Taky jste chodili do blbý školy?

Avatar
Původní autoři

Oldřich Průša
15. 1. 2015
Až v posledních měsících postupně, ale nezvratně zjišťuji, že jsem asi byl špatně vzdělán. Vyplývá z toho, že bych měl vrátit diplom z postgraduálu, dva z právnické fakulty UK Praha, maturitní vysvědčení a snad i výstupní vysvědčení ze ZDŠ?


Nevyplývá a to v žádném případě!

Po letech školní docházky, studií a poté praktického života jsou na tom zřejmě úplně stejně i zbytky dvou generací mé narození předběhnuvší a alespoň tři generace následující.

Z čeho se tak dá usuzovat? Z posledních výroků předsedy vlády Ukrajinské republiky. Premiér Jaceňuk před několika dny prohlásil a to dokonce v Berlíně: „Současná ruská agrese na Ukrajině představuje narušení mírového uspořádání v celé Evropě. My všichni si ještě dobře pamatujeme sovětský vpád na Ukrajinu a do Německa. Tomu je třeba zabránit,“ dodal.

Nestoudná Jaceňukova lež zpochybňuje fakt, který mi dala škola, do níž jsem chodil okolo na konci války Němci pobořené Staroměstské radnice nebo přes Náměstí Krasnoarmějců v Praze, totiž že Rudá armáda v roce 1942 zastavila u Stalingradu německou expanzi proti evropským státům a SSSR (zima 1942/1943) a hnala agresory spolu se spojenci až do Berlína, přičemž přinesli svobodu mnoha zemím a zachvácené země Evropy zachránili před nacistickými hordami.

Už minulý rok ukrajinští představitelé mnohokrát ukázali, že jim evropské hodnoty jsou cizí a vzhlížejí k minulosti. Letos, kdy si budeme připomínat 70. výročí konce II. světové války a porážky nacismu, zahájili ukrajinští nacisté 1. ledna pochodňovým průvodem v Kyjevě na počest 106. narozenin válečného zločince Stepana Bandery.

Pokud je Evropská unie ochráncem demokracie, měla by zásadně změnit svůj postoj vůči současné ukrajinské Jaceňukově vládě a projevit se viditelněji než mlčením.

Lze se domnívat, že je třeba nazývat věci pravými jmény. Tedy vezměme to pěkně po kupecku. „Takže to máme: jednoho Prezidenta republiky, 81 senátorů a 200 poslanců Parlamentu ČR, 21 poslanců Evropského parlamentu a všechny členy vlády – můžu to tak nechat? Nebo ještě přibalíme krajské hejtmany a jednu primátorku?“ To by mohlo pro začátek stačit.

Předpokládejme, že naprosté většině shora jmenovaných se dostalo odpovídajícího vzdělání ve školách od Aše až po Čiernou při Čope. Proto občané chodí k volbám, aby měli své zástupce v institucích stanovených Ústavou státu, kteří budou dbát o jejich dobro a hájit pravdu – historickou pravdu na místech, která jim jsou na vymezené období přidělena. Máme je proto, aby konali. Zde a nyní mají mimořádně významnou příležitost.

Pokud je známo, zatím jen prezident Miloš Zeman, označil Jaceňuka za „premiéra války,“ už předem dne 3. 1. 2015 (prognostik se nezapře, i když v tomto případě to měl až příliš snadné), tedy před těmito skandálními výroky.

Veřejnoprávní média jako obvykle mlčí, o soukromých sdělovacích prostředcích ani nemluvě. Spoléhat tak musíme na internet (než nám ho na něčí pokyn omezí).

Nereagovat na takové prohlášení by byla totální politická chyba, zrada na občanech i historii a vláda, která by tak neučinila, by byla vládou srabů. Jak vláda naše, tak i tzv. vláda Evropy /EU/ v Bruselu. Je nutné podotknout, že hrozí nebezpečí z prodlení.
V době, kdy moje generace začínala školní docházku, byl výraz „srab“ jednou s nejurážlivějších nadávek.

Tak nejvyšší státní činitelé „Šup do práce.“ A pro ostatní „Lidé bděte!“