Zástupci občanských iniciativ na jednání Rady ČT

Avatar
Původní autoři

25. 1. 2015  Vaše věc

Zástupci občanských iniciativ se ve středu 21. ledna zúčastnili na jednání Rady ČT a v počátku jejího sezení vystoupili s kritikou objektivity zpravodajství ČT. Předseda Rady Jaroslav Dědič vyzval zástupce veřejnosti, aby přednesli své stížnosti, avšak vymezil jim pouze tři minuty. Žádal, aby iniciativy dodaly své stížnosti písemně a uvedl, že Zprávu o činnosti zpravodajství bude Rada ČT projednávat až na dalším jednání a že tedy nyní nelze přistoupit k nějaké širší diskuzi.
Janu Korálovi za hnutí Evropané proti válce se ale nakonec podařilo protáhnout výčet výtek na pět minut, ve kterých upozornil na systematický protiruský postoj redakce zpravodajství ČT a obzvlášť během zpravodajství o vojenském konfliktu na Ukrajině. Podle jeho vyjádření se zpravodajská redakce České televize dopouští hrubého zkreslování skutečnosti a tedy i porušování Zákona o ČT a Kodexu ČT.

Podle Korála je naprosto očividné a nepochybné, že Česká televize se v tomto konfliktu postavila jednoznačně proti Rusku, čímž porušuje požadavek na objektivitu, nestrannost a nezávislost. „Česká televize nepokrytě vede diváky k tomu, aby v sobě vyvíjeli odpor k Rusku a sympatie k současné ukrajinské vládě a snad ani není v moderní historii jiný příklad, na kterém by takováto manipulace byla tak očividná,“ řekl před členy Rady.

Děje se tak prý především prostřednictvím výběru komentátorů, z nichž odhadem více než 90% času vyplňují komentátoři s proti-ruským postojem. Dále k tomu dochází především samotným výběrem zpráv, které jsou divákům předkládány. Zpravodajové ČT neopominou žádnou příležitost k tomu, aby mohli obvinit Rusko z nějakého omezování lidských práv a jsou schopni nějakou takovou informaci mnohokráte opakovat a rozebírat, i když se obvykle týká jednotlivců a nemá sama o sobě nějak velký význam.

Jak J. Korál uvedl, naproti tomu snad ani jednou nezazněl z obrazovky ČT naprosto nepopiratelný fakt, že v konfliktu na Ukrajině jednoznačně porušuje základní lidské právo – a to právo na život – současná ukrajinská vláda, která už prostřednictvím svých armád povraždila v Donbasu tisíce lidí, čímž se také dopouští válečných zločinů dle ženevských konvencí. ČT nám chce snad namluvit, že za bombardování východo-ukrajinských měst ukrajinskou armádou může Rusko.

ČT také podle jeho hodnocení systematicky popírá a zamlčuje právo lidí na sebeurčení, v tomto případě práva obyvatel Krymu a Doněcké a Luhanské republiky, kteří se rozhodli, že nechtějí být podřízeni Kyjevu. ČT nám chce namluvit, že vláda v Kyjevě má právo si násilným a krvavým způsobem podřídit několik miliónů lidí, kteří svou vůli po změně své státnosti vyjádřili ve volbách na Donbasu a v referendu na Krymu.

„ČT nám chce namluvit, že ten, kdo vraždí civilisty po tisících je v právu, zatímco ten, kdo jim prostřednictvím humanitární a politické podpory, jenž je pravděpodobně skutečně doplněna i o dodávky výzbroje a výstroje, pomáhá uplatnit právo na sebeurčení a i právo na život, je ten špatný. Oproti tomu informace o vojenské a finanční podpoře, kterou zločinci z Kyjeva dostávají ze zemí NATO, nikdy nejsou předmětem kritiky,“ zhodnotil práci ČT Korál.

Podle zástupců iniciativ byla reakce členů Rady ČT vyhýbavá, až ignorantská, ostatně stejně, jak tomu je již dlouhé roky. Celkový nezájem Rady ČT o názory občanů byl zřejmý z upozorňování předsedy Rady J. Dědiče na krátké přetažení 3 minutového limitu, jenž byl pro zástupce veřejnosti vymezen a to v situaci, kdy veřejnost nemá prakticky žádnou jinou příležitost, jak se členy Rady ČT diskutovat a vést je k nějaké odpovědnosti, stejně jako to nemá s pracovníky zpravodajství ČT. Režisér Václav Dvořák, autor dokumentárního filmu Uloupené Kosovo, Radě citoval novináře Jana Petránka, který prohlásil ve vysílání Českého rozhlasu z 19. ledna 2015, že Česká televize lže. Ani toto hodnocení nestora české žurnalistiky však se členy Rady, placenými mimochodem stejně jako celá ČT z prostředků občanů, nijak nehnulo.