Krymští Tataři požádají Nejvyšší soud o uznání nezákonnosti předání Krymu Ukrajině

Avatar
Původní autoři

26. 1. 2015 zdroj
Nevládní organizace „Krymští Tataři – Krym – Rusko“ se hodlá obrátit na Nejvyšší soud Ruské federace s nárokem na uznání nezákonného předání Krymu Ukrajině před šedesáti lety, prohlásil spolupředseda organizace Šakvet Mametov.


Jak uvedla koncem prosince minulého roku předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková, Rada federace RF se zabývá přípravou návrhu zákona uznávajícího neplatným přičlenění Krymu k Ukrajině. Očekává se, že dokument bude přijat už na jarním zasedání. Podle slov Matvijenkové byla při rozhodnutí o předání Krymu Ukrajinské SSR (sovětské socialistické republice) v roce 1954 „hrubým způsobem porušena ústava a zákonnost“.

„Chápeme, že Krymská oblast byla svého času nezákonně vyčleněna z RSFSR (Ruské sovětské federativní socialistické republiky) a začleněna do Ukrajinské SSR, proto chceme iniciovat soudní proces v této věci,“ prohlásil Mametov.

Základem nároku je dle členů organizace hrubé porušení ústavního pořádku při teritoriálních změnách v rámci svazových republik, jehož se dopustila prezidia Nejvyšších sovětů SSSR, RSFSR a USSR. Organizace se domnívá, že prezidia neměla pravomoc přijmout takové rozhodnutí. Předání Krymu mělo mimo to předcházet referendum, které se neuskutečnilo. Podle slov Mametova bude podnět předán Nejvyššímu soudu RF v průběhu následujících dvou až tří týdnů.

Krym a Sevastopol byly po několik desetiletí součástí Ukrajiny, k níž byly přičleněny od RSFSR v roce 1954 a jíž zůstaly i po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Na počátku roku 2014 na Ukrajině došlo ke změně vlády se znaky státního převratu. Krym a Sevastopol, neuznávaje legitimitu převratu na Ukrajině, se staly ruskými regiony na základě referenda, v němž se většina hlasujících (96, 77%) při účasti 83,1 % vyslovila pro připojení k Rusku.

Pro Novou republiku přeložil Jiří Ondrášek    zdroj