Dnešní Ukrajina a včerejší svět

Avatar
Původní autoři

Pavel Rejf
13. 2. 2015     (zasláno autorem)
O co jde (nejen) na Ukrajině? Nacházíme se opět v obtížné historické situaci, která hrozí vypuknutím velké (světové?) války v Evropě. Proč k tomu dochází? Nacházíme se v epoše velkých historických změn. Jak uvádí Dr. David Harvey, anglický politický ekonom a sociolog, kapitalistický systém je schopen „dobře“ fungovat, má-li možnost dlouhodobého růstu kolem 3%.


Tento růst byl dostupný v předminulém století, v období koloniální expanze, v období kolonizace světa. Připomeňme, že v tomto 19. století byla kolonizována Amerika. Genocidou Indiánů (bylo jich vyhubeno podle odhadu 3-10 milionů) byla tato země ukradena původnímu obyvatelstvu. Počátek vzestupu USA nastartovalo otroctví – v průběhu „lovení“ otroků v Africe, převážení do Ameriky a vykořisťovaní na plantážích byla provedena genocida (podle odhadu) 10-50 milionů černochů. (Otroctví bylo v USA zrušeno teprve 18.12.1865 a podle CNN se černošští otroci podíleli i na stavbě Kapitolu, v němž sídlí americký Kongres a otroky vlastnilo i 12 amerických prezidentů, a 8 z nich, včetně Gerge Washingtona, mělo otroky, když už úřadovali v Bílém domě.) 

Možnost expanze (a dobré kondice) kapitalismu však v 19. století prakticky končila. Ještě v první polovině 20. století byly pokusy o přerozdělení světa (1. a 2. světová válka), ale slabší kapitalistická centra byla poražena a podřízena hlavnímu – sionoanglosasské moci, představované Rothschildy, Rockefellery, Morgany a dalšími, ovládajícími globální „elitářské kluby“.

Další možnost dostatečného růstu se ještě objevila při rozběhu vědeckotechnické revoluce v druhé polovině minulého století, ale během několika desetiletí se vyčerpala. Vědeckotechnický rozvoj pokračuje, ale není v nejširším měřítku dostatečně výnosný (viz např. ukončení využívání nadzvukové dopravy Concorde, raketoplánů, či atomových dopravních lodí apod. – z ekonomických důvodů).

Znamená to prakticky permanentní hospodářskou krizi kapitalismu, jako vládnoucí společenskoekonomické formace. Tuto krizi naší epochy se různé síly na světě snaží řešit různým způsobem. Radikální islamisté se snaží překonat západní kapitalismus návratem do islámského středověku. Radikální ekologická hnutí se snaží odvrhnout vládnoucí struktury i vědeckotechnický rozvoj a „vrátit se k přírodě“ (ovšem s propastným poklesem kvality života). Komunistická a dělnická hnutí se snaží o přeměnu organizace společnosti, o vymýcení propastných rozdílů mezi lidmi (svět je dost bohatý, aby uživil všechny chudé, není však dost bohatý, aby uživil všechny bohaté – Matka Tereza), i s využitím užitečných přínosů kapitalistické i předchozích formací. A to jak na vědeckotechnickém poli, tak i na poli organizace společnosti.

Páni světa – sionoanglosaské elity – se snaží zaměnit končící vládu dosavadního kapitalismu takzvaným Novým světovým řádem (New world order – NWO), moderním feudalismem, jak jej výstižně pojmenovává sociolog Prof. Keller. Již dnes stačí odhadem 10% obyvatelstva planety vyrábět i pro 90% zbývajících. Přičemž bohatší desítky milionů nesmyslně plýtvají a ročně zahyne na podvýživu odhadem 40 milionů lidí, z toho více než polovina dětí. Nutnou podmínkou NWO (jak informuje např. antiglobalista – americký režisér Alex Jones) je vyhubení 90 až 98 % světového obyvatelstva. Pak si bude moci zhruba 10 tisíc pánů světa a jejich rodinných příslušníků s pomocí několika set milionů „poskoků“ lépe užívat dary Zeměkoule.

Zejména v posledních dvou desetiletí došlo k nakupení „krizového dynamitu“ globálního kapitalismu. Např. jen odtržení finančních derivátů od reálných toků zboží a služeb způsobilo prodlužení globálního kapitalismu v odhadované výši asi 200 tisíc miliard $. Z toho např. jen zahraniční zadlužení USA činí dnes téměř 20 tisíc miliard $. Přitom národní důchod Zeměkoule je nejvýše asi 40 tisíc miliard $. Nakupené prodlužení je nesplatitelné.

Právě pro odvádění pozornosti od svých superloupeží i pro „redukci lidstva“ potřebují západní superboháči série malých i velké války. Aby bojovali radikální islamisté proti umírněným islamistům, Evropané proti radikálním islamistům, západní Ukrajinci proti ruskému obyvatelstvu na východě Ukrajiny, západní Evropané proti Rusům apod. V Kyjevě se moci chopili podvody a násilím (bitím a vyhnáním zákonných oponujících poslanců a fingováním voleb) zločinní poskoci západních superzločinců a proto mělo obyvatelstvo na východě právo nepodřizovat se těmto zločincům (právo na sebeurčení) . Podle prořeknutí Nulandové i Obamy utratily USA na převrat na Ukrajině 40 mld $.

Část I, článku 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech : 1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.
Současné území Ukrajiny bylo v historii nárazníkovým územím, rozdělovaným mezi Rusko, Polsko, Litvu, Rakousko-Uhersko. Teprve po vzniku Sovětského Ruska byly různé vznikající části – Ukrajinská lidová republika sovětů, Doněcko-krivorožská sovětská republika, Oděská sovětská republika, Ukrajinská lidová republika, Západoukrajinská lidová republika, Besarabská SSR a Haličská SSR k němu přidruženy. Území osídlené Rusy bylo do Ukrajinské SSR formálně začleněno, aby vyvažovalo protiruské a reakční tendence na středu a na západě současné Ukrajiny.

Domobranci na východě Ukrajiny nezačali válku, nezačali zabíjet Kyjevany. Naopak kyjevští oligarchové, banderovci a neofašisté začali zločinnou válku, začali zabíjet ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny, aby východ etnicky vyčistili pro výnosné obchody (Biden, syn amerického viceprezidenta je spolumajitelem společnosti pro frakovací těžbu plynu na východní Ukrajině), pro americké raketové základny blízko u Moskvy.

Musíme se snažit zabránit tomu, aby naši vládnoucí politici neměli tendenci ke zločinům „na opratích“ západních superzločinců. Jako byly v poslední době agrese v  Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Lybii. Jinak by v historicky blízké době dopadli jako bývalí Henleinové, Moravcové, Syroví – byli by postavení před soud, a to spíš ještě dříve, než své superzločince, odpovědné za vyvolávání válek a genocid, postaví před soud občané USA. Abychom se nestali teroristickým státem, jako jsou USA.

Cituji z překladu rozhovoru internetového rádia Slobodný vysielač, s bývalým náměstkem ministra financí USA Dr. Paulem Craigem Robertsem:

Takže tu máme choromyselných vo Washingtone smerujúcich svet do veľkej vojny. A rovnakí šialenci sú při moci aj v Európe (EÚ).

Takže všetko čo Západ povie je klamstvo. Nemôžete veriť ničomu čo povie. Tlačia na Rusko aby sa stalo neškodným štátom poslúchajúcim príkazy z Washingtonu neustále od rozpadu ZSSR.

Prieskumy naznačujú, že Američania sú nesmierne proti zasahovaniu USA na Ukrajine. Sú proti sankciám. Majú za sebou 14 rokov neustálych vojen ktoré nechcú. No však nemajú absolútne žiadny dosah na vládu. Vláda ich ignoruje. Jediný spôsob jako by ich ľudia mohli zastaviť je ak by šli v miliónoch do ulíc a vytrvalo, násilne protestovali …

(www.ceskenarodnilisty.cz , http://www.conematevedet.cz/Index.htm , facebook)