti Rusku. Česká redaktorka nadšeně přikyvovala. Obě jaksi pozapomněly na to, že Sovětský svaz, nikoli Rusko, byl členem protifašistické koalice a zaplatil za to 26 miliony mrtvých. Několik milionů z nich bylo i Ukrajinců, kteří padli v boji proti fašismu (přesněji německému nacismu) nebo byli zavražděni německými nacisty a jejich ukrajinskými přisluhovači, tedy Banderovci, příslušníky UPA a podobnými zločinci a jinými zrádci. Jednalo se o Ukrajince, Rusy, Poláky ale také Čechy žijící na Ukrajině. Po válce takzvaní Banderovci vraždili, znásilňovali, loupili a prováděli etnické čistky v Polsku a podobně se chovali mimo etnických čistek na Moravě a na Slovensku. Banderovci byli i mezi příslušníky ostrahy nacistických koncentračních táborů, včetně Osvětimi. Obzvláště se proslavil jistý Děmjaňuk, který později emigroval do USA. Ženám hnaným do plynových komor rozřezával nožem genitálie. Stále se operuje s tím, že Bandera byl nějakou dobu v nacistickém koncentračním táboře. Byl tam poslán nikoli k likvidaci, a proto, že nebyl dostatečně nadšeným poskokem nacistů, kteří viděli v Ukrajincích stejné podlidi jako v Polácích, Češích nebo Rusech. Nicméně se jednalo o jednoho z takzvaných prominentních vězňů, který nemusel ani pracovat a nehrozila mu fyzická likvidace. Tedy žádný bojovník proti nacismu, pouze uklizený sluha připravený na budoucnost. Stačí si přečíst vzpomínky vězňů koncentračních táborů. Fakt, že do USA se dostal i Děmjaňuk, zatímco Bandera nikoli mluví za vše. Jeden by čekal, že k projevům podpory fašismu ve státní televizi se někdo ozve. A dobře placené rady nic, politici, nic! Jak potom chtějí pronásledovat někoho za to, že se ohání hákovým křížem a popírá holocaust? Vždyť zrovna na něm se Banderovci podíleli. Povyk nad několika vulgárními výrazy prezidenta, které jsou jinak zcela běžné a přehlížené vypadá ve srovnání s podporou nacismu a fašismu jako dobrý vtip, kdyby se nejednalo o ilustrativní konec svobody projevu, na jejíž podporu se demonstrovalo v Paříži. Islamismus a fašismus k sobě mají velmi blízko. Nacistické Německo podporovalo Albánce v Kosovu při genocidě srbského obyvatelstva. Oblíbenou četbou příslušníků Al Kajdy je Mein Kampf přeložený do arabštiny, což překvapilo i spojenecké vojáky v Afghánistánu. Islamisté se tedy cítí doslova nadlidmi, což dokazovali v Bosně a v Kosovu v praxi. Takže fašizace a islamizace jdou ruku v ruce, stejně jako kolonizace východní Evropy a boj za likvidaci Ruska.

Pokud se poměry v Evropě nezmění, Evropané nezačnou používat svoje hlavy a volit politiky obhajující jejich zájmy, můžeme se na obrazovkách dočkat i demokratické ISIL bojující za demokracii a lidská práva.