Zaorálek je jen špička ledovce

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
30. 1. 2015
Stejně jako nelze popřít holocaust, tak nelze popřít vyvěšování fašistických symbolů, vystavování obrazů fašistů a velebení fašistů jako národních hrdinů. A ani to dokonce nelze svést z Ukrajiny na Rusko. A právě to by mohl být zásadní problém propagandy mainstreamových masmédií a našich politiků, usilovně zavírajících před daným faktem oči, zátky v uších a roubík v puse.


V dané souvislosti nejsou od věci razantní slova profesora Krejčího:… „Nikdo by neměl v žádných volbách podpořit sociální demokracii, dokud nevymění ministra zahraničních věcí.“… Nicméně v  tomto ohledu, nelze absolventa fakulty „Marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie“, ani jeho názorové veletoče, (viz předvolební razantní odmítání radaru), oddělit od ČSSD jako takové. Nelze tedy podmiňovat volební hlas pro ČSSD pouhou výměnou filosofa Zaorálka, v postu ministra zahraničí. Fiktivní představa, že by korouhvička Zaorálek mluvil a konal v nesouladu s celou stranou, potažmo v nesouladu s jejím předsedou, by evidentně vybočila z jakékoli reality.

Výměna ministra zahraničních věcí, může sotva anulovat nanejvýš hanebné, ostentativní ignorování zřetelných fašistických symbolů a insignií, včetně vyvěšování obrazu a zdvihání odkazu fašistických vůdců a dalších souvisejících projevů fašismu na Ukrajině, včetně násilí. Ani upálení více než padesáti proruských aktivistů v Domě odborů v Oděse a ubíjení těch, co vybíhali z hořícího domu, železnými tyčemi, které přece jen trochu znejistilo svět masírovaný mohutnou mediální protiruskou ofenzívou hlavních západních médií, s našimi politiky, včetně představitelů ČSSD, stejně jako masmédii u nás působících, nijak viditelně nehnulo. Tohle všechno přeci nejde házet na triko pouze Zaorálkovi a určitě by nemělo být zapomenuto ani v případě, pokud by sociální demokracie, v nějakém opožděném pudu sebezáchovy, vyměnila ministra zahraničních věcí. Zapomenut by neměl být ani kotrmelec, ohledně siláckých předvolebních slibů ve věci revidování absurdního zákona o tunelu, falešně i podvodně nazývaného církevní restituce. Kotrmelec v podobě uzavření koalice s lidovci, kotrmelec zastírající lež předvolebního slibu. ČSSD by neměla ztrácet svoji skutečnou tvář výměnou ministra zahraničních věcí, konec konců, by tím opět dala za pravdu našemu prezidentovi.