Porošenko vyhlásil státní smutek za zabité, které zavraždila jeho vlastní armáda

Avatar
Původní autoři
Václav Dvořák

15. 1. 2015
Dnešek vyhlásil prezident Ukrajiny Porošenko dnem smutku za všechny zabité v nynější válce, kterou jeho armáda vede proti vlastnímu obyvatelstvu Donbasu. Vrcholem cynizmu je jeho oficiální tvrzení, že mrtví v autobuse u Volnovachy má na svědomí raketomet Grad východoukrajinské domobrany. Přinášíme proto fotografie a videa, které místo neštěstí zachytilo. Video i fotografie pořídila sama ukrajinská armáda a publikovala. Ale právě tyto snímky ji usvědčují ze zločinu.

Video pořízené ukrajinskou armádou po masakru v autobusu:

Foto autobusu ze strany od silnice- je vidět, že střely/střepiny nepronikly autobusem skrz naskrz, jak to činí při zásahu stelou raketometu GRAD. Tlaková vlna však vyrazila skla i na této straně. Podle vysypaných skel je vidět, že v době zásahu autobus stál na místě:

Autobus zachycený ze strany, na kterou byl veden úder. Jsou vidět otvory po střelách/střepinách, které touto stranou vnikly do autobusu:

Zasažené horní část autobusu, pohled zevnitř – výstupní otvory střel/střepin:

Stopy po zásahu na sloupku dveří:
Incident se odehrál u Volnovachy v zóně obsazené ukrajinskou armádou u jednoho z blokpostů čili kontrolních stanovišť Ukrajisnké amrády:

Pro srovnání uveřejňujeme fotografii autobusu doněcké městské linky, který zasáhla střela raketometu GRAD. Autobus stál na zastávce, všichni cestující uvnitř byli mrtví, autobus je zdemolován v podstatně větším rozsahu než onen u Volnovachy. A důležitý detail, po zásahu GREDem zůstávají na místě dopadu nezaměnitelné zbytky střely (rakety). Tady na snímku trčí zbytek rakety zaražen v asfaltu (válec v popředí). Zbytky střely se však u Volnovachy nenašly! Na videosnímku z Volnovachy (nahoře) je vidět kráter výbuchu ve vzdálenosti několika metrů od boku autobusu, žádné zbytky střely široko daleko.

Povstalci i ruská média poukazují na charakteristické stopy po zásahu protipěchotní fragmentovanou minou směrového účinku, kterou má ukrajinská armáda ve své výzbroji ze sovětských dob. Je jich někollik typů, v úvahu však přicházejí pouze tyty MON-50 a MON-90.

Komentář profesionálního ženisty ze stránek Donbaského opolčení (dombrany):

“Jako ženista se dvěma hvězdičkami, vsadím svých pět kopějek na to, jak to bylo (na důvod). Nejprve trochu historie. Poté, co sovětsští instruktoři ve Vietnamu dostali do rukou několik vzorků americké miny M18A1 (s názvem “Claymore”), byly miny okamžitě předány do rukou sovětských géniů, a tak přišla na světlo světa rodina min MON (мины осколочные направленного действия) – miny fragmentované směrově působící.

Jsou čtyř typů:
MON-50 – “Claymore Sovet edition” s modernizovanou zónou zásahu (u originálního Claymora mnoha fragmentů směřovalo vzhůru k obloze).
700gr výbušniny TNT, mina obsahuje 485/540 škodlivých elementů.
MON-90 – zvětšená MON-50 bez zvýšené ničivé síly 6,1 kg výbušnin, 2000 škodlivých elementů.
MON-100 – ve formě satelitní paraboly, je navržena pro frontální zásah živé síly na úzké stezce 2,0 kg výbušniny.

MON-200 – se zvýšenou strukturou a se stejnými zničujícími elementy jako MON-90

O typech MON 100/200 v tomto případě nebudu uvažovat vzhledem k povaze jejich použití.

Nás nejvíc zajímá MON-50/90 – její oblast postižení je následující:

MON-50: dosah do 58 m, úhel rozptylu škodlivých elementů je horizontálně 54 stupňů,
šířka postižené oblasti se omezuje na 54 m. Výška postižené oblasti je omezena v rozsahu do 4 metrů. 

MON-90: dosah do 90 metrů, horizontální úhel zásahu 120 metrů, šířka zóny zásahu je omezena na 60 m. Výška postižené oblasti je omezena v rozsahu 7 m.
Druhem používaných poškozujících elementů v minách jsou nařezané ocelové tyče “válečky”, nebo ocelové kuličky. Častěji se v minách používají válečky z důvodu jejich většího destruktivního účinku. Také v prospěch použití válečků mluví “velké a malé” díry v zasaženém autobusu.

Schema nástrahy miny typu MON, červeně zbarveno úhel a pásmo zásahu. Miny se používají proti živé síle, na ukrajinském bojišti hlavně proti pronikání diverzních skupin nepřítele. Jak víte z dosud uveřejněných svodek, v posledních dnech se vedly boje o obsazení blokpostů protivníka právě za pomoci výzvědně-diverzních skupin. Na snímku samostatná mina MON v provedení na stojanu a s lícovou stranou obrácenou k protivníku (viz nápis v azbuce).

Na další fotomontáži jsou vidět ‘válečky’ – ničivá náplň miny, které jsou vrhány výbuchem ve směru protivníka, zakroužkované místo nálezu jednoho z těchto ‘válečků’ na zakrvácených schodech autobusu:
Detail ‘válečku’ ležícího na schodech:
Charakteristický vstupní otvor ve tvaru kosočtverce – sopka po proniknutí ‘válečku´ dveřmi autobusu:

Na dalších fotografiích jsou vidět výstražné tabule v okolí blokpostu ukrajinských ozbrojených sil v místě incidentu u Volnovachy. Ukazují na to, že celá oblast blokpostu byla z obou stran silnice zaminovaná:

Na této fotografii je vidět místo výbuchu (mina byla pravděpodobně nastražena v hromadě chroští). Vedle stromu označena rudou šipkou je lať, která zbyla po výstražné ceduli “Zaminováno”, zbytek exploze ‘odfoukla’.

A nakonec okénko z videa, na kterém je zachycen ukrajinský voják, který má v ruce sumku, v které se přenášejí miny typu MON:

A vojenský sapér pokračuje:

“Nyní ve věci autobusu. Jsou dvě varianty:

1) buď byla nastražena jedna mina MON-90 a odpálili ji na dálku nebo autobus přetrhl strečink.

2) nebo nastražili 3 MON-50 podle klasického schématu (viz obr. výše) proti diverzním skupinám. Exploze miny byla iniciována buď na dálku nebo zatažením za nástražné lanko (strečink).

K incidentu s autobusem napsal 14. 1. 2015 na stránkách domobrany Donbasu vojenský analytik Boris Riožin (colonelcassad):

“Vlastně uveřejněním tohoto videa (první video) se okamžitě objasnilo, kdo zabil lidi v autobuse, a co je hlavní, čím je zabili. Fakt, že v oblasti blokpostu byly nastraženy miny, kde se nachází zničený autobus, charakteristické tabule „Zaminováno“ pravidelně se blýskají na videu. Například na 10-26 a 12-45 videa můžete vidět typické varovné tabulky hned vedle autobusu, který byl vystaven škodlivým elementům. Všimněte si, jak blízko jsou varovné tabule od místa, kde se nachází stojící autobus.

Obraťte pozornost k místu sloupku (latě) bez tabulky. Tam byla na 100% podobná varovná výstraha, že tam jsou miny. Samotnou tabulku buď exploze odfoukla nebo byla odstraněna. V této souvislosti zcela logicky vyznívá verze Strelkova, když rozumně poukazuje na to, že poškození autobusu ukazuje na použití nasměrových min + je možné i dobíjení přeživších automatickými zbraněmi, což ve spojení s některými otvory v autobuse, které jsou podobné na vstřely kulek dává podnět k teorii, že autobus tupě rozstříleli automatickými zbraněmi.

Obecně platí, že tu máme typické škody způsobené minou směrovaného působení, poškozující elementy protipěchotních směrovaných min typu MON, varovné signály podél silnice naznačují, že oblast okolo trasy je zaminovaná, vojáky junty s taškou podobné té, ve které se přenášejí protipěchotní miny typu MON, kterou používá ukrajinská armáda, chybějící stopy po zásahu střelou z raketometu ‘Grad’ nebo z jiného druhy raketometů na silnici, poškození autobus se nepodobá poškození automobilu, který zasáhla střela z raketometu ‘Grad’.

Nakonec, nejvíc pravděpodobná verze toho, co se stalo – v blízkosti autobusu, který pravděpodobně stál na kraji silnice v blízkosti kontrolního bodu explodovala mina typu MON, která byl součástí minových polí podél silnice, a která zasáhla autobus z boku, zabila většinu nebo všechny lidi, kteří se nacházeli v autobusu (všichni se nacházeli v oblasti efektivního ničení miny MON-50 a tím spíš min typů MON-90 a MON-100).

Zda přeživší dobíjeli z automatických zbraní z existujícího přístupného videa lze stanovit obtížně, stejně jako rozlišit body průniku poškozujících elementů (válečků) protipěchotní miny od průniků částí kuličkové náplně, pokud existují. Verze náhodného výbuchu miny se zdá pochybná, protože varovné tabulky podél silnice musely motivovat cestující, aby nevstupovali za ohraničení (pokud nebereme v úvahu velmi nepravděpodobnou možnost, že mina sama od sebe explodovala v tak nevhodnou dobu), proto byl výbuch spíš iniciován účelově (a dálkové odpálení miny tohoto typu je možné), následně byla poněkud nemotorně inscenována hra “zásahu střelou z Gradu“, ale bylo to provedeno velmi nešikovně, vzhledem k tomu, že pachatelé se ani neobtěžovali odstranit poškozující elementy protipěchotní miny z autobusu a odstranit varovné značky, že je oblast zaminována. Ve skutečnosti nešikovní pachatelé na svém vlastním videu prozradili skutečnou příčinu incidentu.

Vlastně se tu opakuje příběh s “Boeingem”, když jasný plán zaměřený na diskreditaci Ruské federace a lidových republik se nezdařil kvůli nešikovným pachatelům. Pro takové krvavé provokace s hromadnými oběťmi je nezbytné mít také organizační schopnosti, a pokud je dělají patla-matla, jak jsme to viděli v případě s (malajským) boeingem nebo autobusem u Volnovachy, pak v konečném výsledku jde o otevřenou lež, i když i přesto můžete zkusit někoho tím nakrmit.”

Poznámka redakce NR: To, že česká televize o incidentu lže spolu s ukrajinskou armádou jsme si bohužel už zvykli, ale je zarážející, že česká vláda, které jsou informace o pravé podstatě ukrajinského konfliktu dobře známy i s patřičnými detaily, poskytuje za peníze českých daňových poplatníků zimní oblečení armádě, která bezostyšně vraždí civilisty své vlastní země. Je zarážející, kam až naše vláda proti vůli svých voličů zašla.

Zdroje fotografií: facebook Strelkova a Ruskaja Vesna