Rozšíření pravomocí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO Ukrajiny) – ohrožení demokracie

Avatar
Původní autoři

26. 1. 2015      zdroj
Pokus ukrajinské vlády o protlačení přes Nejvyšší radu návrhu zákona, který by RNBO Ukrajiny (Rada národní bezpečnosti a obrany) poskytl právo rozhodnout, která z organizací na Ukrajině může být uznána jako teroristická, je opakováním cesty “zločinecké vlády”. S tímto prohlášením vystoupil 22. ledna výkonný výbor občanského hnutí “Ukrajinská volba”. Informoval o tom korespondent IA REGNUM.


Jak je známo, 21. ledna vystoupila Jaceňukova vláda s novou iniciativou – s návrhem zákona o postupu při uznání teroristickou organizací a návrhem, aby tyto pravomoci dostala právě RNBO, jejímž tajemníkem je člen premiérovy strany – Alexandr Turčinov.

“25.prosince 2014 podpořili lidoví poslanci “přetížené” Nejvyšší rady 253 hlasy, s porušením předpisů, návrh zákona o rozšíření pravomocí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Neuběhl ani měsíc a obavy veřejnosti, že činnost RNBO Ukrajiny s novými pravomocemi, které nejsou zakotveny v Ústavě Ukrajiny, bude představovat hrozbu pro demokracii, se naplnily,” píše se v prohlášení.

“Ukrajinská volba” se domnívá, že snahou premiéra a jeho “frontového” týmu je příprava půdy pro uchvácení moci ve státě.” “Kabinet se snaží protlačit Nejvyšší radou návrh zákona, který poskytuje RNBO pravomoc rozhodnout, kterou z organizací na Ukrajině lze považovat za teroristickou. V “kamikaze vládě” předstírají, že nechápou, že tato cesta vede k uchvácení moci a nastolení totalitního režimu na Ukrajině. Zdá se, že úředníci už zapomněli, čím skončil pro “zločineckou vládu” takový pokus,” rekapituluje “Ukrajinská volba”.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová