Byzantský patriarchát – Výzva k míru

Avatar
Původní autoři

19. 1. 2015         zdroj: Byzantský patriarchát
Na naši adresu doputoval dopis od patriarchy Eliáše, který je nazván Výzva k míru, s prosbou o jeho zveřejnění.
Jistě mnozí také sledujete vývoj situace na východní Ukrajině. Možná vás také deptá ten pocit bezmoci. Ptáte se, jak je to vůbec možné? Stejný Porošenko, který truchlil nedávno v Paříži, dnes nechá rozstřílet dětskou nemocnici, bombardovat z výšky 5 kilometrů město a přisunuje další těžkou vojenskou techniku k Doněcku, s úmyslem dobýt ho za každou cenu. Je rozehrána odporná hra a zastavit ji můžeme jen my všichni společně. My, kdo se považujeme za civilizované lidi, patřící do letopočtu 2015, my, poučeni krvavými dějinami, my, kteří vnímáme silové řešení politických problémů jako vraždy.


Považujeme proto za povinnost a za čest zveřejnit Výzvu za mír patriarchy Eliáše. Věříme, že promluví i k mnohým z vás, vážení čtenáři Novérepubliky.

Výzva k míru

Na Ukrajině pokračuje občanská válka. Jen oficiální statistiky OSN udávají, že na Donbasu zahynulo asi 5000 civilních obyvatel, 10 000 bylo raněno, někteří přišli o nohy, z mnohých se stali doživotní mrzáci.

Muži z Ukrajiny jsou vyhlášením mobilizace 14. 1. 2015 nyní postaveni před volbu: buď se stanou zachránci národa, nebo jeho hrobaři.

Odpovědí na mobilizaci ať je místní i celonárodní referendum – zda lid chce mír či válku.

Proč se nemůže záležitost řešit mírovou cestou? Jsou zde zájmy USA – udělat z Ukrajiny vojenskou základnu proti Rusku. USA má nesplacené dluhy. Pod nadvládou bankéřů, architektů NWO prosazují globalizaci i za cenu celosvětového konfliktu. Územím smrti s dodávkou živého masa se má stát Ukrajina. Navíc tím USA prostřednictvím loutkové vlády v Kyjevě provokuje Rusko k vojenské odpovědi!

Na Ukrajině se odmaskoval i zrádný duch Vatikánu, a to na kardinálu Huzarovi i na „papeži“ Františkovi. Ten sem poslal svého legáta, kardinála Schönborna, s antimírovým poselstvím: „Vydržte v boji!“ Pravděpodobně realizací tohoto poselství bylo i vyhlášení 4. vlny mobilizace pro 100 000 mužů, a to od 25 do 60 let, a rovněž pro ženy s vojenskou specializací a zdravotnice ve věku od 25 do 50 let. Kdo se nepodřídí, tomu hrozí 2 – 5 let vězení. V jednotě s Vatikánem i církevníci z UKU (katolické univerzity), tlačí na prezidenta, aby vyhlásil ne pouze mobilizaci, ale válečný stav (Hrycak J.). Světoví bankéři a Vatikán tvoří jednotu v prosazování globalizace a redukce lidstva.

Kardinál Huzar založil zednářskou skupinu „1. prosince“, která mění pravidla hry na Ukrajině. Prohlásil, že boj bude trvat několik let: Mír prý bude, až „zvítězíme nejen na Donbasu, ale i v Rusku“!

Muži Ukrajiny jste nuceni jít bombardovat a zabíjet civilní obyvatelstvo! Nejhorší na tom je – uvědom si to – že tím na Ukrajině i v Novorossiji prosazuješ vládu satana, a tedy morální a fyzickou autogenocidu. Ta je spojena s gender-homosexualismem a juvenilní anti-justicí. Už tvým dětem v mateřské školce i ve škole budou tvrdit, že tvůj syn není chlapcem, ale má právo se přeoperovat na děvče. Pokud budeš chtít dítě chránit před sexuální zvráceností, dítě ti odeberou (příklad – Německo), pokud budeš dítě vychovávat, obviní tě z násilí na dítěti, a rovněž ti je vezmou. Pak bude tvé dítě nuceno kočovat mezi antirodinami, které tvoří i pedofilové, homosexuálové a sadomasochisti. Uvědom si, že z takto ukradených dětí jen v Norsku 59 ročně páchá sebevraždu. Z Anglie utíká ročně 600 rodin, aby zachránily své děti. V Holandsku je už schválena eutanazie i pro děti. V Itálii z 1260 dětí prodaných k tzv. mezinárodní adopci, policie našla jen 5. Ostatní skončili u obchodníků s orgány. Přiznal to i bývalý ministr vnitra R. Maroni. Zločiny na dětech páchané juvenilní justicí jsou pro masmédia tabu a pravda je zde konfidentní. Tento ráj, naplánovaný USA ke zničení Evropy, obyvatelé Donbasu nechtějí!

Prober se do reality! Vzít zbraň a jít na východ, to je dnes upsání duše satanu! Buď v této době hrdinou! Bůh po tobě chce hrdinství a třeba i mučednickou smrt. Pokud ale ty či žena – zdravotnice nebo specialistka, nastoupíte na frontu, prosazujete tím satanizaci Ukrajiny a Novorossije a budete Bohem souzeni jako zločinci! Podporovat válku na východě je zároveň i provokací celosvětového konfliktu!

Toto je prorocké slovo pro Ukrajinu. Každý muž i žena z něj v hodině smrti bude před Božím soudem skládat účty. Zde se rozhoduje: buď budeš zločinec pod praporem satana a USA, anebo hrdina, mučedník, pod praporem Kristova kříže! Buď po smrti získáš věčný život, anebo padneš do věčného pekla. Jít na frontu a na Donbase zabíjet civilní obyvatelstvo a přitom křičet: „Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!“ je vrchol posedlosti a debility! Příklad: Chlapec z Haličiny telefonoval z východní fronty několik dní před smrtí: „Mámo, já už mám šedivé vlasy. Odmítl jsem bojovat, nyní mě ve vězení mučí jako dezertéra, nevím, jestli to vydržím.“ Za několik dní ho přivezli mrtvého. Když ho obmyli, zjistili, že má mnoho ran v následku krutého mučení.

Drazí muži Ukrajiny, nad ukrajinskou armádou už vládne duch smrti a satanizmu. Pokud se manifestací jednotně nepostavíte proti, pak se v důsledku pasivity dostanete do smrtícího mechanismu. Tam budeš už pouhým číslem, živým masem, obětí satanizace Ukrajiny a Donbasu. Je třeba se dnes rozhodnout být hrdinou. Ježíš řekl: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, a kdo ho ztratí pro mě a pro evangelium, ten ho zachrání pro život věčný.“ (Mk 8,35)

Ježíš nám dal příklad: šel za nás dobrovolně na smrt. Chlapec odmítl zabíjet, a byl umučen! Kdo odmítne jít na frontu zabíjet, platí pro něj Ježíšovo slovo: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátele.“ (J 15,13)

Nyní se můžeš zamyslet, zda začneš používat zdravý rozum a uvědomíš si základní pravdy, které ti heretická struktura Huzara a Filareta i ukrajinská masmédia zamlčují. Ti všichni ti lžou! A ty máš za tu lež zaplatit svým životem a máš připravovat smrt i druhým, a navíc i smrt věčnou v pekle, kterou prosazuje satanský systém USA.

Stojí za ním světoví bankéři a zednáři, architekti NWO. Ve 33. stupni se zasvěcují satanu! Druhou variantou pro tebe je: Postav se pod prapor Kristova kříže i za cenu, že zemřeš zato, že jsi odmítl zabíjet! Tím ses postavil za Boží zákony, které už dekadentní EU a Vatikán zradili.

Abys měl v tomto duchovním boji Boží sílu, musíš konat pokání. Přiznej si své hříchy a skrze spasitelnou víru je dej pod moc Kristovy krve. Pak se ale musíš rozhodnout dál bojovat s hříchem v sobě. Pokud jsi alkoholikem, narkomanem, smilníkem, homosexuálem, otrokem současné hudby, otrokem věštění a magie či televizním maniakem, pak jsi pod vlivem ďábla. Když ti budou hříchy odpuštěny, musíš být ještě Kristem osvobozen! „Jestliže Syn (Boží) vás osvobodí, budete skutečně svobodní“ (J 8,36).

„Stůjte pevně ve svobodě, kterou vás vysvobodil Kristus, a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ (Gal 5,1) Jít na frontu je cesta k sebezničení národa. Odmítnout je pravé hrdinství a patriotismus. Příkladem hodným následování je rozhodnutí 500 policistů z Charkova, kteří odmítli nastoupit na frontu!

Co dělat?

1) Žádat o referendum, aby se ukázalo, zda lid chce válku či mír. K tomu je potřeba využít všechny prostředky, aby byl národ informován a sjednocen proti duchu smrti (využij sociální sítě, internet).

2) Oddělte se od manipulace lži ukrajinských masmédií a církevníků.

3) Pořádejte manifestace s gestem symbolického rozbití televizoru a spálení novin na znak bojkotování masmédií, která dnes propagují válku na východě.

4) Byla vyhlášena jedna hodina modlitby denně k boji za mír, a to od 20 do 21 hod., dokud nezvítězíme nad duchem lži a smrti! Jde o duchovně nejsilnější zbraň (viz modlitba jednoty a moci Mk 11,23, prorocká modlitba za vzkříšení Ukrajiny Ez 37).

Eliáš
Patriarcha Byzantského patriarchátu
http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936
Doněck, 16. 1. 2015
Monastýr Voskresiňa, Novorossija

Kopie:
Vládě Novorossije
Prezidentům a vládám Ruska, Běloruska a Ukrajiny
Prezidentům EU a poslancům Evropského parlamentu
Biskupům Ruska a Ukrajiny
Masmédiím

Adresa: Byzantský patriarchát