Dopis živých kancléřce Merkelové proti hnědému moru…….

Avatar
Původní autoři

10. 2. 2015   Outsidermédia
Stalingradští účastníci Velké vlastenecké války napsali otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové. Dopis a jeho zaslání schválil zastupující guvernér Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, který silně odsuzuje heroizaci nacismu a znevažování historických faktů, ke kterým v současnosti dochází v Evropě. Šest slavných obyvatel Vogogradské oblasti, vážených a po celém světě známých veteránů, se obrátilo na Angelu Merkelovou a na vůdce dalších evropských zemí, připomínajíc jim temnou historii 20. století, která světu udělila několik krutých lekcí. Pod Dopisem živých jsou podepsáni:
Maxim Matvejevič Zagorulko, Alexandr Ivanovič Kolotuškin, Maria Vasiljevna Sokolova, Michail Vasiljevič Tereščenko, Evgenij Fedorovič Rogov a Alexandr Jakovlevič Sirotenko.

Vážená paní Merkelová!

V roce 70. výročí vítězství nad fašismem, my, veteráni té strašné války, a účastníci její nejhroznější bitvy, pozorujeme, jak Evropu opět obchází strašidlo – duch fašismu. Dnes je jeho centrem Ukrajina, kde ideologie krajního nacionalismu a antisemitismu je realizována ve fyzickém násilí, v likvidaci disidentů, vraždami lidí, motivovaných etnickou nenávistí a odmítáním jiných kultur.

Čelíme známému obrazu: průvody s loučemi, muži v uniformách s nacistickými znaky, zvedající ruce v nacistickém pozdravu a chráněni státní policií v této fašistické přehlídce v centru města. To všechno už jsme zažili a víme, k čemu to vede.

Hnědý mor, v posledním desetiletí na Ukrajině doutnající, se rozhořel a dovedl Ukrajinu ke krvavé občanské válce. Nacistická uskupení, jako je například „Pravý sektor“ a mnoho neformálních, ale dobře vyzbrojených praporů „Azov“, s podporou ukrajinské armády systematicky ničí obyvatele východní Ukrajiny. Zabíjejí nevinné lidi jen proto, že chtějí mluvit svým rodným jazykem a že mají jinou představu o budoucnosti své země, neboť nechtějí žít ve státě, kde vládnou Banderovci.

Tito stoupenci tzv „Ukrajinské osvobozenecké armády“, která – připomínáme Vám, paní Merkelová – bojovala za druhé světové války na straně wehrmachtu a SS divize „Galicia“ (Halič), a to zejména při masakrech sovětských Židů, jsou nyní velebeni svými ideologickými otci a dědy. Po nacistických zločincích přejmenovávají ulice a města Ukrajiny! Před našima očima na Ukrajině přepisují dějiny XX století! Lze se divit, že současní Banderovci s fanatickým leskem v očích, osobně dobře známým nám, veteránům z front druhé světové války a z bitvy o Stalingrad, zaslepeni nenávistí, volají po zarovnání Donbassu se zemí, po vypálení napalmem obyvatel východu své země?! Existují doložitelné důkazy, že lidé byli zabíjeni jen proto, že nosili Svatojiřskou stuhu – symbol vítězství nad fašismem.

Pravda je taková, paní Merkelová, že Ukrajina naplno zažívá nacismus! Nejsou to nějaké anti-semitské poznámky v Parlamentu ani informace pro neznalé o nadřazenosti jedné rasy nad druhou. Jde o skutečné a krvavé zločiny, jejichž oběti se počítají již na stovky a tisíce.

Ale Západ k tomu zaujímá velmi zvláštní stanovisko, které my nechápeme. Lze ho interpretovat jako přehlížení ukrajinského nacismu. Tak se jeví obzvláště postoj Evropy k Ukrajině a obzvláště tak to začíná vnímat ruský lid. A my bychom chtěli vědět, co si o tom z hlediska své historické zkušenosti myslí německý lid.

Je pro nás důležité znát váš názor, znát stanovisko vůdce velkého národa, který kdysi onemocněl hnědým morem, ale za cenu strašlivých obětí se z něj vyléčil. Víme, jak se ve vaší zemi bojuje s jakýmikoliv projevy nacismu . A věřte, vážíme si toho. Tím více je pro nás těžké pochopit, proč, když tak důkladně potíráte případné zárodky nacismu ve své zemi, připouštíte jeho projevy v jiných částech Evropy?

Proč evropští lídři pochodují na podporu francouzských karikaturistů, zabitých islámskými teroristy a proč nepochodují proti fašismu na Ukrajině? Proč se tohoto pochodu zúčastnila hlava státu, která nařídila ničení vlastního obyvatelstva? Proč si 12 francouzských obětí zaslouží pozornost a tisíce mrtvých ruských a ukrajinských ne? Víte, kolik dětí bylo zabito na východní Ukrajině násilníky s nacistickým hákovým křížem na uniformě? Chcete o tom vůbec vědět? Dáme vám tuto informaci, pokud ji nemáte. Proč evropské národy tiše přihlížejí masovému násilí na Ukrajině? Nebo se o tom prostě ve Vašich médiích nehovoří? V tom případě kde je ta jejich oslavovaná nezávislost? Jde o nezávislost na faktech? Na pravdě? Jaký je pravý účel Vašich ekonomických sankcí? Oslabit Rusko jako mocnost? Podporovat nacismus na Ukrajině? Nebo jednoduše snížit naše důchody, které dostáváme jako účastníci Druhé světové války?

Vážená paní Merkelová, temná historie XX. století nám dala několik lekcí:

1. Přepisování historie – přímá cesta k nacismu

To je začátek všech evropských fašistických režimů 20. a 30. let. Stejnou cestou dnes jde Ukrajina přepisováním učebnic o historii a hromadnými demolicemi sovětských památek. Vrcholem lží bylo prohlášení ukrajinského premiéra Jaceňuka německým médiím o „invazi SSSR do Německa a na Ukrajinu!“ Chtěli bychom znát váš názor na to, stanovisko vůdce země, kde za popírání holocaustu hrozí vězení.

2. Hledání viníků – projev nacismu

Fašistické režimy svalují všechny neúspěchy svých zemí na různé skupiny – etnické, sociální, náboženské. Kdysi roli viníků plnili Židé a komunisté, v dnešní Ukrajině je viníkem jejich neúspěchů ruské obyvatelstva obecně a východ země.

3. Když se nacismus dostal k moci v jedné zemi, bude to mor po celém světě

Nemůžete propagovat nacismus v jedné zemi, a věřit, že bude fungovat jen v rámci její hranic. Vlna nacismu se rozšíří všude, překračujíc hranice kterékoliv země. Právě proto byl nacismus nazván hnědým morem. Nacismus je nutné zastavit už v dálce, jinak přijde k Vám domů.

4. Nacismus nelze ignorovat, s nacismem je možné jen bojovat

Pokud si někdo myslí, že od ukrajinského nacismu se lze jednoduše odvrátit, přehlížet ho, ten se velmi mýlí. Povaha nacismu je taková, že i ignoraci vnímá jako podporu a jako projev své síly. Nacismus nezůstává na jednom místě, vždy jen roste a rozšiřuje se! Proto je jediný způsob, jak čelit nacismu – to je pevný a aktivní boj proti němu.

5. Nejdůležitější zbraní v boji proti nacismu v jeho raných etapách je pravda

Jedině pravda poráží nacismus. Kvůli podstatě nacismu a jeho nenávistné ideologii, projevující se zejména popravami lidí, bojujeme proti nacismu jako takovému . Historická pravda – to je nejlepší ochrana před nacismem. Pokud by před mladými Ukrajinci jejich vlastní vláda neskrývala skutečnou historii jejich země a lidu, příznivců nacismu by na Ukrajině bylo méně. Současná média hrají velikou roli; ony mohou nacismus buď podporovat anebo se stavět proti němu.

Vážená paní Merkelová!

Rusko jako nástupce Sovětského svazu má zvláštní historické poslání. Před 70 lety jsme porazili nacisty v Evropě a v té válce jsme utrpěli největší ztráty . Osobně my, Stalingradci, jsme nadlidským úsilím změnili běh dějin. A nejen naší historie, ale i evropské, světové. A my nemůžeme dopustit zopakování nacismu. A to tím více, že se tak děje přímo vedle nás! Bojovali jsme a bude bojovat proti tomuto zlu. A navrhujeme Vám bojovat společně!

Jedna postava legendárního a u nás oblíbeného filmu, která je prototypem skutečně existujícího fašistického vůdce, ve filmu říká:: „Jakmile se někde místo slova „Zdravím tě“ řekne“ Heil “ pak vězte, že tam na nás čekají a odtud začneme své velké znovuzrození „

Paní Merkelová, Ukrajinou všude zní „Heil“,zní otevřeně a téměř s podporou úřadů. Je čas zastavit toto zlo pro celý evropský svět! Pevně ​​věříme, že německý národ, stejně jako všechny ostatní národy Evropy, spolu s ruským lidem zničí hada v jeho zárodku!

Fašismus neprojde! Ať žije mír! Text dopisu otiskla redakce Волга-Медиа (Volga-Media), která dodává, že autoři dopisu nyní čekají reakci německé kancléřky a její oficiální stanovisko k obsahu dopisu.