Rozhodně přijměme uprchlíky z muslimských zemí!

Avatar
Původní autoři

Ivan David
11. 1. 2015
Česká republika má morální povinnost přijmout všechny uprchlíky ze svých bývalých kolonií (ovšem žádné jiné), včetně uprchlíků z muslimských zemí. Jako právní nástupce koloniální velmoci Československa se musíme podílet na nápravě důsledků desítky let trvajícího vysávání přírodního bohatství těchto zemí a zotročování tamního obyvatelstva, které muselo žít bídě (s výjimkou úzké elity kolaborantů s československou koloniální správou).


Stejně musí postupovat i další evropské koloniální velmoci, zejména když se i dnes podílejí na exploataci přírodních zdrojů svých bývalých kolonií a to zpravidla ve spojení se zámořskou velmocí, která ze svých evropských spojenců pomocí jejich spolupracujících vlád stále důkladněji tvoří vazaly hospodářských zájmů svých elit.

Vzhledem k tomu, že stále větší část domácího obyvatelstva České republiky nenalézá pracovní a tím i životní uplatnění, hrozí, že se tato situace přílivem uprchlíků z našich bývalých kolonií ještě zhorší. Lze očekávat, že zejména v dalších generacích nebudou tito přistěhovalci cítit vděčnost, ale naopak budou hledat příčinu svého neštěstí z neuplatnění v hostitelské zemi, která dosud není muslimská a tím více je jim cizí.

Z toho důvodu je mnohem vhodnější, aby bývalé koloniální mocnosti poskytovaly pomoc v místech, odkud pocházejí potenciální utečenci a to pomoc hospodářskou, zejména ve formě budování infrastruktury. Této pomoci je třeba dát přednost před dosavadní pomocí formou humanitárního bombardování a podporou nejradikálnějších odpůrců dosavadních hnusných nábožensky a kulturně téměř tolerantních režimů.