Zpráva o mučení CIA : Špička ledovce zákeřného systému

Avatar
Původní autoři

Marco Maier
7.1.2015 NWOOContra Magazin

Nedávno zveřejněná část zprávy o mučení CIA, je jen špičkou ledovce. Obraz Západu pod vedením USA, ve skutečnosti nemůže být horší. Jeho pokrytecká dvojí morálka, je známá už dlouho. 

“Dobrá, když se úspěch nedostaví hned napoprvé, opakujte to ještě 265 krát!”

Po celá staletí se Evropané snažili, zavést svůj systém po celé planetě. To byla prvotní myšlenka křesťanských misionářů, společně s nezkrotnou touhou objevit dávné předky a jejich kmeny, které se před 100 000 roky vydaly na cestu, aby prozkoumaly zbývající svět. To samé probíhá ve 20. století, kdy ,,demokracie a lidská práva“ mají zaujmout své místo na celém světě.

Je to starý známý kulturní imperialismus, který vždy následuje americkou vlajku z pruhů a hvězd. Vnáší ,,západní hodnoty“ do těch zemí, které jsou geopoliticky důležité, pokud se ,,dobrovolně“ nepodřídí mocným v New Yorku a Washingtonu, příkladem jsou třeba Saudové. Tuto kulturně-imperialistickou frontu v dnešní době převzaly, tak jako tak, hromadné sdělovací prostředky. Západní evropsko-americký způsob života je televizí propagován jako vzor, ve kterém se mohou kulturní zvláštnosti jednotlivých národů ztratit, do jednotné masy.

 
I přes to se stratégové z Pentagonu a NATO ve svých vojenských operacích drží praporu ,,demokracie a lidských práv“, aby tam zároveň mohli proniknout (invaze). Ve skutečnosti, jsou jen prodlouženou rukou západní finanční oligarchie, která potřebuje nové trhy a levné zdroje. Bohatství ,,horních 5-ti procent“ z nemalé části pochází z vykořisťování chudých zemí na této zemi.

Země zmítané krizemi, obdrží podporu pouze tehdy, pokud se budou držet západního kodexu a současně budou pod dozorem MMF bičovat základy svého hospodářství. Dosažené zisky z již tak zubožených zemí mají jít pokud možno k licitátorům z USA nebo z Evropy. Celé země se tak dostanou do kleští a to hned nadvakrát. Pokud se to porovná například s přístupem Číny, odhalí se úplně jiná mentalita. Číňané nemají zájem dělat zemím, do kterých investují, nějaké předpisy. Respektují jejich kulturu a převládající hodnoty. Současně investují v dlouhodobém horizontu a nejsou tak zaměření na krátkodobé zisky.

O to zřetelněji zpráva o mučení CIA nelítostně ilustruje jednání USA a jejich spojenců. Kvůli tomu jejich mezinárodní pověst v mnoha zemích světa nemůže víc utrpět. Že CIA jedná bez zábran, pokud jde o jejich vlastní zájmy, to už víme z vlastní bolestné zkušenosti. CIA je jen malou aktivní částí, globálního západního ,,vojensko-průmyslového komplexu”. Tak ho nazval bývalý americký prezident Eisenhower.

V případě, že Západ doopravdy někdy měl lepší morální a etické hodnoty, tak už po celá desetiletí jsou jen stínem toho, co bývaly. Při prosazování vlastních politických a ekonomických zájmů, už dávno získal navrch. Chudé země ve skutečnou pomoc už doufat nemůžou.