Veteráni 2.světové války navrhli Merkelové společný boj s nacismem na Ukrajině!

Avatar
Původní autoři

22. 1. 2015 Czechfreepress
Ruští veteráni druhé světové války požadují od německé kancléřky Angely Merkelové objasnění politiky německé vlády a odsuzují obrození nacismu na Ukrajině, oznámila ve čtvrtek volgogradská administrativa.Ve Volgogradu se konal kulatý stůl Lekce paměti, jehož účastníky byli veteráni druhé světové války a také zástupci veřejných organizací, studenti a profesoři vysokých škol. Hovořili o následcích nacismu a o cestách boje s ním.Výsledkem kulatého stolu se stal dopis veteránů adresovaný německé kancléřce Angele Merkelové.


DOPIS ŽIVÝCH

Dopis veteránů Stalingradské bitvy adresovaný frau Angele Merkelové

Vážená frau Merkelová!

V roce 70. výročí vítězství nad nacismem my, veteráni té strašlivé války a účastníci její nestrašnější bitvy, pozorujeme, jak Evropu znovu obchází přízrak – přízrak hnědého moru. Tentokrát se stala semeništěm nacismu Ukrajina, kde od ideologie s ultranacionalistickým, antisemitským a nenávist k lidem vyznávajícím zaměřením přešli k praxi – k fyzickému násilí, k likvidaci lidí jinak smýšlejících, k vraždění lidí na základě etnické nenávisti a nepřijetí jiné kultury.

Vyvstávají před námi tak dobře známé obrazy. Ohňové pochody, hrdlořezové v uniformách s nacistickými znaky, zvedající ruce v nacistickém pozdravu, státní policií střežené fašistické přehlídky ve středu Kyjeva, prohlášení o podřadnosti některých národů. To všechno jsme už viděli a víme, jaké to má následky. Na Ukrajině tlející a poslední desetiletí podporovaný hnědý mor protrhl hráz a stal se příčinou krvavé občanské války. Nacistické útvary, takové jako Pravý sektor, tak zvaná Národní garda a četné neformální, ale dobře vyzbrojené prapory typu Azov za podpory ukrajinské armády, armádního letectva a těžkého dělostřelectva systematicky likvidují obyvatele východu Ukrajiny. Pokojné obyvatele zabíjejí prostě jen za to, že chtějí mluvit svou mateřštinou, za to, že mají jiný názor na budoucnost své země, za to, že nechtějí žít ve státě, kde vládnou banderovci.

Tito přívrženci tak zvané Ukrajinské osvobozenecké armády, která, jak bychom Vám, frau Merkelová, chtěli připomenout, bojovala za druhé světové války jako součást Wehrmachtu a také divize SS Galizien (Halič) a zvlášť se vyznamenala v zákrocích proti sovětským židům, dosáhli toho, že jsou oslavováni jejich ideoví otcové a dědové. Na počest nacistických zločinců jsou pojmenovávány ulice ukrajinských měst! Dějiny 20. století na Ukrajině jsou přepisovány přímo před našima očima! Můžeme se tedy vůbec divit, že dnešní banderovci s fanatickým leskem v očích, který tak dobře známe my, veteráni, z front druhé světové války, ze Stalingradské bitvy, oslepení nenávistí vyzývají, aby byl ze zemského povrchu vymazán Donbas, obyvatelé východu jejich země vypáleni napalmem! Existují dokumentární důkazy toho, jak lidi zabíjeli prostě jen proto, že nosili georgijevskou stužku, tento symbol vítězství nad fašismem.

Pravda je, frau Merkelová, v tom, že na Ukrajině bez překážek řádí nacismus! Nejsou to jen jednotlivé antisemitské výroky v parlamentu nebo články lidí nepříliš vzdělaných o převaze jedné rasy nad druhou. Jsou to rozsáhlé a krvavé zločiny, jejichž obětí už jdou do stovek a tisíců. Západ ale zaujímá velice podivný postoj, který my nechápeme. Dá se vyložit jako nadržování ukrajinskému nacismu. Právě tak si vykládají postoj Evropy na Ukrajině a právě tak ho začíná přijímat ruský lid. A moc rádi bychom věděli, co o tom říká německý lid na základě svých národních historických zkušeností?

Moc rádi bychom se dozvěděli Váš názor, názor člověka, který stojí v čele velkého národa, národa, který kdysi onemocněl hnědou chorobou, ale za cenu strašlivých obětí se dokázal vyléčit. Víme, jak ve Vaší zemi bojují s jakýmikoli projevy nacismu. A věřte, že si toho vážíme. Tím spíš je pro nás složité pochopit, proč, když tak pečlivě odstraňujete jakékoli možné výhonky nacismu ve své zemi, připouštíte jeho rozsáhlé projevy v jiné části Evropy?

Proč pořádají evropští lídři pochod na podporu francouzských karikaturistů zabitých islámskými teroristy, nepořádají ale pochod proti fašismu na Ukrajině? Proč se takových pochodů účastní nejvyšší představitel státu, který dal rozkaz k likvidaci vlastního obyvatelstva? Proč si 12 francouzských obětí zaslouží pozornost a tisíce zabitých Rusů a Ukrajinců nikoli? Víte vlastně, kolik dětí bylo zabito na východě Ukrajiny hrdlořezy s nacistickým hákovým křížem na uniformě? A chcete to vůbec vědět? Poskytneme Vám tuto informaci, jestliže ji nemáte k dispozici. Proč evropské národy klidně přihlížejí k masovému násilí na Ukrajině? Nebo se o tom ve Vašich médiích nemluví? V čem tedy spočívá ta slavná nezávislost? V nezávislosti na faktech? Na pravdě? V čem je skutečný cíl Vašich ekonomických sankcí? Oslabit Rusko jako velmoc? Podpořit nacismus na Ukrajině? Nebo prostě znehodnotit naše důchody, které dostáváme jako účastníci druhé světové války?

Vážená frau Merkelová, z chmurných dějin 20. století jsme si vzali několik ponaučení:

1.Přepisování dějin je přímou cestou k nacismu.

Tím začínaly všechny evropské fašistické režimy ve 20. a 30. letech. Stejnou cestou se vydala i Ukrajina: od přepisování školních učebnic dějepisu k hromadnému demontování sovětských pomníků. Vrcholem lži se stalo prohlášení ukrajinského premiéra Jaceňuka v interview pro německá média o invazi Sovětského svazu do Německa a na Ukrajinu! Zajímal by nás Váš názor, názor nejvyššího představitele země, kde těm, kdo popírají holocaust, hrozí reálné termíny odnětí svobody.

2. Hledání viníků je projevem nacismu.

Fašistické režimy odepisují všechny neúspěchy své země na jednotlivé skupiny – etnické, sociální a náboženské. V těch dávných letech jimi byli židé a komunisté. Na současné Ukrajině označují za viníky Rusy, Rusko jako takové a obyvatele východu své země.

3. Když se nacismus objeví v jedné zemi, pak se mor rozšíří po celém světě.

Nelze podporovat nacismus v jedné zemi a domnívat se, že její hranice nepřekročí. Vlna nacismu zasáhne všechny, nezabrání jí v tom žádné státní hranice. Právě proto se nacismu říká hnědý mor. Nacismu je třeba zastavit hned v zárodku, jinak přijde i do vašeho domu.

4.Nacismus nelze ignorovat, s ním je třeba pouze bojovat.

Jestliže si někdo myslí, že od ukrajinského nacismu je možné se pouze odvrátit, nevšímat si ho, pak se velice mýlí. Podstata nacismu je taková, že dokonce své vlastní ignorování pokládá za podněcování, za projev své síly. Nacismus nezůstane lokálním (viz předcházející bod), může jen narůstat a rozvíjet se! Proto je jedinou cestou, jak čelit nacismu, tvrdý a aktivní boj s ním.

5.Nejdůležitější zbraní v boji s nacismem v jeho raném stádiu je pravda.

Právě pravda může porazit nacismus. Jestliže ukazujeme podstatu nacismu, kterou je nenávist k lidem, která se projevuje v jeho ideologii, v prohlášeních jeho stoupenců, v konkrétních zákrocích proti lidem, pak bojujeme s nacismem jako takovým. Historická pravda je nejlepším preventivním prostředkem proti nacismu. Kdyby před mladými Ukrajinci jejich vláda netajila reálné dějiny jejich země a jejich lidu, pak by bylo stoupenců nacismu na Ukrajině mnohem méně. Soudobá média hrají obrovskou úlohu. Mohou buď formovat nacismus, nebo mu čelit.

Vážená frau Merkelová! Rusko jako nástupce Sovětského svazu plní zvláštní historické poslání. Před 70 lety jsme skoncovali s nacismem v Evropě a zaplatili jsme za to v této válce strašlivými oběťmi. My, účastníci Stalingradské bitvy, jsme nelidským úsilím zlomili historický vývoj. A nejen náš, ale i evropský, světový. A nemůžeme připustit, aby se nacismus opakoval. Tím spíš v našem sousedství! Bojovali jsme a budeme s tímto zlem bojovat! A navrhujeme Vám, abychom bojovali společně.

Jeden hrdina legendárního a u nás tak oblíbeného filmu, který je prototypem reálně existujícího nacistického bossa, ve filmu prohlásil: Jakmile místo slova „vítejte“ někde řeknou „hajl“, pak vězte, tam na nás čekají, odtud začneme své velké obrození.

Frau Merkelová, na Ukrajině se „hajl“ ozývá odevšad, nezastřeně, a div ne za podpory úřadů. Je už načase, aby tyhle temné síly zastavil celý evropský svět! Velice doufáme, že všechen německý lid, stejně jako všechny zbývající evropské národy spolu s ruským lidem udusí tuhle ohavnost v zárodku!

Fašismus neprojde! Ať žije mír!