Skutečnou hrozbou naší svobodě je represivní mašinérie impéria

Avatar
Původní autoři

11. 1. 2015 Reformy
Zesměšňování bohů
Tento týden se zesměšňování bohů ukázalo být osudným personálu Charlie Hebdo, v Paříži sídlícímu satirickému listu. A dnes je veškeré Křesťanstvo pohrouženo do rozhořčeného zármutku a ceremoniálního hněvu. I naše zatvrdlá, satiricko-cynická, ironická srdce propadla soucitu a solidaritě.

Hrozba naší svobodě, říkají naši vůdci spolu s tiskem, pochází od této maličké armády poblouzněných fanatiků, nikoliv od těch skutečně reálných armád – TSA, NSA, FBI, CIA, FDA, SEC atd. – které předstírají, že to ony je potlačují.

„Satirici, k zemi!“ zní nám poplach v hlavě. Kryjte se! Mumláme si a modlíme se za sebe… za ty oběti z Paříže … ale i za všechny ty nevinné ve školách… v kostelech… v novinách… v bankách… na veřejných i na soukromých místech… bohatých i chudých… zasahovaných drony… vyhazovaných do povětří… či rozstřílených samozvanými pachateli nápravy světa všude po celé planetě.

Jenže planeta se kroutí kolem své osy. A média k tomu přidávají své vlastní překrucování. Chytili se toho jako svého komunikačního diskurzu ti samí od George W. Bushe… aby pochlebovali pachatelům této sorty. Přes to budou ty své podstrkovat nikoliv jako vražedné klauny, jimiž jsou, nýbrž jako vojáky.

Hrozba naší svobodě, říkají naši vůdci spolu s tiskem, pochází od této maličké armády poblouzněných fanatiků, nikoliv od těch skutečně reálných armád – TSA, NSA, FBI, CIA, FDA, SEC atd. – které předstírají, že to ony je potlačují.

Charlie Hebdo – vynález humoru: „olej“ a „oheň“ – dalo by se říci temná předzvěst

Válka proti svobodě?

A tak se zdviháme, abychom se postavili proti svým brachům z té příslovečné Sedmé velmoci (médiím)… jejich pánům … a jejich zákazníkům. „Válka proti svobodě,“ vykřikuje titulek v britských novinách Daily Mail. A všude v blogosféře – televizosféře – novinosféře je třeba, abychom v té „válce“ bojovali.

Francouzský politik Jacques Myard řekl: „Jsme ve válce… Západní národy – jako Británie, Francie a Německo.“ Načež lidé začnou myslet na to, na co myslet musí, když už musí myslet.

US vedou globální úvěry poháněné impérium, nástupce Britského, Francouzského, Portugalského, Španělského a dalších impérií. A jeho názoroví vůdci musí vést názory směrem, který potvrzuje a ospravedlňuje tu povídačku impéria. A tou je, že koaličním impérium je ve válce s barbary.

Francouzský president François Hollande tento útok popsal jako „čin výjimečného barbarství.“

Ale na zabíjení je těžko něco výjimečného – ať už na straně impéria nebo jeho nepřátel. Je to rutina. A velká impéria mašírují svými dobře vyšlapanými cestičkami, bez ohledu na to, na jaký výsměch při tom narazí. A ty cesty vedou dobře známým směrem – k zastrašování svobody projevu.

Nevíme ale o jediném případu, v němž by ji zastrašil cizí nepřítel. Obvykle jsou to vlastní byrokraté impéria, jeho slídilové a poručníci, kdo to zastrašování provádí. A to strašení už probíhá. A zpráva vydaná v pondělí mezinárodní literární asociací a obhájcem svobody slova PEN American praví:

„Pisatelé se zdráhají promlouvat o určitých tématech, psát o nich nebo provádět o nich výzkum, když si o nich myslí, že by se kvůli tomu dostali do hledáčku vlády.

To má ničivý dopad i na svobodu informací: Když se pisatelé vyhýbají zkoumání určitých témat ze strachu před možnou odplatou, pak tím může být materiál, který je k dispozici čtenářům – zvláště těm, co usilují o pochopení těch nejkontroverznějších a pro dnešní svět největší výzvu představujících záležitostí – značně ochuzen.“

US jsou impériem. Na levici i na pravici … červené státy jako modré státy… černomodré státy… ať je to První, Druhá, Třetí nebo Čtvrtá velmoc (i ta mediální) … ti všichni musí myslet jako imperialisté.

To jest jako zabedněnci.

Také Charlie Hebdo,  zastával rovné příležitosti při zesměšňování.
Přeložil Miroslav Pavlíček