Dopis panu prezidentovi republiky Miloši Zemanovi

Avatar
Původní autoři
Petr Toman
18. 2.  Czechfreepress

Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás v těchto zvláštních dobách, kdy lež a iluze ovládají davy, kterým neutuchající konzum a materialismus jakoby bral poslední zbytky zdravého selského rozumu, pravda je vnímána jako urážka, po Praze si nikým nerušeni pochodují ukrajinští fašisté, naši zemi spravuje snad nejvíce korporátní a posluhovačská vláda, která se svým lhaním dnes a denně vysmívá obyčejným lidem do tváře jakoby v jistotě, že člověk český stále marně čekajíc Blanických rytířů u svého pivka, třesoucí se ze ztráty zaměstnání, toho všudypřítomného strachu a  nakupených dluhů, nezmohl na vůbec nic.
Obracím se na Vás jako 27 letý člověk, který již dávno prohlédl tu špinavou hru globální oligarchie a jejich posluhovačů, rozvrácení morálky, podporu zvrácenosti, šíření nenávisti a závisti mezi lidmi, jež zašla do podoby, kdy soused nemůže ani vystát souseda. Vy jako prezident jste zcenzurován veřejnoprávní televizí v přímém přenosu, jsou rozvráceny celé státy s jejich mnohdy tisíciletými kulturami jen proto, že se nechtějí podvolit té finanční chobotnici, která skrz tiskárny na dolary ničí tento svět a lidské charaktery. Západní vůdci hlásajíc demokracii a  lidská práva za oponou slouží strachu, lžím a pokrytectví, se objímají se na veřejnosti se státníky, které pak nechají úkladně zavraždit, jakožto tomu bylo v případě Muammara Kaddáfího, a poté se této vraždě vysmívají, jako tomu bylo v případě Hillary Clinton při rozhovoru pro jednu americkou televizi. Pakliže by Vám toto náhodou uniklo, rád otevřu svou bakalářskou práci, kterou jsem věnoval zločinu, jehož se dopustilo NATO na Libyi, a kterou jsem ve zdejším „demokratickém” světě svobody slova pro poukazování na to, co je již dnes zcela zjevné, neobhájil.

Vůbec nepochybuji, že byste neměl potuchy, na koho tímto vším narážím stejně tak jako nepochybuji, že byste nevěděl co je tato globální mašinérie, kterou již před více než 50 lety 2 měsíce před svým zavražděním tak geniálně ve svém památném proslovu popsal poslední skutečný americký prezident John Fitgerald Kennedy, zač. Stejně tak je Vám známá teorie Heartlandu, která vlastně nepřímo vysvětluje těch více než 200 let snah o  podmanění Ruska. Určitě také znáte výrok 2. amerického prezidenta Johna Adamse: „Jsou 2 možnosti jak podrobit národy – jedna skrz zbraně a  druhá prostřednictvím dluhu.” Stejně tak výrobce automobilů Henry Ford si toho byl vědomý, když řekl: „Je jen dobře, že lidé nerozumí měnovému systému, poněvadž kdyby ano, měli bychom tu revoluci už zítra ráno.”

Osobně mne pobavil článek, kde odborník na extremismus pan Mareš (Právo 28. 1.) porovnává situaci před WW2 s nynějškem a tvrdí, že v  současné Evropě neexistuje stát, který by extremistické aktivity přímo podporoval. Pan Mareš asi zapomněl na ukrajinskou fašistickou juntu, jež sice není a nebude tak mocná jako hitlerovské Německo, ale je živena těmi stejnými a pro stejný účel a tím je útok na Rusko.

Obracím se na Vás, protože cítím, že ve svých mnohých projevech mezi řádky voláte o pomoc lidi, jež nejsou lhostejní k sobě samým, svému okolí, své zemi, tomu kam tento svět upadá a ještě je nestačilo ovládnout pokrytectví a hloupost. Jakožto k prvnímu prezidentovi, jenž byl zvolen lidem a nebojí se říci svůj názor nahlas tváří tvář chudákům, kterým by mělo být za trest přikázáno vykonávat zvrácenosti v Louvru, Westminsteru či Schönbrunnu, aby na vlastní kůži poznali, jestli je ten „demokratický” Západ tak zuřivě bojující po celém světě za lidská práva, odmění stejně, jako náš stát odměnil ten odpad lidské společnosti, za to co vykonával v posvátném chrámě Ruského národa.

Pro mne jste společně s Ústavním soudem, probuzenými a informovanými lidmi jedinou legitimní silou v tomto státě, která by dala lidu skrz referendum společně s Vámi a Ústavním soudem moc pozměnit Ústavu tohoto státu a  zabránit této korporátně posluhovačské vládě posílat zbraně na Ukrajinu a  podporovat další genocidu Slovanského národa, získat skutečnou moc nad Centrální bankou, která evidentně slouží stejně jako vláda cizím zájmům. Skutečná moc znamená plnou svobodu emitovat svou vlastní měnu, tak jak se k tomu včetně Ruska odhodlává stále více zemí, které se chtějí osvobodit z břímě nikdy nesplatitelných dluhů a okovů imperialismu. Sám víte, že platit neuvěřitelných 70 milard na úrocích, díky kterým si děláme další a další dluhy, je otroctví a nikdy nekončící fraška. Vím, že máte pravomoc odstranit ty zaprodané hady z ČNB a proto je také proti Vám vedena ta špinavá mediální kampaň a snaha omezit Vaše pravomoci. Oni to dělají, protože z Vás mají strach a Vy víte, že čas běží a já věřím, že jste člověk se srdcem, kterému záleží na osudu nejen této krásné země ale vlastně celého světa.

Nabízím Vám svou pomoc při  bití na poplach, osvětě a snahou probudit tento kdysi mocný národ, který jaksi pozapomněl na hrdinství a čest svých předků a na to, kým byl zrazen tehdy v Mnichově a místo toho si svou slabost, porážku a  poníženost spojuje pouze s 21. srpnem 1968 a Ruskem, nevědouc že 21. srpnů 1968 Made by USA bylo nesčetněkrát víc. Sám určitě víte, že NYNÍ se historie píše hrubším písmem více než kdy jindy a že tato malá zemička ležící uprostřed Evropy může sehrát svou významnou roli při  utváření novodobých dějin třeba tím, že ukáže ostatním národům, že lidský duch a odhodlání dokáží mnohem víc než peníze a moc, které se u  nás schovávají za „pravdoláskařství” a přitom utvářejí pouze lež, nenávist a lidské utrpení.

Dne 26. 1. jsem reagoval na serveru jobs.cz na pozici „Odborník pro práci s informacemi.” Již od počátku mi bylo jasné, že tato práce je pro BIS, avšak jsem na pochybách, zdali tato organizace slouží skutečným zájmům ČR nebo je pouze prodlouženou rukou vlády, která si uzurpuje stále větší moc nad námi všemi.

Nežádám, abyste marnil svůj čas odepisováním, ale abyste se se mnou setkal jako občan s občanem, člověk s člověkem.

Petr Toman