Komu chcete v Paříži vyjádřit svou solidaritu?

Avatar
Původní autoři
Modest Kolerov

12. 1. 2015     zdroj
Masakr novinářů karikaturistů v Paříži, kteří učinili předmětem svého podnikání podněcování náboženských nesvárů pod praporem svobody projevu, vyvolalo masové pokrytectví a lži v “evropských” politických a mediálních kruzích. 

Tyto kruhy se okamžitě převlékly do vyrobených tóg solidarity s oběťmi a zapoměly, že skutečná solidarita, to znamená ochotu zaplatit životem za své přesvědčení a svou solidaritu, se vyhlašuje před smrtí a v bezprostředním ohrožení, nikoli z dálky a nikoli v sítích.

Lžou stejně, jako lhali karikaturisté, kteří se nevysmívali své hanebnosti, svému sociálnímu rasismu, ale vysmívali se hodnotám, nevinným obětem, když podněcovali nesváry a zasévali semena budoucího masakru. Ale masakr přišel dnes k nim.

Vrazi se rozhodli zabít všechny, kdo se jim dostal pod ruky v redakci vtipálků a tím uvalili vinu za své zostuzené city na všechny, které chtěli obvinit. Lžou, že toto jejich barbarství je poháněno čistou vírou, která kdysi naučila Středomoří algebře. Jejich primitivní islám je stejně falešný, jako je falešný ateismus karikaturistů.

Mají pocit, že jsou silnější než křesťané, kteří byli před tím stejně a tamtéž pošpiněni týmiž humoristy.

To je také lež. Vždyť tito “křesťané” zabíjeli v poslední době mnohem více – v Iráku, Libyi, Sýrii, v Oděse a na Donbasu. A jejich „skopově-švábská“ klaka o tom ví, aniž by se již dříve převlékla do tóg: “Ano, to já jsem spálila Rusy v Oděse”. Oni jsou také křesťané, židé a ateisté, jako jsou tamti muslimové.

Zločinné jsou obě strany. Vrazi jsou na obou stranách. Hnusí se mi obě.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová